Waarom één gemeenschappelijke taal?

   

VIVES, J. L.
(in zijn boek ,,De Disciplinis", 1532):

,Het zou een gelukkige omstandigheid zijn wanneer er slechts één enkele taal bestond, welke alle volkeren zouden kunnen gebruiken.... Het Latijn zal ten onder gaan en dan zal in alle takken van wetenschap grote verwarring ontstaan, een grote vervreemding tussen allen die tot het menselijk geslacht behoren".

 

COMENIUS, J. A.
(1641):

,,...de wereld heeft behoefte aan één gemeenschappelijke taal, die gemakkelijker is dan alle tot nu toe bekende ...".

 

DESCARTES, R.
(In een brief aan Père Marsenne van 20 november 1629):

,,...Er zijn velen die gaarne vijf of zes dagen van hun tijd zouden willen opofferen om zich aan alle mensen verstaanbaar te kunnen maken... Ik zou zelfs de hoop durven uitspreken dat er later een universele taal ontstaat, die zeer gemakkelijk geleerd, uitgesproken en geschreven kan worden, en die - wat het belangrijkste is - de rede te hulp zou komen zodat dwaling bijna onmogelijk zou zijn, doordat zij alles uitermate duidelijk onderscheidt".

VOLTAIRE, F. M.:

,,Sedert de regering van Augustus tot ongeveer ten tijde van Atilla, Lodewijk, Gondebaud, door tien eeuwen heen bediende de toen bekende wereld zich van slechts één taal: men sprak het latijn van de Eufraat tot het Atlasgebergte. Nu heeft een bewoner van Bergamo in Italie, die een reis onderneemt door de kleine Zwitserse kantonnementen, waarvan hij door slechts een berg is gescheiden, een tolk nodig als trok hij rond door China. Dit is wel een van de grootste hinderpalen in het leven".

MONTESQUIEU, C.
(1728):

,,De wederzijdse betrekkingen tussen de volkeren zijn zo groot, dat zij een gemeenschappelijke taal absoluut nodig hebben".

FOURIER, C.
(In zijn werk ,,Théorie de l'Unité Universelle"):

,,De betrekkingen tussen de volkeren zullen zo intensief worden, dat men voortdurend van elkaar woordstammen en zinswendingen zal overnemen; ieder locaal idioom zal met al het originele en kernachtige dat het bezit de officiële taal beïnvloeden en zijn meest waardevolle elementen op de eenheidstaal overdragen; dit zal niet de Franse taal zijn, die een primitief weefsel is, doch een rijke en schitterende taal, de enige een verenigd mensdom waardig, want zij zal het genie van alle volkeren in zich bergen".

ZAMENHOF, L. L.
(1887):

,,Een taal wordt niet universeel door haar zo te noemen".

 

TOLSTOJ, L. N.
(In een brief van 27 april 1894, over Esperanto):

,,Deze taal is zo gemakkelijk te leren, dat ik - toen ik zes jaar geleden een Esperanto-grammatica, een woordenboek en een paar in deze taal geschreven artikelen ontvangen had, en nadat ik mij er slechts 2 uur mee had beziggehouden - de taal zoal niet kon schrijven, dan toch gemakkelijk kon lezen en begrijpen".

 

 

 

VEERTIG LEDEN VAN DE FRANSE ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN (Académie des sciences):
In een resolutie van 1 juni 1924 noemden zij de Internationale Taal Esperanto:

,,Een meesterwerk van logica en eenvoud".

 

 

 


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj