Leerstoel in Amsterdam


De internationale taal Esperanto wordt sinds 1948 gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1998 bestaat aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) de bijzondere leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto, die is ondergebracht bij de leerstoelgroep theoretische taalwetenschap.
Professor Dr. Marc van Oostendorp was de eerste docent bij deze leerstoel. Hij werd opgevolgd door Professor Dr. Wim Jansen, die eind 2013 met emeritaat is gegaan. Sinds februari 2014 doceert Professor Dr. Federico Gobbo.
Het thema van diens inaugurale rede was : Interlinguïstiek, een vak voor meertaligheid.
In de pers is aan deze inauguratie veel aandacht besteed. Enkele artikelen/reportages zijn te vinden, o.a. in het jongerenblad “7 Days” en bij NOS.
Volgens de taakomschrijving van de universiteit is de houder van de leerstoel verantwoordelijk voor de continuering en verbreding van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de interlinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de theorie en de praktijk van plantalen, waaronder het Esperanto een centrale rol speelt.
Studenten die met succes examen afleggen in de vakken die door de leerstoelhouder worden gedoceerd,  krijgen daarvoor hetzelfde aantal studiepunten als voor vergelijkbare vakken.
De UvA zet met deze bijzondere leerstoel meer dan een halve eeuw traditie voort van onderwijs in en over het Esperanto, een traditie waaraan tot de creatie van de leerstoel de namen van o.a. Pragano, Middelkoop en Moerbeek onlosmakelijk verbonden zijn.

Verantwoordelijk voor de instandhouding en financiering van de leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam is de Universala Esperanto-Asocio, UEA, is gevestigd te Rotterdam.
De Vereniging Esperanto Nederland verleent jaarlijks een door de Ledenvergadering vastgesteld bedrag aan deze leerstoel.
Deze goedkeuring is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt momenteel tot en met 2023.

Financiële bijdrage

De Vereniging Esperanto Nederland is zich ervan bewust dat de financiën, die door de Universala Esperanto-Asocio en Esperanto Nederland beschikbaar worden gesteld, niet toereikend zijn om alle activiteiten te bekostigen.

Om dit bijzondere werk te ondersteunen zien wij graag uw financiële bijdrage tegemoet.
Het banknummer is: NL 10 TRIO 078 68 44 167
t.n.v. Esperanto Nederland te Capelle aan den IJssel
o.v.v. Amsterdama Katedro

Het is ook mogelijk met de Vereniging Esperanto Nederland een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” af te sluiten. De Belastingdienst geeft deze mogelijkheid.
Indien men zich verplicht voor minstens 5 jaar een bepaald bedrag te doneren bestaat de mogelijkheid deze bedragen als gift totaal af te trekken bij de belastingopgave per kalenderjaar.
Hiervoor moeten er twee formulieren worden ingevuld.
Formulier ontvanger en formulier schenker. De penningmeester ontvangt graag beide formulieren van u.
Zij stuurt u het exemplaar voor de schenker retour met de gegevens van de vereniging en haar ondertekening.
Het adres: Loes Demmendaal, Duikerlaan 160, 2903 AC Capelle aan de IJssel. Tel: 010-2133320.
Of verstuur via e-mail. kasisto@esperanto-nederland.nl

Wij zien uw bijdragen aan het voortbestaan van deze unieke Leerstoel graag tegemoet. Vanwege de academische waarde maar vooral ook voor de vele extra’s waarvan Esperanto in Nederland profijt heeft.

De folder Leerstoelfonds kun je hier downloaden.

Enkele oude nieuwbrieven kun je hieronder lezen.

Klik hier voor de nieuwsbrief over Interlinguïstiek en Esperanto


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj