Alternsemajna ripetaĵo n-ro 4

 1. Vervangt u mijn achterwiel even.

  Bv. (Bonvolu) anstataŭigi mian postradon.

  • ne anstataŭi, ĉar tiam la alparolato “funkciu anstataŭ” la rado, ne plezure!
  • interesa alternativo: la postradon de mia (aŭto aŭ biciklo).

 2. De koning liet zich door zijn simpele zoon vervangen.

  La reĝo igis sin anstataŭi per sia naiva filo.

  • anstataŭi per, ne: de.
  • aŭ: neinteligenta, eĉ: malsaĝa.

 3. Eerst gaan we in zee baden, dan zonnebaden, maar dan ook douchen.

  Unue ni iros baniĝi en la maro, poste sunumiĝos, sed do ankaŭ duŝiĝi.

  • aŭ: ni marbanos nin ktp, sed necesas nin–iĝi/iĝos ĉe la tri verboj.
  • aŭ: sed fine ankaŭ duŝiĝi.

 4. Ze branden hier nog boomstronken en kolen. Achterlijk, hoor!

  Ĉi tie oni ankoraŭ bruligas arbostumpojn kaj karbon. Malmoderne, ĉu ne?

  • eblas: hejtas per …
  • karboj plurale, se ni pensas pri la eroj. Se ne necesas elemento, ni ellasas.
  • Prahistorie estas brila hiperbolo, tute konvena ĉi-kuntekste.

 5. We zouden onze activiteiten centraliseren.

  Ni intencis ja centri niajn aktivaĵojn.

  • ne plu centrigi (PV), same ĉe la verbo koncentri.
  • aktivecoj estas eŭropismo tro ofte uzata. Eblas paroli pri la aktiveco de iu grupo aŭ persono.

 6. De tinnen generaal wou meer troepen concentreren.

  La stana generalo volis koncentri pliajn trupojn.

  • aŭ: pli da trupoj.

 7. Houdt het nog een keer op met regenen? Nee, de regen houdt hier nooit op, het gaat maar door met regenen.

  Ĉu foje ĉesos pluvi? Ne, ĉi tie la pluvo neniam ĉesas, daŭras la pluvado.

  • aŭ: la pluvo kontinuas, ade pluvas.
  • haltas estas metafore uzebla, strikte temas pri prozopopeo, personigo de la pluvo.

 8. Ook al dreigt het te regenen, kunnen we toch wel beginnen met werken?

  Eĉ se/Kvankam minacas pluvi (estas pluvonte), ni ja povas eklabori, ĉu ne?

  • aŭ: ĉu ni ne povas komenci labori/la laboron?
  • nur danĝeras uzi negativan demandon, ĉar respondo per JesNe estas interpretata diverse inter la lingvoj, do necesas ĉiam responde aldoni la predikaton: Jes (aŭ Ne), ni povas/ne povas.

 9. Zullen we dan maar ophouden met werken/ ons werk stilleggen? Nee, we kunnen het beter voortzetten.

  Ĉu ni do ĉesu labori/ĉesigu la laboron? Ne, prefere ni ĝin daŭrigu/kontinuigu.

  • ni ne diras halti labori, ja haltigi la laboron, samkiel startigi la laboron.

 10. Vergeet niet je brief te dateren; anders kunnen ze later niet meer nagaan, van wanneer die dateert.

  Ne forgesu dati vian leteron, alie oni poste ne plu povos kontroli, de kiam ĝi datiĝas/datumas.

  • eblas: hejtas per …
  • rekta verbigo de substantiva radiko ofte signifas trakti per, do marteli (prolabori per) kaj sukeri (provizi per). Simile provizi per dato. Strange, datumi estas netransitiva = datiĝi.)

 11. Als je de kinderen geschiedenis leert, geef je dan een globaal overzicht, of detailleer je bepaalde perioden?

  Instruante historion al la infanoj, ĉu vi donas ĝeneralan superrigardon aŭ detalas certajn (iujn, difinitajn) periodojn?

  • aŭ: Kiam vi instruas la infanojn pri historio,...
  • proksimuma implicus ne tute kompleta.

 12. Leerlingen moeten al hun vaardigheden kunnen ontplooien.

  Lernantoj devas povi disvolvi/evoluigi siajn kapablojn.

  • evolui estas netransitiva, do ne toleras akuzativon. Tro ofte ni legas ĉi tiun anglismon.

 13. Als je in de put roept, hoor je je stem weergalmen.

  Kriinte en puton, vi aŭdas vian voĉon reeĥiĝi.

  • eĥi = provizi per eĥo. Do eblas: Kiam oni vokas en puton, oni aŭdas ĝin eĥi onian voĉon.

 14. Het bos weergalmde van vogelgejubel.

  La arbaro resonigis la birdan jubiladon.

  • aŭ: resonis pro birda jubilado. Ni uzas je nur se ne troviĝas preciza prepozicio.

 15. Dat ene loopje lukt nog niet best: de trompettist mag er wel wat op oefenen.

  Tiu aparta rulado ankoraŭ ne bone sukcesas: la trumpetisto iom ekzercu sin super ĝi.

  • strikte rulado el la Prisma-vortaro de s-ino Middelkoop, rilatas al kantotekniko.
  • Eblus tonserio, melodiero. ekzerci kaj trejni havas nur personan objekton. Oni trejnas sin pri io.

 16. De noodkreet van de hoboïst ontroerde/emotioneerde iedereen.

  La alarmkrio de la hobojisto emociis ĉiu(j)n.

  • emociis: provizis per emocio.
  • aŭ: kortuŝis.

 17. De takken bogen onder het gewicht van hun vruchten en braken tenslotte af.

  La branĉoj kurbiĝis sub la ŝarĝo (pezo) de siaj (aŭ: la) fruktoj kaj fine derompiĝis.

 18. De vette klei plakte centimeters dik onder mijn zolen.

  La grasa/kompakta argilo gluiĝis centimetrojn alte sub niaj plandumoj.

  • eblas dika, kvankam la mezuro aludas la vertikalan direkton.

 19. Het formuleren van stellingen levert de doctorandi nauwelijks moeilijkheden.

  La formulado de tezoj apenaŭ havigis problemojn al la licenciitoj/magistroj.

  • do ne *formuligo.
  • laŭ la teorio eblus problemis, tamen oni dirus enproblemigis, simile enrubrikigi, enfokusigi.

 20. Druppel voorzichtig wat van dit drankje in zijn likeurtje.

  Singarde gutigu iom el la pocio en lian likvoron.

  • guti estas netransitiva.

 21. Kunnen we hem niet beter hypnotiseren?

  Ĉu (ne) prefere ni lin hipnotigu/hiponotizu?

  • hipnoti estas netransitiva.
  • pri negativa demando vidu supre.

 22. Met “Ontdek het Esperanto” kunnen we het publiek voor de internationale taal interesseren.

  Per “Ontdek het Esperanto” ni povas interesi la publikon pri la internacia lingvo.

  • “Ontdek het Esperanto” = la nederlandigo de “Malkovru Esperanton”.
  • aŭ: interesigi la internacian lingvon al la publiko. (Ni ne faras la publikon interesa = interesanta.)


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj