Alternsemajna ripetaĵo n-ro 6

Falsamikaj frazoj distris kelkajn partoprenantojn en la studsemajnfino ĉi-aprile. Bv. atenti, ke pluraj “internaciaj vortoj” en nacia lingvo povas signifi ion alian ol en Esperanto.

 1. De ramp leerde ons af plastic in zee te gooien.

  La katastrofo mallernigis al ni ĵeti plaston en la maron.

  • aŭ: dekutimigis nin je, kiel senigi iun je io.

 2. Ik vroeg de chef-kok soep zonder beestjes te koken.

  Mi petis la ĉefkuiriston boligi/kuiri supon sen bestetoj.

  • peti iun fari ion, ke li faru ion, peti ion de iu.

 3. En hij vroeg of we dat niet roken?

  Kaj li demandis nin, ĉu ni tion ne flaras.

 4. In het Academische Ziekenhuis bestelde ik een tweede standaardheup, die beter correspondeerde met de eerste.

  En la “Akademia malsanulejo” mi mendis duan norman kokson pli respondan al la unua.

  • aŭ: konforman, akordiĝantan al.
  • academisch estas nomo, sed fakte devus esti scienca/universitata.
  • standardo signifas nur flago.

 5. De gastarbeiders zaten gezellig in het zonnetje te dromen van zonnebaden aan het strand van Senegal.

  La gastlaboristoj hejmece kunsidis revante en la sunbrilo pri sunumiĝado sur la strando de Senagalo.

  • aŭ: intime; agrable estas parenca, sed ne preciza.
  • sunumi estas transitiva, samkiel bani kaj duŝi.
  • Senegalo, Ĉado kaj Kameruno, Meksiko kaj Luksemburgo perdis la –i en la landonomo.

 6. Wanneer schrijf je je boek over Mexico af?

  Kiam vi finverkos vian libron pri Meksiko?

  • aŭ: Meksikurbo.

 7. Of zullen we eerst je bureau gaan schilderen?

  Aŭ ĉu ni antaŭe kolorigu (farbu) vian skribotablon?

  • farbos, se tio jam troviĝas en la tagordo, kion la demandanto petas kontroli: zouden we eerst ...?

 8. Laat de kaper ophouden met dat champagne drinken.

  La kaperisto ĉesu drinki ĉampanon.

  • aŭ: Igu la kaperiston ĉesigi sian drinkadon de …
  • kapero estas ŝipo.

 9. Als je op de bel drukt, kijk dan gelijk even of ie het doet.

  Kiam vi premos la butonon, bv. samtempe kontroli ĉu la sonorilo funkcias.

  • tiam ne estas bezonata ĉe samtempe.

 10. Ik dacht zo dat zo’n soort broek uit een bodem en een gulp bestond.

  Mi ĉiam supozas ke tia pantalono konsistas el fundo kaj fendo.

  • aŭ: tiu speco de (ne da!).
  • eblas ellasi la vortare troveblan pantalon- ĉe la lasta vorto.
  • en la nederlanda ni ofte uzas preteriton dacht, k.s. Estus interese kompari aliajn lingvojn.

 11. Maar zonder zijn pijpen is het geen broek.

  Sed sen siaj krurumoj ĝi ne estas pantalono.

  • sia anstataŭas lia/ŝia/ĝia/ilia: utilas ĉiam atenti rilaton kun la subjekto ĉe zijn/haar/hun/ervan.

 12. Empathie bestaat in verwerking van zelfkennis.

  Empatio konsistas en digestado de memkono.

  • aŭ: en tio digesti, asimili, integri, (eble pli ĝuste) ellabori sian memkonon.

 13. De Amerikanen controleren het machtsevenwicht te land, ter zee en in de ruimte.

  La usonanoj gardas la potencekvilibron surtere, surmare kaj enspace/enkosme.

  • kontroli ŝajnas al mi anglismo.

 14. Ik voelde in het donker of de slotpoort op het nachtslot zat.

  En la mallumo mi palpis ĉu la kastela pordego estas noktoŝlosita.

  • fermi ne sufiĉas.

 15. De thee staat te trekken op het pitje.

  La teo estas infuzata sur la telampeto.

  • tiel en la vortaro, sed ne en PIV: eble hejtileto.
  • aŭ: infuziĝas; aŭ: estas infuziĝanta.

 16. U heeft zich toch niet verslapen?

  Vi ja ne trodormis, ĉu ne?

 17. Nee, ik heb me vergaapt aan uw plaatjes en beeldjes.

  Mi ne trodormis, sed gape admiris viajn bildojn kaj statuetojn.

  • tamen en demandoj ne havas la saman nuancon.
  • figuro povas esti nur dudimensia, statuo estas tridimensia.

 18. Waarom gedraagt zijn zoontje zich of ie de baas is?

  Kial lia filo kondutas kvazaŭ li mastrus/estrus?

  • post kvazaŭ prefere sekvu kondicionalo.

 19. Laat de trompettist en de hoboïst, de klarinettist en de organist deze riedeltjes thuis oefenen, voor ze weer met het orkest meedoen.

  La trumpetisto kaj la hobojisto, la klarnetisto kaj la orgenisto hejme ekzercu sin pri tiu rulo, antaŭ ol ili repartoprenos en la orkestro.

  • rulo: eble tonkaskado.
  • antaŭ ol ili repartoprenos: aŭ: antaŭ ol denove kunludi en…
  • oni ekzercas/trejnas sin/siajn fingrojn k.s. pri iu tekniko.
  • atentu la unuliterajn diferencojn pri muzikterminoj.

 20. Na gegeten te hebben – gebakken schol in volkoren bolletjes met echte boter – overviel de eerste minister het luisterrijke idee zijn Engelse valse vrienden op te halen.

  Post kiam li manĝis – frititan plateson en branbulkoj kun butero - la ĉefministron kaptis la brila ideo refreŝigi al si la scipovon pri la “falsaj amikoj” en la angla lingvo.

  • pompa rilatas al fiera grandiozeco: pracht en praal.

 21. Hoe ontwikkel je een democratie als de Amerikaanse tot een die de rechten van de inheemse volken naleeft?

  Kiel oni disvolvu/evoluigu demokration kiel la usona en tian, kiu respektos la rajtojn de indiĝenaj popoloj?

  • evolui estas netransitiva.
  • post kiel en la senco ekzemple ne sekvas akuzativo.
  • klerigi estas “opleiden”, eblus klerigi iun popolon.
  • c troviĝas en pankraco, vetsporto.

 22. Druk de boeken niet te hard in de tas: er zitten paaseieren in.

  Ne tro krude premu la librojn en la sakon: enestas pask-ovoj.

  • evidente ne presu.

 23. Wanneer je tijd hebt, rij me even naar de sigarenboer, wil je?

  Kiam vi havos tempon, bv. veturigi min al la cigarvendisto.

  • aŭ: Se vi havas tempon,...

 24. Er is haast bij, dat ik nog een slof of twee haal.

  Estas urĝe ke mi havigu al mi unu-du skatolarojn/cigaredujarojn.

  • eble pli bone: al la tabakaĵisto, cigaredisto.

 25. Trekt je buurvrouw haar villa op van leem en tenen of van stenen?

  Ĉu via najbarino konstruas sian vilaon el lomo kun vimenbranĉoj aŭ brikoj/ŝtonoj?

 26. Kijk uit, je stuurstang staat op breken.

  Atentu, via stirilstango estas rompiĝonta.

  • minacas rompiĝi: laŭ unu ekzemplo en PIV.
  • ekrompiĝos ja eblas.

 27. Verbouwen ze hier kastelen of raapstelen?

  Ĉu oni transkonstruas kastelojn aŭ kultivas naptigojn? (Ne tradukebla vortludo!)

  • aŭ: alikonstruas.
  • kulturi ne estas uzebla por kultivi, ankaŭ arbarkulturo estas “evitinda” esprimo. Mi memoras tiun distingon laŭ agrikulturo.
  • iomete proksima estus vortludo Ĉu en Grésillon oni kulturas kastelon (kvazaŭ agron; aludo al “la franca kulturkastelo”) aŭ kultivas kastaneojn?

 28. De zon schijnt achter de wolken. Hij schijnt verdwenen.

  La suno brilas malantaŭ la nuboj. Ĝi ŝajnas malaperinta.

  • ne necesas, sed eblas aldoni al ŝajnas la infinitivon esti.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj