Konsisto de la estraro


Prezidanto

Marc van Oostendorp
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Retpoŝta adreso: prezidanto@esperanto-nederland.nl

Sekretario

Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
Tel: +31 (0)50-5718842
Retpoŝta adreso: sekretario@esperanto-nederland.nl

Kasisto

Loes Demmendaal
Duikerlaan 160
2903 AC Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10-2133320
Retpoŝta adreso: kasisto@esperanto-nederland.nl

Estrarano pri instruado

La posteno vakasMembro

Andries Hovinga
De Fennen 47
8918 CC Leeuwarden
Tel: +31 (0)628 916 262
Retpoŝta adreso: andries.hovinga@esperanto-nederland.nl

Aliaj gravaj adresojInfocentro

Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
Tel: +31 (0)50-5718842
Retpoŝta adreso: informado@esperanto-nederland.nl

Membroadministrado

Retpoŝta adreso: membroj@esperanto-nederland.nl
Vidu ankaŭ la kontaktopaĝon

Organizado studosemajnfinoj

Retpoŝta adreso: studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

Sociaj medioj

Retpoŝta adreso: sociaj-komunikiloj@esperanto-nederland.nl

Redakcio membrogazeto Fenikso

Retpoŝta adreso: redakcio@esperanto-nederland.nl

Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio