Aliĝilo por Kultura Tago

Jes, mi partoprenos la Kulturan Tagon, kiu okazos la 28-an de marto 2020.

Viro/Virino:
La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj.

Vespera manĝo

La kotizo por la vespermanĝo estas € 24,- (manĝo kaj kelkaj trinkaĵoj).

Mi partoprenos la vesperan manĝon:
Deziroj por la manĝo:
Se vi elektis Alia bonvolu specifi ĉe Pliaj rimarkigoj.

Kontribuoj

Mi estas membro de Esperanto Nederland / NEJ / alia landa asocio. (Mi pagas € 15,-).
Mi ne estas membro de Esperanto Nederland / NEJ / alia landa asocio. (Mi pagas € 18,50).


La kotizo por ĉi tiu aranĝo estas malalta. Ni deziras ebligi al ĉiu partopreni ĉi tiun tagon. Se vi pretas subteni per ekstra financa kontribuo, bonvolu indiki ĉi-sube la aldonan sumon. Ĉiuj kontribuoj estas bonvenaj!
Mi subtenas la organizon de la Kultura Tago per aldona sumo de : €
La kotizon plus la evt. aldonan sumon mi transpagos en la konton NL10 TRIO 0786 8441 67, nome de Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel.

Fotoj de la Kultura Tago

Povas esti ke oni faros fotojn dum la Kultura Tago. Kelkajn el ili ni poste montros en la retejo de Esperanto Nederland aŭ en sociaj komunikiloj por diskonigi nian eventon.
Ĉu vi ne deziras ke ni tiel publikigu foton sur kiu vi estas videbla? Bv. indiki ĉi-sube.

La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.