Alternsemajna ripetaĵo n-ro 29

Jen kelkaj tradukfrazetoj ĉefe rilate a-vortojn kiuj povus erarigi.

 1. Heeft u ook de diligence of de trekschuit gemist?

  Ĉu ankaŭ vi maltrafis la diliĝencon aŭ la ĉevaltiratan barĝon?

 2. Onder ons gezegd leven de tien rijksten ten koste van andermans recht op geluk.

  Se diri niaronde, la dek plejriĉuloj vivas je la kostopago de (malprofite al) aliula rajto pri feliĉo.

 3. De handtas van Nora absorbeerde de inhoud van de opengesprongen pot pindakaas.

  La mansaketo de Nora ensorbis la enhavon de malfermiĝinta poto da arakida butero.

 4. Fransen noemen de schepper van het Volapük l'abbé Schleyer, wat anderstaligen in de war heeft gebracht.

  Francoj nomas la kreinton de Volapuko 'abbé' (kleriko/abato) Schleyer, kio konfuzis alilingvulojn.

 5. Heeft u u al geabonneerd op ons satirische blad?

  Ĉu vi abonas (jam ekabonis) nian satiran gazeton?

 6. De agente trad op namens zowel de politie als haar handelsonderneming.

  La policanino agis kaj nome de la polico kaj de sia firm(a)o.

 7. De recessie wekt tijdens acties nogal eens agressie op.

  La recesio dum kampanjoj ne malofte vekas (ekscitas) agreson.

 8. Verraden door hun accent moesten de dubbelspionnen dmv jongere krachten worden vervangen.

  Malkaŝite de sia akĉento la duoblaj spionoj devis esti anstataŭataj de (anstataŭigitaj per) pli junaj homfortoj.

 9. Hebben we vanavond weer bezoek? Ja, o.a. om de accuratesse van onze organisatie te bevorderen.

  Ĉu ĉi-vespere ni denove havos gastojn (estos vizitataj)? Jes, interalie por kreskigi (stimuli) la zorgemon de nia organizaĵo.

  • aŭ: la akuratecon de nia organizado: akurata = ĝustatempa.

 10. Niet alleen Chinezen willen dat hun vrouwen van zoons bevallen.

  Ne nur ĉinoj volas, ke ilia edzino nasku filon.

 11. In de trein komt geregeld iemand langs die om aalmoezen bedelt, maar daarvan is niet iedereen gediend.

  En trajno regule iu preterpaŝas almozante, sed ne ĉiu aprezas la 'servon'.

 12. Ook andere levende wezens moeten we als familieleden behandelen.

  Ankaŭ aliajn vivulojn ni traktu kiel familianojn (parencojn).

 13. We koesteren de ijdele hoop dat de vergadering de beide bestuursleden vervangt.

  Ni kovas vanan esperon, ke la kunveno anstataŭigos la du estraranojn.

 14. Tegen de scheids appelleren is niet zo zinnig.

  Ne havas veran sencon apelacii kontraŭ la ludestro/arbitracianto.

 15. Als niemand meer bezwaar heeft, arresteren we hierbij de notulen.

  Se neniu plu kontraŭos (faros obĵeton), ni per ĉi tio konfirmas la protokolon.

 16. De triomfboog werd opgetrokken tegenover de brug met zeven bogen.

  La triumfarko estis konstruita (-ata) vidalvide al (fronte al) la separka ponto.

 17. Een verzekerde zending komt stellig aan, verzekerde zekere verzekeringsagent.

  'Sendaĵo asekurita certe alvenos', certigis (asertis) la asekuristo.

 18. De Belgische caféhouder die voor de rechtbank was gedaagd, zond er zijn kat heen, wat hem op een stevige boete kwam te staan.

  La belga kafejestro asignita (alvokita) antaŭ la juĝistaron, sendis sian katon, kio kostis al li solidan monpunon.

 19. Assisteer me even om deze fiets uit de kluwen te halen.

  Asistu min, mi petas (Bonvolu min asisti), ke ni eltiru ĉi tiun biciklon el la miksamaso (interkroĉaĵaro).

 20. Wordt de T in jullie taal altijd geaspireerd uitgesproken?

  Ĉu ĉiam la T (to) en via lingvo estas elparolata kun aspiracio?

 21. Als je deelneemt aan een betoging, word je net als iedereen over één kam geschoren.

  Se vi partoprenas manifestacion, vi estas inkluzive traktata, same kiel la aliaj.

 22. Het was de vraag of er nog voldoende boekweitbrood op de schap stond of dat we aan het maïsbrood moesten.

  Estis dube, ĉu restas sufiĉe da fagopira pano sur la breto, aŭ ni devas ektranĉi la maizan.

 23. Luisteren naar wat er gezegd wordt!

  Aŭskultu tion, kio estas dirata/ Aŭskultu kion oni ordonas!

 24. Alleen met geavanceerde techniek kun je in de windhandel woekerwinst boeken.

  Nur per progresinta (avanca) tekniko en la ventenergia komerco eblas (oni povas) enkasigi profitegon.

 25. Zelfbestuur heeft alleen zin in een zelfvoorzienend land.

  Aŭtarkio (memestrado) havas sencon nur en aŭtarcia (memproviza) lando.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj