Aktualaĵoj

Esperanto kaj Scienco

Septembro 2020 - Esperantujo estas plena je sciencemuloj! 12 junaj esperantistoj rakontas pri siaj fakoj astrofiziko, molekula medicino, robotiko, kaj pluraj aliaj.

PIV-ido

Septembro 2020 - La Vasta vortaro Esperanto-nederlanda havas kiel subtitolon 'PIV-ido', ĉar ĝi enhavas ĉiujn kapvortojn el PIV, kun la ĝusta nederlanda traduko. Eĉ pli, ĝi enhavas amason da utilaj kaj bezonataj kunmetaĵoj. Dum 18 jaroj preskaŭ ne pasis unu tago sen ke aldoniĝis kelkaj vortoj, ofte el la ĉiutaga vivo, al la vortaro.
La vortaro donas ankoraŭ multe pli. Se vi trovis, eble hazarde, ke por indiki ke io, kion oni senpacience atendas, ne jam realiĝis, oni en Esperanto diras: ĝi ankoraŭ ŝvebas ... vi ankaŭ tre klare estos direktata al deko da aliaj PIV-aj Esperanto-esprimoj, kiuj havas la saman sencon.
La vortaron verkis Petro Desmet' kaj al ĝi kontribuis Rob Moerbeek, Yves Nevelsteen kaj Lode van de Velde.
Vi povas aĉeti la vortaron en la retbutiko de Flandra Esperanto Ligo aŭ la libroservo de UEA.
Pli da informoj pri PIV-ido:
Legu tiun ĉi artikolon en Horizontaal, la revuo de FEL (Flandra Esperanto-Ligo) de majo-junio 2020.
Kaj se vi regas la nederlandan, rigardu por la recenzo de Bernardo Pabst inkluzive de ekzemplaj paĝoj ankaŭ la nederlandlingvan novaĵon pri PIV-ido en tiu ĉi retejo.

Verkis: Petro Desmet’
Kontribuis: Rob Moerbeek, Yves Nevelsteen, Lode Van de Velde
Formo: libro glubindita
Prezo € 59.00
Paĝoj: 1040
ISBN: 978-90-77066-65-2
Spektu la jutuban filmeton de la verkisto Petro Desmet’: “PIV-ido, prezento por Esperanto-parolantoj”.

Malgraŭ la kronviruso: Esperanto-studoposttagmezo je la 21-a de novembro 2020

Aŭgusto 2020 - Ĉu Esperanto-lecionoj en la kronvirusa epoko? Kompreneble tio okazas virtuale, sed organizi ĉeestajn kunvenojn estas nun malfacile. Ekzemple ni, organizantoj de la tradiciaj studosemajnfinoj de Esperanto Nederlando, jam la duan fojon devis decidi pri nuligo de planata semajnfino. Tre domaĝe por la fidelaj vizitantoj!
Sed... ni serĉis alternativon kaj nun ni estas pretaj anonci ĝin. Je sabato la 21-a de novembro okazos en Amsterdamo Esperanto-studoposttagmezo. Tie estos aranĝataj lecionoj je du niveloj: nivelo A por tiuj kiuj nun studas en komenca kurso aŭ ĵus finis ĝin, kaj nivelo B por progresantoj/progresintoj.
Ĝi do estos kunveno malpli longdaŭra ol kutime, kaj ankaŭ malpli grandskala: estos loko por entute 25 partoprenantoj, tiel ke ni povos teni nin je sekura distanco unu de la aliaj.
Bedaŭrinde ĉi-foje ni devos malhavi la bonetosajn paŭzojn kaj vesperojn kaj la belan pejzaĝon. Sed estos ebleco renkontiĝi kaj lecioni kun bonegaj Esperanto-instruistoj.
La kursejo troviĝas en Okcidenta Amsterdamo, je promena distanco (ĉ. 10 minutoj) de la trajnstacio Lelylaan. Ĝi estas ankaŭ facile atingebla per aŭto kaj disponeblas sufiĉe da spaco por parkado (tamen pagenda).
La kotizo estas €15 por membroj de Esperanto Nederland, NEJ aŭ alia landa Esperanto-organizo, kaj €20 por ne-membroj. Se vi ne povos veni pro (eblaj) kovimaj simptomoj ni redonos al vi la kotizon.
Aliĝo validas per pago de €15,-- aŭ € 20,--. La tuta sumo estu ne pli malfrue ol la 12-a de novembro 2020 en konto NL 10 TRIO 078.68.44.167 de Esperanto Nederland en Capelle aan den IJssel.
Menciu: ‘studoposttagmezo 21/11’. Se vi volas aliĝi post la limdato de la 12-a de novembro 2020, bv. kontakti la organizantojn por informiĝi pri ebloj.
Kontanta pago ne eblos dum la aranĝo mem!
Plenigu la retan aliĝilon.
Ineke, Lilian kaj Arjen-Sjoerd

UN 75-jara

Aŭgusto 2020 - “Neniam plu militon!”, decidis la batallacaj landoj en 1945, perdinte inter 19 kaj 25 milionojn da militistoj kaj eĉ pli da civiluloj: inter 14 kaj 47 milionojn: precizajn ciferojn liveris nur germanaj burokratoj: 6 milionoj da judoj, ses milionoj da romaoj, samseksemuloj, handikapitoj, disidentoj. Jam en 1942 26 landoj priparolis fondon de monda organizaĵo. Tiel en 1945 oni akceptis la nomon proponitan de prez. Roosevelt: Unuiĝintaj Nacioj. Ĝiaj Ĉarto kaj Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj (1948) oficiale aperis jam en Esperanto. Demokrate en la Asembleo ĉiu lando havas unu voĉon, komence 51, post aliĝo de ekskolonioj 193. Sesioj daŭras tutaŭtune. Proponoj validas ĉe du-triona aprobo. Pri sekureco kaj paco devas zorgi la Sekureca Konsilio el kvin vetorajtaj permanentaj membroj (CN, FR, RU, UK, US) kaj 10 aliaj, po du jarojn kunsidantaj. Principe konfliktojn oni solvas pace intertraktante, sed ne mankas okazoj de interveno de blukaskuloj, tamen ne ĉie respektataj. Nur post la genocido en Ruando ekis paroloj pri “La rajto interveni”. (R2D) EKOSOK, la Ekonomia kaj Socia Konsilio aparte gravas por ni, ĉar krom asisti al UNICEF (infanoj) kaj UNHCR (Alta Komisiono pri Rifuĝintoj) ĝi kunvenigas neregistarajn organizaĵojn kiel UEA kaj TEJO, kies misio estas ĉe okazo defendi la lingvajn rajtojn de minoritatoj: tio altigas la prestiĝon (dank' al la diplomatia agado de Rakoen Maertens). La Ĝenerala Sekretario laboras kun miloj da oficistoj (oni riproĉas la “burokration”, sed granda urbo kiel Nov-Jorko mem havas pliajn.). Pereis Dag Hammarskjøld, kiu vizitis Kongon: supektindas senskrupulaj minentreprenistoj... Pri la Eduka, Scienca kaj Kultura Unesko ni bone informiĝas el broshuroj kaj la “Unesko-Kuriero”. Sed ankaŭ por la ĝenerala publiko ekzistas Unesko-biblioteko ĉe “EMMA” en Utreĉt, kaj la kvaronjara UN-Forum de NVVN, Nederlanda Asocio por UN.

En Hago ni havas la Pacpalacon kun la Internacia Tribunalo, sed krome la Internacian Kriminalan Tribunalon, ne agnoskitan de la “demokrata” Usono, kiu eĉ minacas invadi la landon, se oni procesus kontraŭ usona militisto. Kaj tiuj lernis de hitleraj torturistoj... Gravas la Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo kaj la Monda Organizaĵo pri Sano, kies direktivojn (interalie pri tabako) transprenas la Europa Komisiono kaj plue landaj registaroj.

Estas miraklo, ke per maltroa buĝeto UN sukcesis inter la konfliktantaj membro-shtatoj atingi plurajn celojn, savi amasojn da homvivoj, lernigi ankaŭ knabinojn, kvankam ankoraŭ ne ĉie. En Esperantujo ni disponas la Ĉarton, la Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj (jam en 1948), eĉ kun devoj laŭ propono de Jo Haazen; la Unesko-Kurieron ekde 2017 (dank' al Trezoro), kaj baldaŭ aperos memorlibro pri la unuaj 70 jaroj de UN: “De ideoj al Agoj”. Belan taskon donis Mireille Grosjean, la prezidanto de ILEI: elektu la plej gravajn 3 rajtojn kaj la 3 malplej gravajn. Por mi ĉio koheras, do iom malfacilas decidi. Kaj el la 17 urĝaĵoj por daŭripova evoluigo Humphrey Tonkin elstarigis la lastan, fondi partnerecojn por efektivigi la 16 aliajn: por tutmonda kunlaboro ne povas manki neutrala komunikilo, nia Esperanto. Sed li alvokis ankaŭ ke ĉiu el ni plenigu la UN-enketon pri la estonta agado de UN: kion ni deziras? Unuafoje ĝi aperas oficiale en Esperanto! Mi mem ideis, ke aperu “Unesko-kuriereto”, amuza sed regule informa por infanoj, ke ili ekshatu la laboradon de sindediĉaj homoj por pli bona mondo. (Eble helpus la publikan informadon, se ĵurnalistoj ne dependus de magnatoj, sed ricevus salajron el la publikaj rimedoj!).
Rob Moerbeek

Du spektindaj videoserioj

Julio 2020 - Du spektindaj videoserioj de Prof. Federico Gobbo:
Mirinda kovimkriza aventuro! Ekde la komenco en marto de la koronvirusa kvaranteno en Nederlando Prof. Federico Gobbo subtenis nin el Amsterdamo per preskaŭ ĉiutaga elsendo de videoblogo. Vi povas spekti la tutan serion (64 epizodoj) ĉe en Jutubo .
Zamenhofaj meditoj: Federico Gobbo invitas vin ĉiutage mediti kune kun li per la vortoj de Zamenhof, en lia Patreon-a paĝo. Li planas elsendi 366 meditojn, po unu tage dum unu tuta jaro. La lastaj filmetoj estos je dispono nur por subtenantoj, sed ĉiuj filmetoj kiuj publikiĝis antaŭ 3 tagoj estos je ĉies dispono!
Paĝo en fejsbuko.
Video pri la kialoj malantaŭ la estiĝo de la du videoserioj.

Jarkunveno Esperanto Nederland

Julio 2020 - Nia jarkunveno devus okazi en majo 2020. La viruso malebligas tion. Ni nun planas la jarkunvenon dum sabato, la 7a de novembro 2020, en la ejo ‘Vergadercentrum Vredenburg’, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht. La tagordo kaj diversaj dokumentoj estas en Fenikso nr. 2 (marto/aprilo 2020) kaj en pli fruaj numeroj. Depende de la situacio ni aldonas necesajn punktojn! Ni informos vin pere de la retejo kaj Fenikso. Vi estas bonvenaj ekde la 13.00 h, la kunveno komenciĝas la 13.15 h, ĝis maksime la 16.30 h. Ni organizas nur la kunvenon sen aldona programo! En la salono povas esti maksimume 30 homoj (laŭ la 1,5 m regulo).
Vi nepre anoncu vian ĉeeston al la sekretario. Venu nur se vi sentas vin bone.
Sekvu la anoncojn en la retejo kaj venontaj Feniksoj. Ja povas esti ke la situacio koncerne la koronviruso ŝanĝiĝas.

Nova redaktoro

Julio 2020 - En la Fenikso nr. 2 vi legis ke niaj redaktoroj Frank van Hertrooij kaj Marc Konijnenberg finis sian laboron por Fenikso. En iliaj vivoj estas kelkaj ŝanĝiĝoj kiuj malhelpas ilin daŭrigi la redaktadon.
Pli ol unu jaro ili prizorgis nian membrogazeton. Multkolora! Interesaj artikoloj pri la junulara movado. Ni kore dankas ilin pro ilia laboro!
Feliĉe tuj ekaperis nova nomo! Foppe-Klaas Hovinga pretas transpreni la taskon. Restas fidelaj kunlaborantoj kiel Andries Hovinga, Ineke Emmelkamp, Alfonso Pijnacker, Bert de Wit (korektado), Marc Konijnenberg (helpas en la teknikaj aferoj), kaj aliaj membroj kiuj pretas verki artikolojn! Ni deziras al Foppe-Klaas multe da sukceso.

Internacia Junulara Kongreso

Julio 2020 - Ĉu vi lernis Esperanton dum kelkaj semajnoj, monatoj, jaroj? Estas tempo por paroli ĝin! Internacia Junulara Kongreso (IJK) estas la perfekta loko por sperti la lingvon plene uzata.
La evento okazos de la 10-a ĝis la 18-a de julio, la unuan fojon tute en la reto! Vi ne plu havas pretekston por ne partopreni, ĉar nun vi eĉ ne bezonos eliri vian loĝejon. Neniam estis pli alirebla IJK: vi nur bezonos aparaton kun retumilo kaj la kongreso okazos en ĉiuj horzonoj. Spertu prezentojn, ludojn, koncertojn kaj babiladon kun la tuta mondo! Kaj eble vi mem havos ion por prezenti?
La IJK estas tutmonda kongreso por junaj (15-35 jaraj) Esperanto-parolantoj. Partopreno kostas 20€, sed vi povas peti senpagan partoprenon, se vi plenumas certajn kodiĉojn (rigardu https://ijk2020.tejo.org/ijk-fonduso). Aŭ vi povas pagi subtenan kotizon de 50€, por financi la partoprenon de aliaj! Ne malŝparu tempon, iru nun al https://ijk2020.tejo.org kaj aliĝu tuj!

Enketilo pri la estonteco

Julio 2020 - Bela sukceso de UEA. Unuiĝintaj Nacioj uzas esperanton por enketilo pri la estonta tempo de UN:e la enketilo! https://un75.online/?lang=epo Nun estas nia morala devo diri al ili, kion ni pensas pri la mondo, pri UN kaj pri la dezirinda lingva politiko de UN mem. Bonvolu reagi amase. Niaj respondoj rekte atingos UN-on.

Sumoo

Majo 2020 - NGGE alvokas partopreni la luktokonkurson SUMOO dektagan ekde 10 majo. Vi provokas vin mem legi ekzemple po 1 paĝon el Esperanto-verk(et)o tage, sed se eble pli, tamen minimume la elektitan nombron. Mi elektas 5, sed en la praktiko legas eble kvin ĝis dek en tago. Kaj la librotitolon vi same mem elektas. Per la rezulto la iniciatinto Hori Jasuo en Japanio povas montri ke esperantistoj ŝatas la internacian kulturon de la homaro.
Anonci sin eblas al hori-zonto@waterr.shoriannet.ne.jp. Bv indiki vian nomon, retadreson, librotitolon kaj paĝonombron legotan ĉiutage.
Pli da informoj: http://www.esperanto-sumoo.pl
Multan sukceson: al plenumintoj. s-ano Hori sendas printeblan diplomon.
Kun kora saluto, sandeziro,
Rob Moerbeek.

Eduard Douwes Dekker naskiĝis antaŭ 200 jaroj

Februaro 2020 - Eduard Douwes Dekker (kromnomo Multatuli) naskiĝis la 2-an de marto 1820 en Amsterdamo. Kiam li havis 19 jarojn li iris al Nederlanda Hindio, la nuna Indonezio, kie li dum 17 jaroj okupis diversajn postenojn, ĝis en januaro 1857 okazis konflikto kun la kolonia registaro pri la misfaroj en la rezidejo Lebak (Javo). Li maldungiĝis.
Ekde 1859, denove en Nederlando, li ekuzis la kaŝnomon Multatuli (latine: mi multe suferis) kaj verkis sian plej gravan romanon Max Havelaar (1860) en Bruselo, kun pledoj pri sia reakcepto en la kolonia registaro kaj plibonigo de traktado de la indoneziaj indiĝenoj.
La romano havis efikon en la nederlanda socio, sed ne liveris la rezulton kiun li atendis: oni ne redungis lin, sed la verko estis aklamita kiel impona literaturaĵo: ĝi estis bunta muntaĵo de diversspecaj formoj.
Seniluziiĝinta restis al li nur la verkista profesio. Li estis bonega oratoro kaj vere revigligis la stagnitan nederlandan lingvon, tamen li ne ŝatis esti verkisto, ĉar al li ĝenis ke oni laŭdis lin pro lia lingvouzo, kaj preteriris al la enhavo.
Li mortis la 19-an de februaro 1887 kaj estis la unua nederlandano kiu estis kremaciita.
En Max Havelaar la rakonto Saidja kaj Adinda estas tre ŝatata; ĝi aperis en Esperanta traduko de Johan van den Hoek.
Temas pri la vilaĝa junulo Saidja kaj lia amata Adinda. Pro milita agado de la kolonianta nederlanda armeo Adinda mortas post kio Saidja ekbatalas kontraŭ la armeo. Sed plej bela el tiu rakonto estas kiel la bubalo, kiun Saidja prizorgas, savas lin dum atako de tigro.
Ribela saĝo enhavas parabolojn, rakontojn, aforismojn de Multatuli esperantigitajn de Wouter Pilger.
Unu el tiuj aforsmoj: Ideo n-ro 523: Neniu verkisto estas sufiĉe saĝa por kompreni la stultecon de siaj legantoj.
La libroj estas haveblaj en la Libroservo de UEA.
Verkis: Anneke Schouten-Buys

Informado pri Esperanto kaj la Esperanto Monumento en Bergen op Zoom

Decembro 2019 - La monumento troviĝas apud mezlernejo, la Roncalli-lernejo. Pro ilia jarfina projekto pri "Renkontiĝoj" mezlernejanoj de la unua jaro vizitis la monumenton en tri grupoj kaj aŭskultis klarigojn.
La organizanta instruisto diris poste "Nun minimume 75 mezlernejanoj almenaŭ ekscias pri la signifo de la monumento, kiun ili ĝis hieraŭ ĉiam preterpasadis sen konscio pri ĝia signifo aŭ la lingvo Esperanto".
Kontentiga rezulto. Ĉiu grupo ricevis tekon kun informmaterialo kaj ĉiu lernanto ricevis paĝan montrilon!
Korine

Esperanto-Sumoo

Novembro 2019 - Tutmonde fama japana instruisto, Hori Jasuo, vidis, ke la natura agresemo kiu aperas ekz. en la dikegula luktosporto sumoo, povas transformiĝi en la arton venki sin mem. Ne necesas boks-bati risortan pezan pilkon, sed se ni decidas legi dum dek kvin tagoj kvanton da paĝoj laŭ nia prefero el libro kiun ni mem elektas, ni fine povos esti kontentaj pri nia spirita riĉiĝo, plus la diplomo, kiun s-ro Hori sendos interrete.
Plej bone estas sciigi siajn malkovrojn al la kunkonkursintoj, rekomendi aŭ kritiki la verkon. Profitos ni mem kaj eble la libroservo. Jam ĉi-dimanĉe (la 10an de novembro) startos la konkurso: do ni registriĝu nun ĉe per nia elektita nomo (mi malsprite elektis “rob”) kaj la titolo de la legota verko kaj la nombro da paĝoj kiujn ni legos ĉiun tagon: tio povas esti jam unu paĝo, se vi estas komencanto. Ĉu mankas libro? Venu al la Amsterdama Rondo (13-a horo, Warmoesstraat 4: De Koopermolen), ĝuste en la komenca dimanĉo kaj nun jam skribu al Rob Moerbeek, ke mi kunportu libreton por vi. Ĉu vi jam havas Gerda malaperis! aü La verda koro?
Aŭ simple sciigu titolon: eble mi havas.
Sukceson!
Rob Moerbeek

Lingva Diverseco ĉe UN

Septembro 2019 - Alvoko al lingva diverseco en la Civilsocia Konferenco de UN “Ĉu sufiĉas la angla? Aŭskulti la multajn voĉojn de la mondo” estis la temo de ‘ateliero’ akceptita por prezento en la Konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri Civila Socio, kiu okazis en Salt Lake City (Sallagurbo), Usono, de 26 ĝis 28 aŭgusto.
La atelieron gvidis la nove elektita prezidanto de Universala Esperanto-Asocio (UEA) Duncan Charters. Parolis ankaŭ estrarano de Esperantic Studies Foundation Anna Bennett, reprezentantoj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) Hans Becklin kaj Marcus Griep, kaj la reprezentanto de UEA ĉe Unesko Renée Triolle.
Fundamenta al la diskuto estis la fakto, ke tro ofte la internacia komunikado donas avantaĝon al parolantoj de la angla lingvo kaj malavantaĝas tiujn de aliaj lingvoj. La prezentantoj emfazis pli fortan konsciiĝon pri la bezono de dudirekta komunikado sen lingva diskriminacio – afero aparte urĝa en la partnerado inter UN kaj la civila socio por atingi la deksep Celojn por Daŭripova Evoluigo de UN. Parolantoj notis ankaŭ, ke la jaro 2019 estas la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj – memorigo, ke ĉies voĉoj estu aŭdataj kaj komprenataj fare de la lingva elito.
UEA havas oficialajn konsultajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko. Kvankam la ateliero okazis samtempe kun dudeko de aliaj atelieroj, la partopreno de la publiko estis bona: dudekkvino da homoj ĉeestis, el kiuj la plimulto faris demandojn aŭ restis poste por paroli kun la kontribuintoj.
La sola oficiala lingvo de la Civilsocia Konferenco estis la angla – malgraŭ tio ke grandaj nombroj de konferencanoj havis nur limigitan kapablon en la angla. Tiun punkton oni aparte emfazis en la diskuto kiu sekvis la formalajn paroladojn. Se UN vere volas elimini diskriminacion, asertis unu partopreninto, eble indus, ke ĝi laboru pli forte por redukti maljustan diskriminacion surbaze de lingvoj.
S-ino Triolle, denaska francparolanto, prezentis siajn rimarkojn en Esperanto – lingvo kiu celas (kiel ŝi mem rimarkigis) garantii dudirektan, demokratian komunikadon. Interpretis ŝiajn rimarkojn d-ro Charters. Finance subtenis la sesion Esperantic Studies Foundation.

Kunpaŝado ĉirkaŭ la mondo

Julio 2019 - Bonvolu subteni la kilometrojn de Katalin Kovats, la redaktoro de edukado.net. Jen ŝia mesaĝo:
"Per tiu ĉi mesaĝo ni invitas vin informiĝi pri nia nova projekto "Kunpaŝado ĉirkaŭ la mondo" kaj laŭeble finance subteni ĝin.
Nun ni havas nek torton, nek puzlo-portreton de Zamenhof. Nun ni petas mondonacojn laŭ kilometroj. Katalin partoprenos la plej grandan amas-marŝadon de la mondo paŝante ĉ. 140 km dum 4 tagoj inter 47 mil homoj el 80 landoj. La marŝado okazos ĵus antaŭ UK.
Donacante sumon por ĉiu ŝia kilometro vi povas stimuli ŝin plenumi la celon kaj subteni la novan projekton.
Legu plu

Submetaĵo

Oktobro 2018 - Esperanto estas facila lingvo, la gramatikaj reguloj aperas en unu submetaĵo! Kiel kelkaj el vi scias, mi okupiĝis pri la projekto produkti kaj poste disvastigi la nederlandan version de germana Esperanto-submetaĵo (kartona subglaso). La ideo estas disvastigi ilin en eble plej multaj ejoj. Precipe kie oni povas trinki ion – kaj kie oni fakte ne povas trinki ion? La unuajn ekzemplerojn ni disdonas dum la Esperanto-semajno en Leeuwarden.
Kial mi alvokas vin? Mi mendis 5000 ekzemplerojn. Ĉu ankaŭ vi (kaj viaj amikoj, familianoj, samklubanoj ktp.) pretas disvastigi esperanto-submetaĵojn? Se jes, bonvolu decici kiom da skatoloj vi deziras ricevi. Unu skatolo enhavas 100 ekzemplerojn, Esperanto Nederland subtenas mian ideon kaj pretas disdoni la submetaĵojn. La stoko estas ĉe Ineke Emmelkamp. Bonvolu sendi retmesaĝon al Ineke kaj mendu ilin. Menciu vian nomon kaj poŝtadreson. Ne forgesu mencii kiom da skatoloj vi ŝatas ricevi.
Ĉio estas senpaga por vi, sed financaj donacoj al Esperanto Nederland kompreneble ĉiam estas bonvenaj. La bankkonto estas NL10 TRIO 0786 8441 67, Esperanto Nederland, Capelle ad IJssel.
Mi kore esperas ke ankaŭ vi pretas kunlabori en ĉi tiu projekto, kaj amike salutas vin,
Marulino

Instruado pri Esperanto kaj Unesko

Oktobro 2018 - Unesko-lernejon. Estis kvin klasoj en la kvara jaro kiuj ricevis en tiu lundo instruadon kaj informadon de diversaj personoj ekster la normala lerneja horaro. La kialo estas ke kelkaj el la klasoj iris grupe al Romo aŭ alia eksterlanda urbo kaj pro tio la klasoj kiuj ne partoprenis en la eksterlandaj studvojaĝoj havis alian programon. Bert jam antaŭe skribis al la rektorino de la lernejo pri la fakto ke estas rilatoj inter Esperanto kaj UNESKO. Post iom da tempo venis invito de la kunordiganto de la supraj klasoj prezenti ion en la kvaraj klasoj. Post sendo de skemo pri la enhavo de la leciono, la dato estis fiksita. Bert prezentis lumbildojn kaj ankaŭ komencon de filmeto ‘Esperanto estas‘ tiel ke la lernantoj povis aŭdi kiel Esperanto sonas. Estis lacige, ne nur por la instruisto, sed ankaŭ por la lernantoj kiuj dum tiu tago ricevis tiom da novaj informoj ekster la kadro de la instruprogramo. Lernantoj kiuj interesiĝis, povis kunporti la paĝindikilon de Esperanto Nederland.

La unua gazeto de enigmoj en Esperanto

Majo 2018 - Ĝi enhavas klasikajn krucvortenigmojn, kriptan kaj silaban krucvortenigmojn, vortoserĉon, rebuson, aliajn vortopuzlojn, novaĵojn, kaj ceteraĵojn. Ĉefredaktoro de Semajno de Enigmoj estas Giorgio Denti, ankaŭ prezidanto de Roma Esperanto-Grupo. Abono estas senpaga. La aktualaj numeroj estas dissendataj retpoŝte al la abonantoj.
Detaloj ĉe la retejo.

Reĝa ordeno por Rob Moerbeek

Majo 2018 - Rob Moerbeek, honora membro de UEA, ricevis nederlandan reĝan Ordenon de Oranje-Nassau.
La urbestro de la urbo en kiu Rob Moerbeek loĝas, Beverwijk, speciale venis al Roterdamo por enmanigi la ordenon kaj gratuli la samurbanon dum la Malferma Tago de UEA, la 28-an de aprilo 2018
Vidu videon.

Retejo por esperantaj verkoj

Junio 2017 - Amir Naor (plurfoja gajninto de la Belartaj Konkursoj de UEA) kreis novan retejon por verkistoj kaj legantoj.
Verkistoj! Ĉu vi ŝatus partopreni en tiu ĉi retejo? Bonvolu kontakti nin.

Radio-programo 'Wekker Wakker'

Aprilo 2017 - Ĉi-matene je 8h10 telefonis Henk Mouwe de radioprogramo 'Wekker Wakker' de kompanio NPO radio 5 por paroli pri Esperanto. La intervjuo estis bona sed tre mallonga: ĝi daŭris​ nur kvin minutojn.​ Pritraktitaj estis la facileco de la lingvo, diversaj kursoj kaj kongresoj, niaj studosemajnfinoj kaj la somera kurso en Slovakio. Henk demandis, ĉu la angla ne konkuradas kun Esperanto. ​
La respondo estis, ke ​ekzemple en flughavenoj kaj hoteloj estas uzata la angla, sed post tio ​hejme ĉe esperantistoj nur Esperanto.
Ineke Emmelkamp

La aprila numero de la revuo Esperanto elŝuteblas senpage

Aprilo 2017 - Kadre de la festado de la Zamenhof-Jaro, la unua numero de la redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova estas libere elŝutebla de la retejo revuo Esperanto dum la tuta monato aprilo.

La Muzeo Mesdag en Hago

Oktobro 2015 - Ĉu vi scias ke en la Muzeo Mesdag en Hago aŭdeblas ankaŭ esperantlinga ĉiĉeronteksto en la kupolo? Kiam vi vizitas ĝin, nepre petu ĉe la kaso, ke oni lanĉu la teskton ankaŭ en Esperanto. Katalin Kovats prizorgis ĝin.

Esperanto-monumento en haga parko

Septembro 2015 - Antaŭ kelka tempo Internacia Esperanto-Instituto transprenis la zorgon en la parko Bokkefort en Hago por Esperanto-monumento, sur kiu troviĝas ŝildo kun la retadreso de la instituto kaj kun t.n. QR-kodo.
Promenantoj kaj biciklantoj en la parko nun povos kontakti la instituton.
Vidu la foton.

Komunikiloj atentas pri inaŭgura parolado

Marto 2015 - Federico Gobbo, nomumita profesoro de la speciala katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto, liveris sian inaŭguran paroladon parte en Esperanto.
Tio neniam okazis en Nederlando, eĉ nenie en la mondo.
La inaŭguro okazis la 13-an de marto en la universitato de Amsterdamo.
La inaŭguran paroladon, titolitan 'Interlingvistiko, fako por multlingveco' vi povos spekti ĉi tie.
Por tio oni instalu la programon 'ms silverlight' (ankaŭ por Mac aŭ Linukso), kaj permesu la programon funkcii.

Kial membriĝi al UEA?

Novembro 2014 - Verŝ​ajne vi jam rimarkis, ke la Estraro de UEA donas grandan atenton al la pligrandigo de la membraro de UEA. Tio estas komuna tasko por ni ĉ​iuj. Jam nun oni povas konstati, ke la Estraro ne vokis vane, ĉ​ar la membronombro de UEA denove kreskas. Kune ni aktivu, por ke en la jaro 2015 ĝ​i kresku ankoraŭ​ multe pli forte ol ​ĉ​i-jare!

Por pliefikigi la varbadon de membroj UEA aperigis novan koloran faldfolion. Vi povas konati​​ĝi kun ĝi ​​ĉ​i tie​. La nova varbilo estas celita por distribuado en Esperanto-kluboj kaj -asocioj kaj en ​ĉ​iaspecaj Esperanto-renkonti​ĝ​oj, ​ĉ​u malgrandaj ​ĉ​u grandaj. ​Ĝ​i t​aŭ​gas tre bone ank​aŭ​ por kunsendado kun landaj Esperanto-revuoj, klubaj bultenoj kaj aliaj gazetoj.

Mi esperas, ke ankaŭ​ vi ​aŭ​ via asocio petos de la Centra Oficejo kvanton de la varbilo por distribuado. Bonvolu skribi al sekretario@co.uea.org, anoncante la deziratan kvanton kaj la adreson, al kiu la CO sendu la varbilojn. Krom la varbilo, vi povos peti ank​aŭ​ kvanton de la membroali​ĝ​ilo kun la kotiztabelo 2015, t.e. la folio, kiu estis kunsendita kun la oktobra numero de "Esperanto". (Kompreneble oni ne bezonas plenigi la paperan ali​ĝ​ilon, se oni povas uzi la retan ali​ĝ​ilon).

Koran dankon pro via kunlaboro kaj multan sukceson!

Muzaiko

Marto 2014 - Ĉu vi scias, ke Muzaiko, la tuttempa tutmonda tutmojosa tutesperanta retradio-kanalo, aŭkulteblas ankaŭ per via Androjda poŝtelefono?
Klaku ĉi tien por instali ĝin en vian Android-aparaton.

Freŝa revuo "Esperanto" libere gustumebla

​Januaro 2014 - La unua numero de la revuo Esperanto redaktita de Fabrício Valle estas nun presata kaj atingos la abonantojn en papera formo en januaro. La redaktoran ŝanĝon akompanas granda ŝanĝo de la grafika aspekto, sed ankaŭ enhave la redaktoro celis fari la oficialan organon de UEA vigla kaj leg-invita. Kvankam temas pri la unua numero de la jaro 2014, Valle nomas ĝin sia "nula" numero, kiu estas ankoraŭ iel eksperimenta kaj eble ne libera de malglataĵoj. Li pensas, ke necesos ses numeroj, ĝis la revuo firme trovos sian vojon enhave kaj aspekte.

Same kiel jam ekde la jaro 2004, post la enpresejigo la nova numero fariĝis legebla en la reta Jarlibro por la individuaj membroj de UEA, kiuj registriĝis kiel uzantoj de tiu servo.
Por ke ĉiu ajn esperantisto povu konatiĝi kun la plursence freŝa revuo, la januara numero tamen estas libere elŝutebla ĉe la retejo de UEA.
Por tiuj, kiuj volos legi ankaŭ la aliajn numerojn aperontajn en la jaro 2014, estas je dispono la reta membroaliĝilo de UEA.

Alternsemajna ripeto

NGGE proponas al vi alternsemajnan ekzercon por refreŝigi vian regon de la lingvo internacia. Ni provos sekvi la regulojn de la “bona lingvo”, kaj volonte lernos ankaŭ de viaj rimarkigoj. Kompreneble vi povas proponi temon por la sekvonta fojo. Mia solvo (eble mi parte plagiatos!) sekvos post du semajnoj, kun nova ekzerco.
Nome de NGGE,
Rob Moerbeek.
Legu plu

1450 adresoj en Pasporta Servo

La ĉi-jara adresaro de la plej fama servo de TEJO, Pasporta Servo, enhavas 1450 gastigantojn en 91 landoj. En la antaŭa eldono (2008) estis 1225 adresoj en 90 landoj. En la Pasporta Servo 2010 la unuan lokon okupas Francio kun 177 gastigantoj. La dua estas Germanio kun 117. En Brazilo estas 84 gastigantoj. Aliaj landoj kun multaj adresoj estas Rusio (81), Pollando (75), Ukrainio (65), Usono (63), Hungario (53), Japanio, Nederlando, Ĉinio kaj Senegalio (po 36), kaj Irano (34). En la 208-paĝa poŝlibro troviĝas, krom la adresoj kaj aliaj informoj pri la gastigantoj, ankaŭ mapoj kun indikoj pri lokoj kun gastigantoj. Enestas ankaŭ reguloj kaj konsiloj pri la uzo de la servo, kaj utilaj adresoj. La ideo pri Pasporta Servo, tiam sub la nomo Programo Pasporto, estis prezentita de la argentinano Ruben Feldman González en 1966. La unua adresaro laŭ la nuna sistemo, kun 40 gastigantoj, aperis en 1974 sub la gvido de Jeanne-Marie Cash el Francio. Ambaŭ pioniroj estas gastigantoj ankaŭ en la nuna eldono.

En 2009 Pasporta Servo fariĝis ankaŭ socia retejo, www.pasportaservo.org, kie kaj gastoj kaj gastigantoj povas membriĝi kaj kontakti unu la alian. La retpaĝo ne anstataŭas la adreslibron, sed ofertas novajn servojn haveblajn nur per Interreto: zomebla monda mapo, serĉilo, forumo por peti informojn pri vojaĝo, kaj blogejo por rakonti pri siaj vojaĝoj. La retpaĝo nun havas pli ol 1200 uzantojn, el kiuj ĉ. 700 estas gastigantoj. La adresaro estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA. La prezo estas 9,00 EUR plus afranko (plus imposto de 6% en EU). Ekde 3 ekz. oni ricevas trionan rabaton.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio