10-a de oktobro: Faulhaber-konferenco en Amsterdamo

Je bela sabatmateno kolektiĝis ĉirkaŭ 30 esperantistoj por partopreni la Faulhaber-konferencon.
Per ĝi la asocio Esperanto Nederlando markis la specialan jaron 2009, kiu enhavas la 150-an naskiĝdatrevenon de d-ro Zamenhof.
Kun kafo kaj frandaĵoj ni estis bonvenigitaj en la gastejo Zeeburg en Amsterdamo, sed la alvenintoj ne havis multe da tempo por babili.
Nepris atenti la horloĝon, ĉar la organiza teamo sukcesis kunmeti vere abundan programon!

El ĉiaj vidpunktoj ni pritraktis la personon de la kreinto de Esperanto samkiel lian heredaĵon.
Post enkonduko de Ans Bakker-ten Hagen, Hans Bakker legis al ni la kortuŝajn priskribojn pri la juna Zamenhof el la fama verko de lia amiko Edmond Privat.
Poste Bert de Wit testis niajn sciojn per Zamenhof-kvizo.
Por nia lingvo ja plej gravas instruado, kaj tiu temo do ricevis vastan atenton en superrigardo pri multaj malnovaj kaj modernaj instrumetodoj, kiujn ni pristudis teorie sed ankaŭ elprovis praktike.
Kondukis nin tra la temo la sperta E-instruisto Sylvain Lelarge.

Post tiom da streĉa atentado ni rapidis al la manĝejo kie ni ĝuis luksan lunĉon.
Refortigitaj ni daŭrigis la programon.

Sinsekve prezentiĝis: la riĉaĵoj de la esperanta literaturo en prelego de Gerrit Berveling; sciencaj esploroj pri la lingvo fare de Wim Jansen; vojaĝo al Afriko, kie Svetlana Milanovich kaj Johan Derks instruis al grandaj grupoj da junuloj. Fine, post vespermanĝo, Douwe Beerda montris kiel la nova retejo de NEJ bonege informas en nunstila maniero.

Tiel ni atingis la finon de la programo eĉ iom frue, sed tio nur estis konvena por pluraj partoprenantoj kiuj venis de fore.
La ceteraj decidis kompletigi la tagon en apuda trinkejo.

Tio finis la konferencon, sed tamen ne la kunestadon.
Dimanĉe gesinjoroj Bakker aranĝis turisman ekskurson tra Amsterdamo.
Sub ilia eksperta gvidado ni promenis tra la malnova urbocentro, admiris la restaŭritajn atendejojn de la stacidomo kaj esploris la malmulte konatan nordan zonon de la urbo.
Ankaŭ mi, amsterdamano de 20 jaroj, lernis multe dum ĉi tiu tago!

Bela surprizo je la fino de la posttagmezo estis la bongustega vespermanĝo kiu atendis nin en la hejmo de Ina Van der Kamp.

Kiel vi vidas, multaj homoj kontribuis al ĉi tiu bela semajnfino.
Mi volas kore danki al ili ĉiuj, sed precipe al la Faulhaber-komisiono: Ans Bakker-ten Hagen, Els ten Hagen kaj Ineke Emmelkamp.
Kaj fine mi esprimas la esperon ke ĉi tiu aranĝo estos la komenco de nova tradicio!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Log in

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj