Goslingacollectie | Goslinga-kolekto

Dirk Goslinga

Dirk Goslinga werd geboren in 1923 en stierf in zijn woonplaats Lelystad op 15 november 1991. Hij was al langere tijd ziek. Tijdens zijn leven had hij enorm veel Esperanto-objecten verzameld. Het jaar 1987 was een Esperantojubileumjaar. Esperanto bestond toen 100 jaar. De heer Goslinga heeft toen voor elkaar gekregen dat zijn collectie in het 'Guinnessboek of Records' werd opgenomen. Zijn verzameling bestond uit 647 filatelistische zaken, zoals Esperantopostzegels, 947 ansichtkaarten, congresstempels en -insignes en 1364 sluitzegels met het onderwerp Esperanto. Op 25-jarige leeftijd werd hij lid van FLE (Federatie van Arbeiders-Esperantisten) en bezocht heel vaak bijeenkomsten en congressen. Met zijn echtgenote reisde hij in 1990 door China met behulp van Chinese esperantisten. In Nederland reisde hij langs beurzen van verzamelaars en struinde door dozen met ansichtkaarten. Hij was vaak te vinden op tentoonstellingen om door middel van zijn collectie Esperanto te propageren. Hij gaf ook zelf ansichtkaarten uit, b.v. een serie van vijf ansichtkaarten van Esperantomonumenten in Nederland. Hij ontwierp ook een glas met het portret van Zamenhof.

Na zijn dood erfde de vereniging FLE zijn collectie. Na een fusie kwam deze collectie in 1994 in het bezit van de vereniging Esperanto Nederland. Verschillende mensen hebben de collectie bekeken. Enkele keren werd de collectie getoond, o.a. tijdens een jaarvergadering van de vereniging Esperanto Nederland en tijdens het wereldcongres van UEA 2008 in Rotterdam.
Rob Moerbeek, Ralph Schmeits en Ineke Emmelkamp hebben in oktober 2015 – namens Esperanto Nederland - de collectie samen bekeken. Alle dozen en mappen met materiaal (o.a. veel ansichtkaarten) zijn doorgekeken. Een aantal interessante stukken zijn gedigitaliseerd en zijn nu via de website te bekijken.
Het materiaal is thans geschonken aan UEA en zal door hen worden opgenomen in de Hodler-bibliotheek. De stukken worden gemerkt door een kleine stempel waaruit blijkt dat het stuk uit de collectie Goslinga komt.

In de collectie zijn veel verschillende zaken opgenomen. Er zijn ansichtkaartjes en brieven met Esperantopostzegels of -poststempels, o.a. van vele UEA-congressen vanaf 1935. Er zijn veel foto’s van L.L. Zamenhof. Daarnaast is er een album (tweetalig Esperanto-Nederlands) met postzegels uit de jaren 1925 tot en met 1962, o.a. Rusland en Brazilië. De collectie sluitzegels beslaan de jaren 1924 t/m 1952. Een bijzonderheid is de ‘migranta karto’ (een zwerfkaart), uit 1925 die via allerlei landen teruggestuurd werd!

In Arnhem heeft een Esperantohuis gestaan. Voor de Tweede Wereldoorlog werden hier tientallen Esperantocursussen gegeven. Goslinga heeft van het gebouw veel ansichtkaarten gemaakt. Ook was hij actief om afbeeldingen van de Esperantomonumenten in Nederland te verzamelen (o.a. Bergen op Zoom, Texel, Zwolle en Vlieland). Het monument op Vlieland bestaat ondertussen niet meer.

Klik op de afbeeldingen om de foto's te bekijken.

Dirk Goslinga

Dirk Goslinga naskiĝis en 1923 kaj mortis en sia hejmurbo Lelystad la 15-an de novembro 1991. Li estis malsana delonge. Dum sia vivo li kolektis grandegan nombron da Esperantaj objektoj. La jaro 1987 estis Esperanta jubilea jaro. Esperanto tiam aĝis 100 jarojn. S-ro Goslinga tiam sukcesis enigi sian kolekton en la "Rekordan Libron". Lia kolekto konsistis el 647 filateliaj aĵoj, kiel Esperanto-poŝtmarkoj, 947 poŝtkartoj, kongresaj poŝtmarkoj kaj insignoj kaj 1364 stampoj kun la temo Esperanto. En la aĝo de 25 jaroj li fariĝis membro de FLE (Federacio de Laboristaj Esperantistoj) kaj tre ofte ĉeestis kunvenojn kaj kongresojn. En 1990 li kaj lia edzino vojaĝis tra Ĉinio kun la helpo de ĉinaj esperantistoj. En Nederlando li vojaĝis al kolektistoj-foiroj kaj trarigardis skatolojn da poŝtkartoj. Li ofte troviĝis ĉe ekspozicioj por propagandi Esperanton per sia kolekto. Li mem ankaŭ publikigis poŝtkartojn, ekz. serio de kvin bildkartoj de Esperantaj monumentoj en Nederlando. Li ankaŭ projektis glason kun la portreto de Zamenhof.

Post lia morto, la asocio FLE heredis lian kolekton. Post kunfandiĝo, ĉi tiu kolekton ekposedis la asocio Esperanto Nederland en 1994. Pluraj homoj vidis la kolekton. Ĝi estis montrita plurfoje, ekzemple dum jarkunveno de asocio Esperanto Nederland kaj dum la monda konferenco de UEA en 2008 en Roterdamo. Rob Moerbeek, Ralph Schmeits kaj Ineke Emmelkamp kune rigardis la kolekton en oktobro 2015 nome de Esperanto Nederland. Ĉiuj skatoloj kaj dosierujoj kun materialo estis kontrolita (inkluzive de multaj poŝtkartoj). Kelkaj interesaj pecoj estis bitigitaj kaj nun videblas per la retejo. La materialo nun estis donacita al UEA kaj estos enmetita de ili en la bibliotekon Hodler. La pecoj estas markitaj per malgranda stampo, kiu montras, ke la peco devenas de la kolekto Goslinga.

La kolekto inkluzivas multajn malsamajn aferojn: poŝtkartoj kaj leteroj kun Esperantaj poŝtmarkoj aŭ poŝtmarkoj, inkluzive de multaj UEA-kongresoj de 1935, multaj fotoj de L.L. Zamenhof, kaj krome ekzistas albumo (dulingva Esperanto-nederlanda) kun poŝtmarkoj de la jaroj 1925 ĝis 1962, ankaŭ el Rusio kaj Brazilo. La kolekto de fotoj kovras la jarojn 1924 ĝis 1952. Speciala trajto estas la "migranta karto" (vaganta karto), de 1925, kiu estis resendita tra multaj landoj!

Esperanto-domo iam staris en Arnhem. Dekoj da Esperanto-kursoj tie okazis antaŭ la dua mondmilito. Goslinga faris multajn bildkartojn de la konstruaĵo. Li ankaŭ aktive kolektis bildojn de Esperantaj monumentoj en Nederlando (inkluzive de tiu en Bergen op Zoom, Texel, Zwolle kaj Vlieland). La monumento sur Vlieland ne plu ekzistas.

Alklaku la bildojn por vidi la fotojn.

Originele afbeeldingen uit de Goslingacollectie | Originalaj bildoj el la kolekto Goslinga

Hieronder vind je enkele originele afbeeldingen uit de verzamelboeken van Dirk Goslinga.
Malsupre vi trovos iujn originalajn bildojn el la kolektoj de Dirk Goslinga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


Kongresaj insignoj

De collectie congresinsignes is gefotografeerd en wordt op deze website getoond.

1
2
3
4
5
6
7
8


Poŝtkartoj/kartoj

Enkele oude ansichtkaarten.

11
12
13
14
15
16


Enkele recentere ansichtkaarten met monumenten.

17
18
19
20


Monumentoj kaj La Esperanto-Domo Arnhem

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg

Fotoj

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg

Glumarkoj

Een verzameling sluitzegels.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg

Landoj

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

Kartoj

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Kongreskartoj

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpgWelkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj