Studosemajnfino

Kiam kaj kie

La sekva studosemajnfino okazos la 14-an ĝis la 16-an de marto 2014.
Loko: Naturamikdomo ABK-domo en Hall (ĉe Eerbeek).

Por kiu

La studosemajnfino taŭgas por ĉiuj, nekonsidere aĝon aŭ scion.
Estas grupoj por komencantoj, kiuj neniam antaŭe lernis Esperanton ĝis progresantoj kiuj povas partopreni en konversacia grupo.

Pli da informoj

Por pli da informoj legu ĉi tie la faldfolion kun la programo kaj aliaj sciindaĵoj, aŭ kontaktu: Vinus Lathouwers.
Por havi impreson pri studosemajnfino rigardu kelkajn fotojn kaj legu raporton ĉi tie.

Aliĝi

Plenigu la retan aliĝilon.
Ĉu vi preferas aliĝilon paperan? Alklaku ĉi tie kaj printu.

Kostoj kaj pago

Partopreno kostas por persono € 70,- (membroj de Esperanto Nederland/NEJ aŭ propra landa asocio € 60,-). Antaŭpagendaj estas € 50,- (membroj € 40,-).
La prezo inkluzivas: tranoktadon, manĝojn, kafon kaj teon inter la lecionoj.
La semajnfinon ebligas volontuloj.

La antaŭpago estu en la konto de Esperanto Nederland ne pli malfrue ol la 1a de marto 2014. (aŭ en UEA-konto esne-h).
Triodos Bank nome de Esperanto Nederland en Monnickendam,
IBAN: NL10 TRIO 0786 8441 67
BIC-kodo: TRIONL2U.

Evt. restsumon vi pagu sur la loko mem.

Kiel atingi

per publika transporto
trajne

internacia vojplanilo
vojplanilo

Welkom

Esperanto Nederland

Plaatselijke Groepen


Esperanto leren

Overige

Gratis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj