Aanmeldingsformulier Culturele Dag

Ja, ik kom naar de Culturele Dag die op 28 maart 2020 wordt gehouden in centrum Floor te Lunteren.

Man/Vrouw:
Bovenstaande gegevens mogen opgenomen worden in de deelnemerslijst.
Bovenstaande gegevens mogen niet opgenomen worden in de deelnemerslijst.

Avondeten

De kosten hiervoor bedragen € 24,- (maaltijd en enkele drankjes)

Ik doe mee met het avondeten:
Wensen voor avondmaaltijd:
Indien gekozen voor Anders, specificeer dit bij Bericht.

Deelnemersbijdrage

Ik ben lid van Esperanto Nederland / NEJ of een andere landelijke vereniging (ik betaal €15,-.)
Ik ben geen lid van Esperanto Nederland / NEJ of een andere landelijke vereniging (ik betaal € 18,50,-.)


De deelnemersbijdrage voor de culturele dag is laag. We willen iedereen de kans geven deel te nemen aan dit weekend. Wil je een extra financiële bijdrage leveren, geef dan hieronder aan met welk bijkomend bedrag je de bijeenkomst wilt steunen. Elke bijdrage is welkom!

Ik ondersteun de organisatie van de culturele dag met een extra bedrag van: €
De kosten van het weekend plus mijn eventuele extra bijdrage maak ik over op de bankrekeningnummer NL10 TRIO 0786 8441 67, ten name van Esperanto Nederland.

Fotomateriaal

Tijdens het culturele dag kunnen foto’s worden genomen. Sommige hiervan plaatsen we vervolgens op de website van Esperanto Nederland of op sociale media om bekendheid aan ons evenement te geven.
Wil je niet dat we dit doen met een foto waarop jij in beeld bent? Geef dat dan hieronder aan.

Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen door de organisatie openbaar worden gemaakt.
Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen niet door de organisatie openbaar worden gemaakt.