Alternsemajna ripetaĵo n-ro 16

 1. Zonder te beweren dat we alles al gehad hebben, leg ik ons de volgende hersenspinsels voor:

  Ne asertante (Sen aserti), ke ni jam ĉion traktis, mi antaŭmetas (proponas) jenajn (la sekvajn) cerboŝpinaĵojn (cerbotordaĵojn, cerbumaĵojn, cerbofantaziaĵojn):

  • ni ĉion havis ne estas sufiĉe klara traduko de la nederlanda idiomaĵo.
  • cerbumaĵo estas iom svaga.
  • ŝpinaĵo vortludas kun cerbospina.

 2. Zo jochie, wat denk je later te worden?

  Ej (He, Nu, Hm) knabeto (bubo), kion vi pensas poste fari profesie?

  • Ej montras mildan malaprobon.
  • He montras ironian kontraŭdiron.
  • Nu povas montri konsenton kaj daŭrigon, kaj Hm pripenson.
  • el la pluraj tradukoj kredi, opinii, pensi nur ĉi lasta kombiniĝas kun infinitivo: Kion vi pensas fari?
  • strikte: Pri kio vi pensas, ke vi tio estontece fariĝos?
  • aŭ simple: Kiun profesion vi volas havi estontece?

 3. Hoe wil je andermans taalgrappen vertalen? Nou, eenvoudig door compensatie te geven elders in de tekst.

  Kiel vi volas traduki aliulajn ŝercojn? Nu, simple kompensante ilin aliloke en la teksto.

  • Alies ne estas rekomendinda kiel nova tabelvorto.
  • eblas la ŝercojn de alia/de aliulo.
  • Nun havas nur tempan signifon,
  • ni ne kombinu iun ajn prepozicion kun infinitivo: do ne *per kompensi.

 4. De ozonlaag is onmisbaar wegens het absorberen van schadelijke straling.

  La ozona tavolo estas vivesenca (nemankipova/nemalhavebla) pro la (en)sorbado de la damaĝa (malutila) radiado.

  • absorbi rilatas nur atenton/menson.

 5. Een delfstof is een lichaam dat een kristallijnen vorm heeft, tot stand gekomen (geschapen) door allerlei processen.

  Erco (Minaĵo) estas korpo havanta kristalan formon, kreitan de ĉiaj procezoj.

  • atentu la akuzativon de la postmetita epiteto kreitan.
  • per signifus, ke oni intence, arte farus la kristalformojn.
  • elfosaĵoj: vondsten bij opgravingen.

 6. Plaatselijke activiteiten omvatten onder meer een driejarige cursus, al anderhalf jaar geleden van start gegaan.

  Lokaj aktivaĵoj ampleksas (enhavas/inkluzivas/inkludas) interalie trijaran kurson, startintan jam antaŭ unu kaj duona jaroj.

  • aktiveco normale troviĝas nur singulare.
  • interalie estas unuvorta kunskribaĵo, disskribo montras malkomprenon de la signifo de alie.
  • André Cherpillod asertas, ke pluralo eblas nur ekde du: por li ni povus diri (unu) jaro kaj duono/duona.

 7. Ik heb tijdens een vergadering degene ontmoet die gaat over alle educatieve uitwisselingen, een oud-collega van mij, en hem gevraagd de namen door te spelen van degenen die gaan over internationale contacten.

  En kunveno mi renkontis la respondeculon pri ĉiaj edukaj interŝanĝoj, kolegon mian, kaj mi petis lin peri al mi ĉiujn nomojn de tiuj, kiuj traktas naciajn kontaktojn.

  • mi iom senbalastigis la tradukon kaj evitis ripeton de la sama vorto.

 8. Bestaan er niet verschillende soorten vuurspuwende bergen? Jawel.

  Ĉu ne ekzistas diversaj specoj de vulkanoj? Jes/Ne, ili ekzistas.

  • post nea demando necesas ripeti la kernon de la respondo.
  • eblus: Jes/Ne, diversaj.
  • post speco ne sekvas da, ĉar ne temas pri kvanto, sed kvalito.
  • ekzistas glacimonto sed ne fajromonto.

 9. Let goed op dat de proefbuisrat niet de achterpoort uitglipt.

  Zorge atentu, ke la provtuba rato ne kaŝkuru el la malantaŭa pordego.

  • aŭ: Bone atentu.
  • retorta rato, kaŝe forglitu/eskapu.
  • ne eblas *elkuri ion, ĉar la akuzativo esence ne enhavas formovon.

 10. Een op de vier Turkse migrantenkinderen valt voortijdig af, zodat hij in vooroordelen blijft steken.

  Unu el dek turkaj migrintidoj (infanoj de turkaj enmigrintoj) antaŭtempe ĉesas lerni, tiel ke li restas alkroĉita al antaŭjuĝoj.

  • aŭ: forlasas la lernejon, perdiĝas el la kursoj.
  • algluiĝas al/fiksiĝas/implikiĝas en antaŭjuĝoj.

 11. We bieden een leuke afwisselende baan, eigenlijk meer een hobby, bestaande in tv-kijken naar verboden films.

  Ni ofertas (proponas) plezuran, varian laborpostenon, fakte pli vere ŝatokupon (hobion), konsistantan el televidado de malpermesitaj filmoj.

  • laborlokon... el tio telespekti prohibitajn filmojn.
  • oferti ja implicas komercan celon.

 12. Notitie: de nodige tijd bezig geweest met drie kinderen onttrekken aan ouderlijk gezag.

  Noto: kutimdaŭre malgluadis tri infanojn el sub la gepatra aŭtoritato.

  • kutime longe eltiradis...
  • notico rilatas al certa temo: pri politiko k.s.

 13. Normen en waarden belichamen de mensen zelf; die internaliseren ze van jongs af door wat hun ouders en de maatschappij hun voorspiegelen.

  Normojn kaj valorojn vivigas (enkorpigas) la homoj mem; tiujn ili internigas ekde la junaĝo per tio, kion kvazaŭpromesas (kredigas) al ili la (iliaj) gepatroj kaj socio.

 14. Thuiszitten is ook niet alles, ook al valt de uitkering niet tegen.

  Hejmsidado ja ne estas la paradizo (ne plene feliĉigas), eĉ se la sociala subteno ne malkontentigas (elrevigas).

 15. Jan Hendrik van den Berg bekritiseert zijn vakgenoten om hun onvermogen de geschiedenis als discontinu wordingsproces te zien.

  Jan Hendrik van den Berg kritikas siajn samfakulojn pro ilia malpovo (nekapablo) rigardi la historion kiel dise daŭran estiĝadon.

  • aŭ: diskontinuan estiĝo-procezon.
  • ne eblas ekeston pro la kontinueco.
  • ĉu ni esperantigu proprajn nomojn (Johano Henriko), estas diskutata temo. Eblas parenteze aldoni esperantigon.

 16. Na meer dan een halve eeuw brengen de slotregels van “ Metabletica” nog altijd de intellectuele opwinding teweeg, die Van den Berg in het verleden op het spoor trachtte te komen.

  Post pli ol duonjarcento la lastaj linioj de 'Metabletiko' ('Metabletica': doktrino pri la ŝanĝoj en la hombildo) daŭre estigas la intelektan eksciton, kiun Van den Berg provis spuri en la pasinteco.

 17. Zo was Descartes opgewonden, toen hij het verschiet van een nieuwe wetenschap zag.

  Tiel ekzemple Kartezio ekscitiĝis, kiam li ekvidis la perspektivon de nova scienco.

 18. Voor een groeiende groep zzp-ers lokt de vaste baan.

  Kreskantan grupon de memstaraj senpersonaraj entreprenistoj logas fiksa laborposteno.

  • sol-entreprenisto ne sufiĉas por senpersonala/sendunga.

 19. Hun aantal blijft toenemen; het CBS komt op een getal van 74200.

  Ilia nombro restas pliiĝanta (daŭre kreskas); la Centra Statistikejo atingas la sumon de 74 200 (sepdek kvar mil ducent).

  • PIV evitigas cifero en la senco de sumo, kvanto.

 20. Uur U voor nieuwe vakbond en Hoe smartphones de mobiele providers nekken: staat allemaal in de ochtendkranten te lezen.

  'Decida horo (Urĝa horo) por la sindikato' kaj 'Kiel poŝtelefonoj (pli bone: inteligentaj telefonoj) knokaŭtis siajn provizistojn': ĉio ĉi legeblas en la matenaj ĵurnaloj.

  • aŭ: bategis la provizistojn de porteblaj telefonetoj.


Jena nederlandiga tasko celas adapti la stilon kontraŭ enuiga ripeto de la sama radiko.

 1. En la jubilea jaro la instruista konferenco okazis en Kunming, Ĉinio.

  In het Jubileumjaar is de Lerarenconferentie gehouden in het Chinese Kunming.

 2. Kaj la sekvan semajnon okazis la 97-a UK en Hanojo, Vjetnamio.

  En de week daarop volgde het 97-e Wereld-Esperantocongres in Hanoi, Vietnam. (vond plaats in...)

 3. Ĉe tio okazis multe da interesaĵoj.

  Daar viel heel wat interessants te beleven. (Dat bood veel interessants)

 4. Ĉu ĉi tie ankoraŭ okazis io menciinda tiukampe?

  Is hier nog iets vermeldenswaardigs voorgevallen?

 5. Aŭ ĉu ĉi tie neniam okazas io grava?

  Of gebeurt hier nooit wat?

 6. Fakte, oni devus havi la okazon mem partopreni...

  Eigenlijk moest je zelf in de gelegenheid zijn zoiets mee te maken.

  • ankaŭ en la nacia lingvo utilas variigi la esprimojn.
  • en la Esperanto-frazoj: oni organizis la instruistan konferencon; sekvis la UK; sperteblis; eventis; okazas; devus havi la eblon (ne ebleco, se ni ne aldonas de kio ĝi estas eco).


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj