Samenstelling van het bestuur

Voorzitter

Marc van Oostendorp
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
E-mailadres: prezidanto@esperanto-nederland.nl

Secretaris

Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
Tel: +31 (0)50-5718842
E-mailadres: sekretario@esperanto-nederland.nl

Penningmeester

Loes Demmendaal
Duikerlaan 160
2903 AC Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10-2133320
E-mailadres: kasisto@esperanto-nederland.nl

Bestuurslid Onderwijs

De functie is vacant
Bestuurslid

Andries Hovinga
De Fennen 47
8918 CC Leeuwarden
Tel: +31 (0)628 916 262
E-mailadres: andries.hovinga@esperanto-nederland.nl

Overige belangrijke adressenInfocentrum

Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
Tel: +31 (0)50-5718842
E-mailadres: informado@esperanto-nederland.nl

Ledenadministratie

E-mailadres: membroj@esperanto-nederland.nl
Zie ook de pagina contact

Organisatie Studieweekend

E-mailadres: studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

Sociale Media

E-mailadres: sociaj-komunikiloj@esperanto-nederland.nl

Redactie verenigingsblad Fenikso

E-mailadres: redakcio@esperanto-nederland.nl


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio