Links

Contact met andere esperantisten

Esperanto Koresponda Servo
Edukado.net
Koresponda Servo Universala
Op deze plekken kun je een correspondentievriend(in) zoeken.

Esperantoland
Een overzicht van plaatselijke groepen is te vinden op deze website.
Op een (in te zoomen) wereldkaart staan met een punt groepen aangegeven die, eenmaal aangeklikt, meer informatie geven.

Kulturdomo de Esperanto
Château de Grésillon
Hier zijn mogelijkheden tot het volgen van cursussen en bijwonen van lezingen over allerlei culturele onderwerpen.

Kvinpetalo
Een stageplek, cultuur- en studiecentrum.

Pasporta Servo
Lijst met 1000 logeeradressen in 80 landen.
Vakantie in het buitenland met behulp van Esperanto op gastadressen.
Gratis logeren bij Esperantisten.

Soc.Culture.Esperanto
Meningen over de actualiteiten? Gooi het in de (nieuws)groep!
Usenet is een online prikbordsysteem, dat in 1979 door de Amerikaanse Duke University is opgestart.
Gebruikers van Usenet kunnen berichten naar nieuwsgroepen verzenden.
In de loop der jaren zijn er wereldwijd duizenden nieuwsgroepen opgestart over elk denkbaar onderwerp.

Eventa Servo
Een internationale agenda met wat er te doen is in Esperantoland.

Boeken en Tijdschriften

Monato
Maandblad waarin actuele thema's worden behandeld.

Libera Folio
Onafhankelijk nieuws over de Esperantobeweging.

Le Monde diplomatique en Esperanto
Commentaar op actualiteiten.

La Ondo de Esperanto
Naast de uitgave op papier nu ook op internet: onder andere nieuws over de Esperantobeweging, cultuur, recensies en humor.

Tekstaro de Esperanto
Vele boeken op het web om te lezen.

De Cock kaj la morto en pregho
De laatste roman van de bekende Amsterdamse schrijver Appie Baantjer uit 2023.

Fundamenta Krestomatio
De bekende bloemlezing van L.L.Zamenhof uit 1903.

Ne tiel sed tiel ĉi
Leerboek met aanwijzingen over stijl door F. Faulhaber uit 1965.

Film, Radio & Podcast

Muzaiko
Het webradiostation dat fulltime in het Esperanto uitzendt.

Verda Filmejo
Hier zijn films te downloaden in het Esperanto gesproken of met ondertitels.

Varsovia Vento
Podcast uit Warschau.

Ĉina Radio Internacia
Radio uit China.

Esperanto-organisaties

Internacia Esperanto-Instituto
Het IEI in Den Haag verschaft kennis over de Cseh-onderwijsmethode, verzorgt bijeenkomsten inzake de Esperantocultuur (o.a. literatuur) en ondersteunt ontwikkelingen t.b.v. Esperanto, met name op het gebied van de computerlinguïstiek. Tevens beheert IEI een bibliotheek en verkoopt nieuwe en tweedehands Esperantoboeken.

Sennacieca Asocio Tutmonda
Wereldwijde organisatie voor linkse esperantisten.

Vlaamse Esperantobond
De Vlaamse organisatie van esperantisten.

Universala Esperanto-Asocio
Het hoofdkantoor van de wereld-Esperantobond (de grootste Esperantovereniging ter wereld) bevindt zich in Rotterdam.

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
De jongerenafdeling van UEA.

Muziek

Akordo
Nederlands koor.

Kafejo
Allerlei muziek.

Overige

EsperantoSleutel
Sleutel tot de internationale taal Esperanto

Vertaalhulp
Online vertaalprogramma Esperanto - Engels.

Esperantostartpagina
Esperantostartkabel
Pagina's met heel veel koppelingen naar informatie in en over het Esperanto.

Skrablo
Scrabbelen, maar dan in het Esperanto.

El Popola Ĉinio - Fenestro de Ĉinio
Veel chinese propaganda, maar er staan ook wel leuke artikelen bij.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj