Iĝu membro aŭ amiko

Membroj de Esperanto Nederland ricevas sesfoje en jaro gazeton Fenikso (verkitan en Esperanto).

La membreco estas individua.
Jarkotizo sumiĝas je € 35,00 (samdomanoj: € 12,50)
NEJ-membroj € 15,00, (NEJ-samdomanoj € 5,00)
La gazeto estas aparte abonebla nur por ne-membroj en eksterlando (€ 20,00).

Amiko de Esperanto Nederland, kiu kotizas mininume € 5.00, ricevas ne la gazeton sed ja informojn retpoŝte sendatajn ne malpli ol unufoje en jaro.

Se vi volas membriĝi aŭ amikiĝi, bv. kontakti la administranton:
Vaartweg 24G
8382 EB Frederiksoord
Retpoŝte: membroj@esperanto-nederland.nl.

Aŭ eble pli facile: uzu la retformularon por membriĝiamikiĝi.
Kotizojn kaj donacojn bv. transkontigi al Triodos Bank nome de Esperanto Nederland en Capelle aan den IJssel,
BIC-kodo: TRIONL2U
IBAN: NL10 TRIO 0786 8441 67


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj