Alternsemajna ripetaĵo n-ro 8

Jen por la kuraĝuloj ASR 8 (mi asteriskas eblajn konfuzaĵojn, serĉeblajn en PV aŭ PIV):

 1. Waarom zou u zich niet *abonneren op “De Maansikkel”, al wat jaren geleden opgezet door gehaaide doemdenkers.

  Kial vi ne ekabonus "La Lunarko", jam antaŭ iom da jaroj lanĉitan de firuzaj kredantoj je mondpereo?

  • aboni signifas havi kontrakton por servoserio.
  • aŭ: "La Krescento": nomo fikcia, alie ni konservu la nacilingvan titolon kun la esperantigo parenteze.
  • (gazeton) fonditan de ... timantoj de kataklismo.

 2. Het dikke tapijt kon het water van het *smeltende ijs uit ons vriesvak niet *absorberen.

  La dika tapiŝo ne povis sorbi la akvon fandiĝantan el nia frostigilo.

  • absorbi rilatas ekskluzive mensan distradon.
  • fandi estas transitiva, degeli netransitiva: degelantan.
  • eblus frostfako.

 3. De kat *spitste haar oren, zodat ze elk geluid kon opvangen.

  La kato starigis la orelojn por ke ĝi povu kapti ĉiun brueton.

  • aŭ: siajn orelojn.
  • post por ke sekvas volitivo (u-modo, ankaŭ de helpverboj).
  • aŭ: ĉian sonon.

 4. Met *gerecycleerde en *vervalste documenten het parlement binnengekomen, zetten de betogers de boel op stelten, totdat hun vertegenwoordiger in de sprekerslijst werd ingevoerd, waarop de overigen zich de zaal uit lieten bezemen.

  Per recikligitaj kaj falsitaj dokumentoj enveninte la parlamentejon, la manifestaciantoj malordigis la situacion, ĝis ilia reprezentanto estis registrita en la liston de parolontoj, post kio ili lasis sin forbalai el la salono.

  • cikli estas netransitiva.
  • eblas veninte en la parlamentejon.
  • ne demonstraciantoj, kio rilatas armean paradon.
  • ni uzu nek ĝis kiam (kiel subjunkcion), nek dum kiam.
  • ne post kiam (nadat: kun inversa signifo!).

 5. De samenzweerders *zetten hun besprekingen voort met het *detailleren van hun plan van aanpak.

  La konspirantoj kontinuigis sian interkonsiliĝon detalante sian agadplanon.

  • kontinua estas la bazo, do io kontinuas, ni kontinuigas ion.
  • aŭ: daŭrigis siajn interparolojn.
  • ne per detaligi, ĉar ni evitu prepozicion antaŭ infinitivo, se la prepozicio estas uzebla prefikse, kaj detaligi signifas fari ion detalo de pli vasta agado: kiu detaligas programon de kongreso faras ĝin parto el la multaj okupoj por organizi kongreson: trovi ejon, helpantojn, gastejojn ktp.
  • por transitivigo -igi do ĝenerale ne aldoniĝas post substantiva radiko.
  • ofte sufiĉas -i en la senco trakti per (martelo, krono).

 6. Hoe kun je nou onderscheid maken tussen een in alle opzichten op elkaar lijkende tweeling?

  Kiel do eblas distingi ĝemelojn ĉiel similantajn unu la alian?

  • aŭ: diferencigi inter dunaskitoj.

 7. Als je klaar bent met *douchen, doe dan gelijk even de badkamer.

  Finduŝiĝinte bv. kapti la oportunon purigi la banĉambron!

  • aŭ: Kiam vi estos vin duŝinta, samokaze purigu ..., mi petas.

 8. In de koepel *echode de donderpreek van dominee, waarvan tot ieders vermaak “Ja!” en “Nee!” dooreenklonken.

  En la kupolo eĥiĝis la pastora minacprediko, el kiu - por ĉies amuziĝo - sonkirliĝis la 'Jes!' kaj 'Ne!

  • atentu la vortordon por logika frazkonstruo.
  • eblas resonis, je ĉies amuzo, miksiĝis.
  • eĥi estas provizi per eĥo.

 9. Het was maar goed dat in onze fabriek nieuwe wapens werden ontwikkeld voor de strijd tegen NIFO’s.

  Estis bone, ke en nia fabriko estis evoluigataj novaj armiloj por la batalo kontraŭ NIFO-j.

