Alternsemajna ripetaĵo n-ro 3

 1. Wat heb je allemaal in je zolderkamer gestouwd?

  Kion ĉion (entute) vi stivis en vian mansardon?

  • aŭ: Per kia amaso vi plenŝtopis vian subtegmentan ĉambron?

 2. Wat maak je de boel weer ingewikkeld!

  Kiom vi denove komplikis/malsimpligis la aferon!

 3. Dankzij de appel zul je goed en kwaad onderscheiden.

  Dank’ al la pomo vi distingos inter bono kaj malbono.

  • aŭ: vi diferencigos bonon kaj malbonon.
  • -eco ne eblas, ĉar tiu sufikso indikas la kvaliton de iu aŭ io, ne abstrakton.

 4. We maten de lengte van de giraf zijn poten.

  Ni mezuris la longon de la kruroj de la ĝirafo.

 5. De kortheid van zijn poten verbaasde ons.

  La mallongeco de ĝiaj kruroj nin mirigis.

  • ni evitas loki pronomon frazfine.

 6. Het straalvliegtuig kwam met oorverdovend geraas over.

  La jeto transflugis nin kun (ne: per) orelŝira bruego.

 7. Dat gebeurde terwijl ik in Rome woonde.

  Tio okazis, kiam mi loĝis en Romo.

  • eblus: Tio okazadis, dum mi loĝis en Romo.

 8. De reden waarom ze zich niet aansluiten, is dat ze bang zijn.

  La kaŭzo, pro kiu ili ne aliĝas, estas ke ili timas.

  • aŭ: La kaŭzo, kial...

 9. Dat gastvrije gezin woont waar ik vandaan kom.

  La gastama familio loĝas tie (nepra aldono), de kie mi (de)venas.

  • prefere ne: gastema, ĉar gasti signifas restadi kiel gasto.

 10. Ze zeiden dat de ingenieur een apart talent had om paspoorten te falsifiëren.

  Ili (Oni) diris, ke la inĝeniero havas (!) apartan talenton falsi pasportojn.

  • falsi, ne: *falsigi

 11. Wat gedraagt hij zich weer macho-achtig.

  Kiel virvirece li denove sin tenas / li ree kondutas.

 12. Heb je wel eens wereldsteden als Parijs bezocht?

  Ĉu vi (ja) foje vizitis urbegojn (metropolojn) kiel Parizo?

  • ĉe ekzempla kiel ni ne uzas akuzativon.

 13. Het regende tomaten op de ordebewaarders.

  Pluvis tomatoj sur la ordogardistojn.

  • tomatoj: en Esperanto ne eblas akuzativo.

 14. Nog geen jaar geleden is er beloofd dat de salarissen van de commissarissen werden verhoogd.

  Antaŭ eĉ ne jaro estis promesite, ke estos plialtigitaj la salajroj (honorarioj) de la komisaroj.

  • la tempindiko enfokusigas la atenton al la pasinteco: estis.
  • plialtigataj, se tio okazos regule.

 15. Een goede kennis vertelde me een merkwaardige gebeurtenis: op dat moment zou zijn achterkleinzoon promoveren.

  Bona konato rakontis al mi rimarkindan/strangan okazaĵon, ke lia pranepo sammomente promociiĝas.

  • intima pli konvenas al amiko.
  • okazaĵon, ne –intaĵon pro la samtempeco.
  • lia pranepo: ne sia: en la subpropozicio la pranepo estas la subjekto, do sia neeblas.

 16. Gelukgewenst met het welslagen van je uitgaveproject.

  Gratulon pro la sukceso de via eldona projekto.

  • ne eblas infinitivo post la.

 17. Je moet een behoorlijk eind afleggen alvorens aan drinkwater te komen.

  Vi/Oni devas trairi ne mallongan distancon por atingi trink(eblan) akvon.

 18. Ik kom bij je als ik mijn taak afheb.

  Mi venos al vi, kiam mi finos mian taskon.

  • al vi prefere ol: ĉe vin.
  • en estonteco ni ne uzu –is, eblas: estos fininta.

 19. Wie is je favoriete schrijver?

  Kiu estas via favorata (!) aŭtoro/verkisto?


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj