Aliĝilo por membreco

Viro/Virino:
(notu en formo: tt-mm-jjjj)
Mencio de la adreso en la membrolisto (nur por membroj):

Post kiam ni ricevis ĉi tiun formularon kaj la kotizon, vi estos registrita kiel membro.