  • post okazi kaj samsignifaj verboj (kiel kelkfoje esti, ankaŭ post kaŭzi (estigi!), la tempo en la subpropozicio estas objektiva (absoluta), do ne laŭ la regulo de nerekta parolo.
  • aŭ: oni disvolvis (sen -ig!).
  • armoj estas arkaismo.
  • Ne-Identigitaj Flugantaj Objektoj.
  • pro la daŭra okupiĝo pri evoluigo ni ne uzu -ita en estis evoluigataj.

 10. Heeft het lot je zo begunstigd dat je door je eindexamen heengerold bent?

  Ĉu la destino vin tiel favoris, ke vi traglitis vian ekzamenon?

  • aŭ: sorto.
  • favori estas transitiva: Oni provis favorigi la diojn per oferoj: gunstig stemmen.

 11. Trouwens, als we bepalen wat fout is, kunnen we de becijfering beter *normeren.

  Plupense, se ni difinos, kio estas eraro, ni povos pli bone normigi la poentadon.

  • aŭ: Cetere, aljuĝadon de ciferoj.
  • normigi, kiel reguligi, ordigi: la radikoj ŝajnas adjektivaj.

 12. We hoeven niet te rouwen over ons *Centraal Station, dat helemaal op de schop gaat. Het gaat om breken en bouwen.

  Ni ne bezonas funebri nian Centran Stacion, tute malkonstruatan. Temas pri tio: rompi kaj konstrui.

  • atentu la akuzativon de la postmetita epiteto (malkonstruatan).
  • aŭ: Temas pri rompado kaj konstruado.
  • Centralo rilatas elektran energion, do ne centrala.

 13. Is er genoeg *gegist deeg en gekiemde zaden om ons bezoek gul te onthalen? Of zal ik nog even naar de markt?

  Ĉu estas en provizo sufiĉe da fermentinta pasto kaj ĝermintaj semoj por malavare gastigi niajn vizitontojn. Aŭ ĉu mi ankoraŭ rapidu al la bazaro?

  • atentu la aktivajn participojn de netransitivaj verboj.
  • ne iros, ĉar oni petas ies konsenton. "Jes, iru!"
  • merkato estas nur abstrakta, statistika koncepto.

 14. Met gebogen rug en *steunend op zijn stok strompelde de bejaarde naar zijn driewieler, die door zijn aardige buur tien meter was verplaatst.

  Kun kurbiĝinta dorso kaj apogiĝante sur sia bastono, la grandaĝulo stumblis al sia triciklo, dek metrojn translokita de lia simpatia najbaro.

  • aŭ: sin apogante per; la maljunulo... afabla.
  • loki estas provizi per taŭga loko.

 15. Voor de spiegel puntte de therapeut zijn baard bij.

  Antaŭ la spegulo la terapiisto repintigis sian barbon.

  • prefere ne terapeŭto, laŭ PIV.
  • aŭ: al si la barbon.

 16. Haar studie over de *componenten in moeraswater heeft ze onlangs in de Journal of Medicine gepubliceerd. Zouden er smakelijke medicijnen uit te halen zijn?

  Sian studon pri la komponantoj de marĉakvo ŝi publicis antaŭ nelonge en la "Medicina revuo". Ĉu eblus ĉerpi el ĝi bongustajn medikamentojn?

  • aŭ: studaĵon pri la konsisteroj... publikigis, sed oni publicas ĝuste en revuoj, gazetoj.
  • ĵurnalo estas nur taggazeto.
  • medicino estas nur scienca fako.

 17. Zo’n gespleten atoom is lekker warm, zei de bacterie, die net een gat in de mantel van beton had geboord.

  Tia splitita atomo agrable varmas, diris la bakterio, ĵus truinta la kirason el betono.

  • aŭ: fendita, estas agrable varma, betonmantelo.
  • trui estas provizi per truo(j).

 18. Met karikaturiseren van hooggeplaatsten kun je ze niet goed *typeren: daarvoor moet je hun trekken wat *nuanceren en *variëren.

  Karikaturante altrangulojn oni ne povas bone ilin karakterizi. Tiucele oni devas nuanci kaj variigi iliajn trajtojn.

  • ne: per karikaturi, ĉar per- povas funkcii kiel prefikso (perlabori).
  • provizi per nuanco(j) = nuanci
  • fari variaj = variigi.

 19. *Blijf wel *accuraat alle taalvondsten noteren, dat we weten wat door de beugel kan.

  Restu zorge notanta ĉiujn lingvajn trovaĵojn, ke ni sciu, kio estas tolerebla.

  • aŭ: zorge plu notadu, daŭrigu zorgan, precizan, ekzaktan notadon, por ke.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj