Alternsemajna ripetaĵo n-ro 23

Jen la tradukpropono por la 23-a:

 1. Hebben de VN nog wat te vertellen, nu tweespalt de Veiligheidsraad lam legt?

  Ĉu UN (Unuiĝintaj Nacioj) ankoraŭ iel influas (regas) la situacion, nun kiam (, se) la Sekurecan Konsilion paralizas malakordo (disopiniado)?

 2. Maar dat proces dateert van vrij kort na de Tweede Wereldoorlog.

  Sed tiu procezo (proceso) datiĝas (datumas) de antaŭ relative nelonge post la Dua Mondmilito.

 3. En nog echoën de strijdkreten in te veel oorlogshaarden, waar rebellen stelselmatig de maatschappij in rep en roer brengen en paniek zaaien onder de inwoners.

  Kaj ankoraŭ eĥiĝas la batalkrioj en tro da ardaj batalkampoj, kie ribeluloj sisteme ĥaosigas la socion kaj panikas la loĝantaron.

  • Mi traktas ĥaos- analoge kun ord-: prefere oni uzas ordigi.

 4. Deze weg kruist de spoorlijn op twee plekken, waar de machinisten zich gedwongen zien stapvoets te rijden.

  Ĉi tiu vojo kruc(pas)as la fervojon en du lokoj, kie la maŝinistoj vidas sin devigataj veturigi la trajnon trenpaŝe (trenmove).

 5. Ontbreekt het de leraren aan motivatie of bestaan de regeringsadviesdiensten uit experts zonder praktijkervaring?

  Ĉu mankas al la instruistoj celemo aŭ ĉu la porregistaraj konsilservoj konsistas el fakuloj sen elpraktikaj spertoj?

 6. Er is al diverse keren voor gewaarschuwd dat voor een kilo vlees 32 pond graan en soja verbouwd moet worden.

  Jam plurajn fojojn oni avertis (estis avertite), ke por kilogramo da viando devas esti kultivataj dek ses kilogramoj da greno kaj sojo.

  • pundo aŭ funto ne estas internacie normigitaj mezuroj.

 7. Zullen we dan maar terugkeren naar de Gouden Eeuw en alle pensioenen opgeven?

  Ĉu tial ni reiru al la Ora Jarcento kaj rezignu ĉiujn pensiojn?

 8. Vluchtelingen vinden de service in de opvang zo erbarmelijk dat ze in hongerstaking gaan.

  Rifuĝintoj trovas la servadon en la akceptocentro tiel malinda (plorinda), ke ili ekstrikas per fastado.

 9. Heeft u ooit van de term 'ontwrichtingsoorlog' gehoord? Vraagt u om antwoord of is het een retorische vraag?

  Ĉu iam ajn vi renkontis la terminon 'malstabiliga milito'? Ĉu vi petas respondon aŭ temas pri retorika demando?

 10. Wat hebben ze nu weer op de pilaren van het viaduct zitten krassen? Sufferd, het is een aquaduct! Nou, sorry, zeg, ik ben wat kippig. Moet jij je lakense bril maar opzetten. Weet ik veel waar ik die heb liggen?

  Kion oni refoje grafitiis sur la pilierojn de la viadukto? – Senkapulo, estas akvedukto! – Nu, pardonon mi petas! – Uzu do viajn luksajn okulvitrojn! – Kaj kiel mi scius, kie ili kuŝas?

 11. Wat serveren ze in dit restaurantje? Als u gereserveerd heeft, een typische schotel van de regio. En zeker mosterd na de maaltijd. Als er nou maar bonbons bij zaten... Ja, dan bleven we ook op het hoofdgerecht wachten.

  Kion oni surtabligas (antaŭmetas) en tiu restoracieto? – Se vi jam rezervigis al vi tablon, tipan regionan pladon. – Kaj certe mustardon postmanĝe! Se nur enestus bombonoj. - Jes, tiam ni restus por atendi ankaŭ la ĉefpladon.

 12. Heeft u nog niet eens parket in uw paviljoen? Jazeker: gaat u maar kijken!

  Ĉu vi eĉ ne havas pargeton en via pavilono? – Jes, bv iri ĝin rigardi.

  • per la aldono de ĝin ni konfirmas la havon.

 13. De douairière liet haar naam graveren in het niet meer te repareren gouden horloge, nog geërfd van haar eigen oudtante Doortje.

  Ŝia vidvina moŝto gravurigis sian nomon sur la ne plu ripareblan horloĝeton, hereditan el ŝia propra Onjo Donjo.

  • aŭ: Doronjo: aludo al nederlanda moktermino por tro oftaj frazoj kun la pasiva voĉo, ĉe kiu oni uzadas fare de = door.

 14. Kent u de regels van het algoritme van hoe je je computer weer aan de praat krijgt?

  Ĉu vi konas la regulojn de la algoritmo kiel revivigi sian komputilon?

 15. Zou u a.u.b. mijn fietsbel even uit de gracht willen dreggen? Anders zadelen ze me vast op met een bekeuring ter waarde van wel twee oude fietsen.

 16. De krakers hebben zich over het beroete leeggeplunderde pand ontfermd en het in vrolijke tinten opgeschilderd.

  La rompekloĝintoj bonvolis okupi la fulgitan, elrabitan konstruaĵon kaj ĝin farbfreŝigis en gajaj kolornuancoj.

 17. Was het niet genoeg dat jullie onze bomen hebben omgehakt, onze akkers hebben omgewoeld en onze meren vergiftigd? Stelde u zich nou werkelijk voor dat wij dat konden waarderen?

  Ĉu ne sufiĉis al vi, ke vi hakfaligis niajn arbojn, traplugis (fosdetruis) niajn agrojn kaj venenis niajn lagojn? Ĉu vi imagis, ke tion ni aprezas?

 18. In het vijvertje zit het tjokvol met pootvis – nee, niet potvis! – zodat de reigers af en aan vliegen.

  La malgranda lageto abundis je alvuso, pro kio la ardeoj flugadis tien reen.

 19. Op het perron liep het uitgetreden partijlid pardoes de voorzitter tegen het lijf, waarop zij onder het genot van een biertje gezellig begrip voor elkaars standpunt betoonden.

  Sur la stacikajo la demisiinta partiano neatendite tuŝrenkontiĝis kun la prezidanto, post kio ili bierĝue intimetose elmontris sin interkomprenaj pri la aliula starpunkto.

 20. Als vluchteling geeft de overheid je zodanig een behandeling, dat je je in een beschaafd land zou wanen.

  Kiel rifuĝinton la reginstancoj onin traktas tiel, ke oni povus imagi sin atinginta civilizitan landon.

 21. Wat een kapsones, en dat om niets.

  Kiaj blufpretendoj, kaj ĉio ĉi nenial (senkiale)!

Kompreneble bonvenas demandoj, kritikoj kaj aliaj solvoj. Bv. sendi al Rob Moerbeek


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj