Aanmeldingsformulier Studieweekend | Aliĝilo por Studosemajnfino

Ja, ik kom naar het Esperantostudieweekend.
Jes, mi partoprenos la Esperanto-studosemajnfinon.

Man/Vrouw/Anders | Viro/Virino/Alia:
notatie dd-mm-jjjj | notu en formo: tt-mm-jjjj

Deelnemerslijst | Partoprenantoj

De lijst met deelnemers wordt niet op de website gepubliceerd en wordt alleen gebruikt om elkaar te informeren wie er heen gaat zodat samen reizen mogelijk gemaakt worden. Ni ne publikigas la liston de partoprenantoj en la retejon.
Bovenstaande gegevens mogen opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj povos esti konataj de la partoprenantoj.
Bovenstaande gegevens mogen niet opgenomen worden in de deelnemerslijst. | La supraj datumoj ne povos esti konataj de la partoprenantoj..
Aankomst | Alveno:
Mijn niveau | Mia nivelo:


Deze opgave is voor de groepsindeling. Wisseling van groep is tussen de lessen altijd mogelijk.
In de lessen op niveau 1 en 2 wordt soms Nederlands gesproken!
Celas la aranĝon de grupoj laŭnivele. Inter la lecionoj eblas grupoŝanĝi.
En la lecionoj je niveloj 1 kaj 2 povas esti uzata la nederlanda lingvo!

Deelnemersbijdrage | Kontribuoj

Ik ben lid van Esperanto Nederland/NEJ of een andere landelijke vereniging. Ik betaal € 100,-. | Mi estas membro de Esperanto Nederland/NEJ alia landa asocio. Mi pagas € 100,-.
Ik ben geen lid van Esperanto Nederland/NEJ of een andere landelijke vereniging. Ik betaal € 110,-. | Mi ne estas membro de Esperanto Nederland/NEJ la propra landa asocio. Mi pagas € 110,-.


De deelnemersbijdrage voor het studieweekend is laag. We willen iedereen de kans geven deel te nemen aan de studieweekend. Wil je een extra financiële bijdrage leveren, geef dan hieronder aan met welk bijkomend bedrag je de bijeenkomst wilt steunen. Elke bijdrage is welkom!
La kotizo por ĉi tiu aranĝo estas malalta. Ni deziras ebligi al ĉiu partopreni ĉi tiun studosemajnfino. Se vi pretas subteni per ekstra financa kontribuo, bonvolu indiki ĉi-sube la aldonan sumon. Ĉiuj kontribuoj estas bonvenaj!

Ik ondersteun de organisatie van de studiebijeenkomsten met een extra bedrag van: | Mi subtenas la organizadon de la studosemajnfinoj per aldona sumo de: €
De kosten van de studieweekend plus mijn eventuele extra bijdrage maak ik over op de bankrekeningnummer NL10 TRIO 0786 8441 67, ten name van Esperanto Nederland.
La kotizon plus la evt. aldonan sumon mi transpagos en la konton de Esperanto Nederland en Capelle aan den IJssel: NL10 TRIO 0786 8441 67.

Fotomateriaal | Fotoj de la studosemajnfino

Tijdens de studieweekend kunnen foto’s worden genomen. Sommige hiervan plaatsen we vervolgens op de website van Esperanto Nederland of op sociale media om bekendheid aan ons evenement te geven.
Wil je niet dat we dit doen met een foto waarop jij in beeld bent? Geef dat dan hieronder aan.
Povas esti ke oni faros fotojn dum la studosemajnfino. Kelkajn el ili ni poste montros en la retejo de Esperanto Nederland aŭ en sociaj komunikiloj por diskonigi nian eventon.
Ĉu vi ne deziras ke ni tiel publikigu foton sur kiu vi estas videbla? Tiam marku la suban kvadrateton.

Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.
Foto’s van de bijeenkomst waarop ik herkenbaar in beeld ben, mogen niet door de organisatie openbaar worden gemaakt. | La organizantoj ne rajtas publikigi fotojn de la evento sur kiuj mi estas rekonebla.

Openbaar vervoer | Per publika transporto

Hier graag aangeven of je met eigen dan wel openbaar vervoer komt.
Ĉu vi venos per propra aŭ publika transportilo?
Plaatselijke Groepen

Lokaj grupoj