Alternsemajna ripetaĵo n-ro 10

Jam venis traduko de la deka, multe pli bona ol la komento sugestas. Sed ankaŭ miaj proponoj bezonas kritikan rigardon: ne hezitu!

 1. Lust je een gebakken scholletje?

  Ĉu vi ŝatas frititan plateson?

  • bakitan, se en forno.
  • plateseton estus tro nederlandeca.

 2. De winkelketen bestond uit verscheidene filialen.

  La butika ĉeno konsistis el pluraj filioj.

  • butikaro povas esti butikcentro.
  • diversaj tro emfazas diferencojn.
  • bestaan havas plurajn signifojn, samkiel leren kaj vragen.

 3. Omdat de elektrische stroom was uitgevallen, is de koffiemelk ranzig geworden.

  Ĉar ĉesis la kurento, la kafokremo ranciĝis.

  • malfunkciis, interrompiĝis estas ĝustaj sed pli longaj.
  • elektra – ne elektrika! – ne necesas.
  • kafolakto estas “inversa” kafo: pli da lakto ol da kafo.

 4. Hoeveel kilo verplaatst zo'n soort hijskraan?

  Kiom da kilogramoj translokas tia gruo?

  • kilo estas ŝipparto.
  • lokigi estas fari lokon el io.
  • tia speco de – neniel da - estas pleonasmo por tiuspeca.
  • argano estas uzata ĉe borputoj.

 5. Katoenplanten worden in Centraal-Azië verbouwd.

  Kotonplantojn oni kultivas en la Centra Azio.

  • katuno estas ŝtofo.
  • kulturi rilatas teron: agrokulturo.
  • strikta traduko: kotonplantoj estas kultivataj.

 6. Kunnen we u interesseren voor ons kwartaalblad “Morgen beter”?

  Ĉu ni povas interesi vin pri nia kvaronjara gazeto “Morgen Beter”?

  • Morgaŭ pli bone/pli bona/resana?
  • Ĉu ni povas interesigi al vi nian kvaronjaran gazeton...?
  • beter estas plursignifa.

 7. Ach, wil je even een nieuwe lamp indraaien? De oude is defect.

  Ho, bv. enmeti novan ampolon. La malnova difektiĝis.

  • ne: , kio indikas bedaŭron, kaj oni nur petas atenton.
  • enŝraŭbi estas bona esprimo.
  • lampo indikas la tuton: ingon, lumŝirmilon.
  • atentu di- kaj ri-: rigardi k.s.

 8. Ik vraag een nieuwe congresmap, nu de oude spoorloos is.

  Mi petas novan dokumentujon, ĉar la antaŭa perdiĝis senspure.

  • ne: demandi, ĉar oni volas havi, ne scii.
  • aŭ: dokumentaron, ne mapon, ĉar tio signifas landkarto.

 9. Wanneer u medicijnen gebruikt, neem dan een recept in het Latijn mee.

  Se vi uzas medikamentojn, kunportu recepton en latino.

  • ne: kiam, ĉar ne temas pri tempo.
  • ne: medicinojn, ĉar tio rilatas sciencon.
  • eblas precepton.
  • prefere ne: la latina, se ni ne diras la Esperanta.

 10. Zou u wat meer schrijvers van detectives kunnen opsommen?

  Ĉu vi povus citi pli da nomoj de detektivromanaj aŭtoroj?

  • aŭ: denombri pli da aŭtoroj.

 11. We zullen je leren hoe je je moet gedragen tegenover mohammedanen.

  Ni lernigos al vi, kiel konduti al islamanoj.

  • aŭ: kiel vi kondutu: sen vin.

 12. De gepensioneerde legioensoldaat kon vijanden op kilometers afstand ruiken.

  La pensiita legiano povis flari malamikojn en plurkilometra distanco.

  • aŭ: kilometrojn distancajn/for, je … distanco.

 13. In zijn jeugdige overmoed en zijn volle bewustzijn had de drinker een pastoor voor lotgenoot uitgemaakt.

  Estante junule trokuraĝa kaj plenkonscia, la drinkemulo kvalifikis la paroĥestron samsortano

  • aŭ: en sia aŭdaco, titolis, karakterizis kiel samsortanon.
  • vikario estas vic-paroĥestro.

 14. Zo te oordelen naar onze dikke naslagwerken (standaard-) kan zelfs een eenvoudige taal enige studie vergen.

  Juĝate laŭ niaj dikaj normverkoj, ankaŭ simpla lingvo povas postuli iom da studado.

  • aŭ: Se juĝi surbaze de konsultverkoj,...

 15. Drijft er geen watervlo in de kruidenthee?

  Ĉu ne flosas dafnio sur la tizano?

  • drivi: moviĝi laŭ la ondoj.

 16. Het voelt nogal koud aan, maar morgen schijnt het zonnetje weer.

  La aero sentiĝas malvarma, sed morgaŭ denove brilos la suno.

  • aŭ: Laŭ nia sento estas malvarme.
  • ne: ŝajnos, sed nepre -os.

 17. Zou u even kunnen helpen? Ik zou het niet weten.

  Ĉu vi povus helpeti? Mi ne scias.

  • even = momenton/iomete: en ordo, sed pli longaj.
  • sciUS, se vi demandus; tamen tio estas jam la kazo, do sufiĉu la indikativo.

 18. Volgens de krant zou Berlusconi nog niet aftreden. Zei hij niet dat hij zou wachten totdat de eurocrisis was opgelost?

  Laŭ la ĵurnalo Berlusconi ankoraŭ ne demisiis. Ĉu li ne diris, ke li atendos ĝis la eŭrokrizo estos solvita?

  • ne: demisius, ĉar ni citas el la ĵurnalo laŭ la rekta parolo.
  • ja: eksiĝis.
  • ĝis (sen kiam!) oni/iu(j) solvos la krizon.

 19. Wat zullen we vandaag eten? Dat ga ik je niet verklappen.

  Kion ni manĝos hodiaŭ? Tion mi ne malkaŝos al vi.

  • ne: manĝu, ĉar laŭ la respondo oni ne interkonsiliĝas sed jam fiksis la menuon.

 20. Laat me met rust. Moeten we je laten rusten? We kunnen je beter laten opnemen.

  Lasu min trankvila. Ĉu ni lasu vin ripozi? Prefere ni igu vin enhospitaligi.

  • ne: kvieta = senmova, senbrua.
  • laten en du signifoj.
  • bona: igu vin akcepti en malsanulejon.

 21. Onze actie voor het reduceren van het volume plasticafval mist nog maar een paar duizend handtekeningen.

  Nia agado por redukti la plastruban volumenon malhavas ankoraŭ kelkmil subskribojn.

  • aŭ: Al nia kampanjo mankas pluraj miloj da subskriboj.
  • ne: plastika, ĉar tio rilatas al tridimensia artaĵo.
  • volumo estas libroparto.

 22. De duizelige voorhoedespeler miste op een haar na zijn eigen doel.

  La vertiĝa avanulo harlarĝe maltrafis sian golejon.

  • aŭ: suferanta vertiĝon, la propran golejon.

 23. Toen de bibliothecaris voor de hoge gasten boog, merkte hij tot zijn schrik dat de onderste plank ook doorboog onder de lijvige folianten.

  Riverencante antaŭ la altrangaj gastoj, la bibliotekisto terurate rimarkis, ke la suba breto fleksiĝas sub la korpulentaj foliantoj.

  • aŭ: sin klinante … kun konstern(iĝ)o/ektimo... la malsupra.. dikegaj/pezegaj: la personigo (prozopopeo) taŭgas por la komika efekto.

 24. Hij moet wel steenrijk zijn als hij nooit naar de lommerd moet.

  Li certe estas riĉega, se li neniam bezonas lombardi.

  • aŭ: nepre estas/devas esti, ĉar laŭ PIV 'devi' signifas ankaŭ ne povi ne.
  • se povas signifi ĉar vere (zo waar als).
  • viziti la lombardiston/lombardejon.

 25. De hotelier zei dat de toondichter nog in zijn hotel moest hebben overnacht.

  La hotelestro diris, ke – laŭ prainformo – la komponisto iam tranoktis en lia establo.

  • aŭ: la hotelisto – laŭ noto en la registrolibro –.
  • ni evitas radikripeton hotel- hotelo.
  • la ĉirkaŭskribo (perifrazo) de “zou” necesas, ĉar -us ne havas la saman signifon, kaj la rekta parolo ne enhavis kondicionalon.

 26. Wat moet je in mijn knollentuin? Hoepel op!

  Kion vi umas en mia tubera ĝardeno? Tuj for/flugu malĉielen!

  • Kion vi faras en mia napa ĝardeno? Tuj foriĝu! Huŝ!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj