Aanmeldingsformulier Culturele Dag | Aliĝilo por Kultura Tago

Deelnemerslijst | Partoprenantoj

De lijst met deelnemers wordt niet op de website gepubliceerd en wordt alleen gebruikt om elkaar te informeren wie er heen gaat zodat samen reizen mogelijk gemaakt worden. Ni ne publikigas la liston de partoprenantoj en la retejon.
Bovenstaande gegevens mogen opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
Bovenstaande gegevens mogen niet opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj.

Lidmaatschap | Membreco

Ik ben lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 25,-. | Mi estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 25,-.
Ik ben geen lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 30,-. | Mi ne estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 30,-

Het bedrag kun je overmaken naar de Triodos Bank op rekeningnummer: NL10 TRIO 0786 8441 67, ten name van Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel.
Onder vermelding van: culturele dag + je naam.

Vi povas transkontigi la sumon al Triodos Bank en la konton de Esperanto Nederland en Capelle aan den IJssel,

IBAN: NL10 TRIO 0786 8441 67

BIC-kodo: TRIONL2U

Menciu: kultura tago + vian nomon.

Gezamenlijk avondeten | Komuna vespermanĝo

Maak hier je keuze | Elektu ĉi tie.

Ik wil mee-eten | Mi volas kunmanĝi
Ik wil niet mee-eten | Mi ne volas kunmanĝi

Fotomateriaal | Fotoj

Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen niet door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.