Aanmeldingsformulier Culturele Dag | Aliĝilo por Kultura Tago

Bovenstaande gegevens mogen opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
Bovenstaande gegevens mogen niet opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj.

Lidmaatschap | Membreco

Ik ben lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 20,-. | Mi estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 20,-.
Ik ben geen lid van Esperanto Nederland. Ik betaal € 25,-. | Mi ne estas membro de Esperanto Nederland. Mi pagas € 25,-

Het bedrag kun je overmaken naar de Triodos Bank op rekeningnummer: NL10 TRIO 0786 8441 67, ten name van Esperanto Nederland, Capelle aan den IJssel.

Onder vermelding van: culturele dag + je naam.

Vi povas transkontigi la sumon al Triodos Bank en la konton de Esperanto Nederland en Capelle aan den IJssel,

IBAN: NL10 TRIO 0786 8441 67

BIC-kodo: TRIONL2U

Menciu: kultura tago + vian nomon.

Gezamenlijke avondeten | Komuna vespermanĝo


Vegetarisch |Vegetara

Fotomateriaal | Fotoj

Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen niet door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.