Alternsemajna ripetaĵo n-ro 26

Karaj tradukantoj de la 26-a ASR, enestis kelkaj tro strangaj vortludoj, sed jen tradukprovo:

 1. Bakt de knoflooktaart niet te bruin? - Ja, bakvissen zijn onschuldiger. Maar om de waarheid te zeggen, voor zover ik kan zien, nog steeds niet bruin genoeg.

  Ĉu la ajlotorto ne bakiĝas tro bruna? Ne, ne tro: fritfiŝoj ja estas senkulpaj, sed – se diri la veron kaj kiom mi komprenas aferojn – ankoraŭ daŭre ne sufiĉe brunaj.

  • anstataŭ Ne aliaj uzus Jes, ne tro. Kiel ajn, gravas la ripeto ne tro.
  • kompreneble fritfiŝoj povus esti ingredienco de la kulpa, ĉirkaŭulojn naŭzanta torto, sed krome la nederlanda 'torto' sugestas iom pufan personon kaj 'ajlo' aludas la spirhaladzon de ĵusa konsuminto.
  • la ĝeneraligo fritfiŝoj ŝajnas ironia, ĉar tiusenca 'taart' ja imagigas minimume mezan aĝon, kvankam ankaŭ nuntempaj junulinoj foje havas konsiderindan amplekson.
  • se la konversacio okazas sur plaĝo, anstataŭ bakiĝas preferindas sunumiĝas.
  • la aludo al la esprimo baki ion tro bruna, nome troigi, rolas nur fone, ne meritante tradukon.

 2. Hoe bestaat het! Hij bestaat toch uit 5 kilo half vergane teentjes, die je op een km afstand kunt ruiken, anderhalve bus maïsmeel en een snufje zeezout?

  Kiel eblas! Ĝi ja konsistas el kvin kilogramoj da duonputraj ajleroj, flareblaj je kilometra distanco, skatolo kaj duono da maiza faruno kaj pinĉpreno da mara salo.

  • aŭ: unu kaj duona skatoloj (ne: unu kaj *duono skatoloj: necesas prepozicio inter substantivoj neapudmetaj).

 3. Het leek vorige keer al dat het een ongebonden bende zou worden.

  Jam pasintfoje montriĝis, ke ĝi fariĝos malkohera kaĉo.

  • kaĉo estas uzata ankaŭ figursence.

 4. Maar het correspondeert wel met de vlees-vis-vogelschuwe kookwijzer.

  Sed ĝi ja respondis al la kuirgvidilo malema al viando, fiŝo kaj birdaĵo.

  • korespondi signifas nur leterinterŝanĝon.

 5. Je laat dat zaakje toch niet ploffen? Laat me niet lachen!

  Vi ja ne eksplodigos la aferon, ĉu ne? Ne igu min ridi.

  • eblas: ĉu?, kvankam kutime eĉ post nea demando ni aldonas ne.
  • aŭ: Min ne ridigu. Ni evitas personan pronomon frazfine, se sen emfazo.

 6. Als we goed doorlopen, halen we de bus nog op het nippertje.

  Se ni marŝos firmpaŝe, ni ekzakte trafos la forirontan buson.

 7. Hebben ze de deelnemers allemaal kozijnen leren schilderen? Ja, wel 16 per dag en pimpelpaars.

  Ĉu oni ne instruis ĉiujn partoprenantojn farbi fenestrajn kadrojn? Jes, eĉ po dek ses kaj ruĝaĉe violaj.

  • aŭ: kolorigi, sed ne pentri.
  • violaj, ĉar ĉe farbi kadrojn ĝi rolas kiel predikativo – bepaling van gesteldheid.
  • frazojn malkompletajn – elipsajn – ni prefere rekonstruu mense.

 8. Vroegen ze daar nog geld voor? Ze moesten zich realiseren dat het leven steeds duurder wordt, en zich schamen hun mensen zo te plukken.

  Ĉu por tio ili postulis pagon? Ili devus konscii, ke la vivokostoj kreskadas, kaj honti tiel senplumigi siajn homfratojn.

  • aŭ: oni; malrespekte prirabadi.

 9. Drinkt u niets bij het eten? Koffie of een pimpeltje? Geef mij maar gemeentepils.

  Ĉu vi nenion trinkas manĝante? Ĉu kafon aŭ drinketaĵon? Simple donu al mi komunuman elkranaĵon, mi petas.

  • aŭ: dummanĝe; Ĉu ne kafon aŭ drinkaĵeton?
  • eble ni notu, ke la komunuma pilsena ja estas nur akvo. Zamenhof uzis elkrani.

 10. Zullen we de KLM-directie een ganzenbord sturen, om hun ontroerende zorg voor onze veiligheid te symboliseren?

  Ĉu ni sendu al la KLM-direkcio anseran tabulludon por simboli ĝian kortuŝan zorgadon pri nia sekureco?

  • la ludo – ironie – 'simbolas', do ne necesas 'simboligi', kvankam ni simboligas tion.

 11. Als ik aan dat vergassingsritueel denk, wordt het me wee tot in het diepst van mijn ziel.

  Pensante pri tiu gasuma ritaro mi sentas naŭzon ĝis funde de la animo.

  • Kiam mi pensas... iĝas al mi naŭze...

 12. Kunnen ze het ons niet mogelijk maken om overal vogelverschrikkers op te stellen met scharnierende leden?

  Ĉu oni ne povas ebligi al ni ĉie starigi artikitajn birdotimigilojn?

  • personoj ne eblas, do ne *ebligi nin.

 13. Ik zie jou al het vogelverkeer regelen, dat ze van baan veranderen.

  Mi jam imagas vin reguliganta la birdan aertrafikon, ke ili ŝanĝu la flugkurson.

  • aŭ: direkton.

 14. Toch zou de dierenbescherming moeten helpen de gedragscodes van het bedrijfsleven te standaardiseren.

  Tamen la bestoprotekta movado devus helpi normigi la kondutokodon de la entreprenistaro.

 15. Het is beter dat iedereen zijn oren spitst wanneer onze geestelijk leider de toekomst openbaart. Weet hij zijn gehoor niet te hypnotiseren? Nou en of!

  Estas preferinde ke ĉiu akrigu la orelojn, kiam nia spirita gvidanto revelacias la estontecon. Ĉu li ne scipovas hipnotigi sian aŭskultantaron? Certe li kapablas.

  • aŭ: hipnotizi; hipnoti estas senkonscii, netransitiva verbo.

 16. Als je donker wilt worden met zonnebaden, bezoek dan liever de Witte, Zwarte, Rode en Dode dan de Middellandse Zee.

  Se vi volas malhelhaŭtiĝi sunumiĝante, prefere vizitu la Nigran, Ruĝan kaj Mortan Marojn ol Mediteraneon.

  • nomoj kun ordinara epiteto ja havas la artikolon: linke Pietje = la ruza Peĉjo.

 17. Onze tent is zo langzamerhand wel aan vervanging toe.

  Nia tendo ja pli kaj pli bezonas anstataŭigon.

  • ni devos ĝin anstataŭigi.

 18. Een van de vluchtelingen kwam de grens over, verscholen op een invalidentoilet in de nachttrein.

  Unu el la rifuĝintoj translimiĝis kaŝita en porinvalida necesejo de la nokta trajno.

  • aŭ: venis translimen.
  • kaŝita estas predikativo.

 19. Toen hij werd uitgerangeerd, wist hij via een coupéraampje weg te komen.

  Kiam lia vagono estis ranĝita flanktraken, li sukcesis foriĝi tra kupea fenestreto.

 20. Nu verdient hij de kost met ramen lappen, wel zwaar werk voor zo'n tengere figuur.

  Nun li perlaboras sian vivopanon purigante domvitrojn, ja pena laboro por tiel maldika figuro.

  • aŭ: tia sveltulo.
  • problemon povas doni apozicio ĉe la predikato: ĉu akuzativigi? Nur foje se la 'interna objekto' estas eksplicita: li dormis profundan dormon: bonfaran sperton. Cetere ni elektu la principon de sufiĉo, do la nominativon.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj