Word lid of vriend

Leden

Iedereen kan lid worden van Esperanto Nederland. Meestal zullen dit mensen zijn die het Esperanto al spreken of aan het leren zijn.
Leden hebben stemrecht en ontvangen het ledenblad Fenikso (in het Esperanto geschreven).

Het lidmaatschap is individueel.
De jaarcontributie bedraagt € 35,00 (huisgenoten betalen € 12,50)
NEJ-leden € 15,00, (NEJ-huisgenoten € 5,00)

Mensen in het buitenland kunnen zich ook alleen op Fenikso abonneren. De kosten hiervoor zijn € 20,00.

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Mail dan naar membroj@esperanto-nederland.nl uw vraag.

Vrienden

Vrienden van Esperanto Nederland zijn mensen die Esperanto Nederland steunen, maar zelf geen tijd of mogelijkheid hebben om Esperanto te leren en te spreken. Zij steunen Esperanto Nederland in het streven naar gelijkwaardigheid in internationale communicatie. Een goed idee!

Vrienden van Esperanto Nederland ontvangen niet het verenigingsblad, maar wel Nederlandstalige informatie. Zij hebben geen stemrecht. Bij een minimale bijdrage van € 5.00 per jaar wordt minstens eenmaal per jaar informatie per e-mail toegestuurd.

Heeft u vragen over Vrienden van Esperanto Nederland? Mail dan naar vriend.van@esperanto-nederland.nl uw vraag.

Aanmelden

Aanmelding als lid of vriend van Esperanto Nederland kan per post bij de:
Ledenadministratie
Vaartweg 24G
8382 EB Frederiksoord

Of nog makkelijker: gebruik het webformulier om lid of vriend te worden.
Contributies en (vrijwillige) bijdragen kunnen overgemaakt worden naar de Triodos Bank op rekeningnummer: NL10 TRIO 0786 8441 67 ten name van Esperanto Nederland te Capelle aan den IJssel.Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj