Nieuws

Tentoonstelling Macht, Wellust en Zink

November 2021 - Het industriële landschap en de mythe van Moresnet vanaf 4 september t/m 12 december 2021 in Maastricht.
Zink heeft een doffe, grijze kleur maar kent een schitterende geschiedenis. Deze expositie geeft een kijk op de ontwikkeling van de eerste industrieën in Europa in combinatie met de grond-politiek, de Europese eenwordingsambitie die zich vertaalt in het Esperanto. De productmarketing die stiekem via de Parijse salons werd gevoerd en de eindeloze drang naar innovatie die leidde tot de zinkindustrie. Vlak bij het huidige drielandenpunt, toen een vierlandenpunt, vind je nog altijd collectieve emoties en herinneringen maar ook zorgen over de kwaliteit van de grond, het zinkviooltje en de mogelijkheid dat de mijnbouw terugkomt.
In de tentoonstelling Macht, Wellust en Zink komen historische documenten en moderne installaties samen om een gelaagd en compleet verhaal te vertellen.
In het boekje, dat bij deze tentoonstelling hoort, wordt ook aandacht besteedt aan Moresnet.
De Akense arts Wilhelm Molly ontwierp eigen postzegels en wilde voor het land Esperanto als voertaal.
Lees ook Amikejo, het land van Vriendschap.
De curator, Remco Beckers, heeft voor deze tentoonstelling zich ook verdiept in het Esperanto.
Verder informatie:
Macht, Wellust en Zink
De zinkidentiteit van Maastricht

Zamenhofdag in Rome

November 2021 - Op 14 december 2021 organiseert de Italiaanse Esperanto-Federatie een Zamenhofdag, door middel van Zoom.
De bijeenkomst begint om 21.00 uur. In deze bijeenkomst wordt brengen we een hommage aan Ludoviko Zamenhof, die op 15 december 1859 werd geboren. Zijn achterkleinkind Margaret Zaleski-Zamenhof zal deelnemen aan deze bijeenkomst. Carlo Minnaja, een bekende Italiaanse historicus/Esperantist is ook in dit programma te horen. Het zijn geen lange officiële lezingen, maar we hopen dat het een interessante avond wordt. Iedereen mag mee praten.
Je kan deelnemen aan de bijeenkomst via Zoom met deze link.
Vergaderings-ID: 840 2344 3480
Toegangscode: 812608

Clemens J.Setz

November 2021 - Clemens J.Setz, een bekende en gerenommeerde Oostenrijkse schrijver publiceerde vorig jaar het boek "Die Bienen und das Unsichtbare" . Een boek over literatuur in plantalen. Een derde gaat over de taal Esperanto. Er staan een tiental gedichten in, in drie versies: originele taal, de letterlijke vertaling en de poëtische vertaling. Onlangs ontving hij de belangrijkste Duitse literaire prijs, de Büchner-Preis, ter waarde van 50.000 euro. Ter gelegenheid van de overhandiging van deze prijs op 5 november 2021, leest hij voor uit eigen werk.
Hij leest o.a. twee gedichten in het Esperanto voor, van Auld en Baghy en wil op deze manier de jury van deze belangrijke prijs kennis laten maken met het Esperanto.
Louis v. Wunsch-Rolshoven (Germana Esperanto Asocio).

Studieweekend geannuleerd

November 2021 - Beste mensen,
Het studieweekend dat volgende week gehouden zou worden, gaat helaas niet door.
Het is niet verantwoord om het te laten doorgaan. Evenementen mogen tot 18.00 uur duren en met een vaste zitplaats. Dit lukt dus niet als we een heel weekend organiseren. Ook een van de lesruimten is onbruikbaar omdat deze te klein is. Tijdens een bijeenkomst is afstand houden toch wel lastig voor een hele groep.
We vinden het echt heel jammer, vooral ook voor de mensen die voor het eerst wilden komen, maar het is echter niet anders.
Het volgende studieweekend is gepland in maart 2022. Hopelijk dan met meer succes!

Liefhebbers van boeken

Oktober 2021 - Wie vindt het leuk om eens rond te snuffelen op een Boekenzolder? En om dan meteen wat esperanto-boeken mee te nemen?
De Boekenzolder in Leiden heeft een voorraad van (oude) esperanto-boeken op de zolder staan.
Het is weer mogelijk om boeken te brengen, zes of meer dozen alleen op afspraak.
Mail dan naar info@boekenzolderleiden.nl of bel met tel. 0624 337 506.

Hans Warren

Oktober 2021 - Op 20 oktober 2021 zal het honderd jaar geleden zijn dat Hans Warren geboren werd.
Van het boek ‘Steen der Hulp’ zijn enkele vertalingen gemaakt o.a. in het Esperanto. In 1989 verscheen de Esperantovertaling van zijn Steen der Hulp – Ŝtono de Helpo – van de hand van Gerrit Berveling. In 2004 werd hetzelfde boek uitgegeven in de kunsttaal Ido onder de titel Stono di Helpo (Amsterdam, Editerio Tia Libro). Twee jaar later verscheen het boek in het Engels als Secretly Inside, vertaald door S.J. Leinbach.
Het is een novelle over de liefde van twee jongeren. In het tijdschrift ‘Fonto’ zijn ook enkele in het Esperanto vertaalde gedichten verschenen.
Geinteresseerd in het boek? U kunt het bestellen bij de UEA in Rotterdam.

Opruiming boeken

September 2021 - In deze lijst staan boeken die door leden of erfgenamen zijn geschonken aan Esperanto Nederland.
Ik ben al veel kwijt, maar dit rest nog. Wie heeft belangstelling? Mail me dan en geeft op welke boeken je wilt hebben.
Je betaalt alleen de verzendkosten!
Meer informatie bij Ineke Emmelkamp.

Esperanto wereldtaal, ook in de lucht

September 2021 - Op vrijdag 24 september vloog er een reclamevliegtuig met de tekst ‘Esperanto de Wereldtaal’ boven Rotterdam en omgeving.
Het vliegtuig is opgestegen van Vliegveld Teuge bij Apeldoorn en heeft ongeveer 4 uur gevlogen boven Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Delft.
Ook is er gevlogen boven de Nieuwe Binnenweg 176 in Rotterdam, waar de internationale Esperantovereniging (UEA)) gevestigd is.
Het initiatief van deze leuke actie komt van Simon Smits.
Klik op de foto voor de route en het vliegtuig met de reclamesleep.

Breng Zamenhof terug op zijn sokkel

Augustus 2021 - De hondjes bij het Rengerspark in Leeuwarden zijn weer vlotjes herenigd na de vernieling van het beeld van één van hen. Ook de militair bij het oorlogsmonument in hetzelfde park staat er weer in zijn volle glorie. Bij de Grote Kerk zie ik het oranjeboompje ook alweer terug. Gelukkig, de gemeente past goed op de spulletjes. Nou ja, op bijna al haar spulletjes.
Al geruime tijd moet het Zamenhofpark het stellen zonder de buste van zijn naamgever, Dr. L.L. Zamenhof, grondlegger van de internationale hulptaal Esperanto. Het beeld werd in oktober 2017 geroofd en sindsdien is de sokkel leeg. Een betreurenswaardige zaak, niet in de laatste plaats voor de schenker van deze buste.
Die schenker was de esperantist de heer D. Blanksma. Op 29 april 1975 kreeg hij van burgemeester Brandsma en diens wethouders te horen dat de Leeuwarder gemeenteraad in zijn vergadering van 1 april 1975 besloten had het door hem aan de gemeente Leeuwarden aangeboden borstbeeld van Zamenhof te aanvaarden. Onder dankzegging aan de schenker werd melding gemaakt van het voornemen het beeld te doen plaatsen in het Dr. Zamenhofpark.
Het beeld stond tot die tijd in de voortuin van de heer Blanksma in de Marnixstraat. Maar hij pleitte voor een gunstige plaats in het Zamenhofpark, omdat hij zo meer aandacht voor het Esperanto te genereren. Hij achtte het zelfs van wereldbelang.
Aldus geschiedde het, dat op 8 juli 1976 door burgemeester en wethouders opdracht gegeven werd aan de directie van de Dienst Stadsontwikkeling dit borstbeeld door de beeldhouwer en bronsgieter J. Kip uit Oldenzaal te laten bijmodelleren en in brons te gieten, waarna het door hem op de aanwezige sokkel kon worden herplaatst.
Het is nu wachten op de terugkeer van (een replica van) dit beeld, zodat het weer verenigd kan worden met de sculptuur van de Friese beeldhouwer Tjeerd Visser (atelier Haudmare, Duurswoude) in datzelfde park, van zo’n 3 meter hoog. Met die sculptuur wilde Visser destijds de nimmer aflatende moeite en strijd voor een ideaal, in dit geval het Esperanto, uitbeelden.
Vissers beeld werd op 24 septeber 1976 onthuld dankzij een samenspel tussen de gemeente Leeuwarden, N.V. De Friese Pers, Stichting Je maintiendrai en de Frisa Esperantista Rondo. Hopelijk, esperante, zal deze hereniging binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
Dirk Rietdijk
ex-bestuurslid Frisa Esperantista Rondo
Leeuwarden

10 kunsttalen

Maart 2021 - Zeer interessante presentatie over 10 kunsttalen, waaronder het Esperanto, door de bekende taalwetenschapper prof. dr. Marc van Oostendorp.
“Taalkundigen bestuderen meestal natuurlijke talen, zoals het Chinees, het Xhosa of het Nederlands – talen die in de loop van de tijd gegroeid zijn. Toch valt er ook veel te leren uit bedachte talen, met een aanwijsbare auteur. Hier zijn er 10: de talen van Leibniz en Wilkins, het Solresol, Volapük, Esperanto, Ido, Bliss Symbolics, Lojban, Dothraki en Spokaans. Talen die anders zijn dan alle bestaande talen en waaruit we daarom van alles kunnen leren.” Bekijk de video hieronder, welke op 21 februari 2021 werd gepubliceerd op de website van Neerlandistiek.
Tussen minuut 27 t/m minuut 35 vertelt Marc van Oostendorp over het Esperanto.
Marc van Oostendorp is senior-onderzoeker op het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van september 1997 tot januari 2001 was Van Oostendorp bijzonder hoogleraar in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam.

Wie doet mee met het vertalen van Baantjer in het Esperanto

Maart 2021 - De Amsterdama Rondo heeft het plan opgevat om één van de boeken van Baantjer te vertalen in het Esperanto. Ondertussen is de licentie van de officiële uitgeverij binnen. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Esperanto in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam

Februari 2021 - Wist u dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) een grote verzameling boeken in en over het Esperanto heeft, waaronder de gehele boekenschat van Esperanto Nederland, die de UvA voor de vereniging beheert? Het gaat om fictie en non-fictie (natuurlijk veel boeken over de taal zelf), vertaalde en originele werken.
Klik uit uw huiskamer op het internet het volgende adres aan: UvA en probeert u het maar eens met een paar trefwoorden in de zoekbalk, zoals haveman vries (als u de auteursnamen kent) of neforgeseblaj kongresoj of nevenkebla ĝeno (uit bekende titels). Als het gezochte in de collectie is, verschijnt alle relevante boekinformatie op uw scherm.
De UvA stelt alles uit haar Esperanto-collectie beschikbaar voor doeleinden van onderwijs, onderzoek en presentatie. Voor studenten aan de UvA is dit natuurlijk geen probleem: zij loggen in en reserveren het benodigde. Niet-studenten, leden van Esperanto Nederland, kunnen zich voor de te volgen procedure het beste tot het bestuur van Esperanto Nederland wenden. De penningmeester geeft dan een bewijs van het lidmaatschap af.
Wim Jansen/Ans Bakker

Virtuele Esperantobijeenkomst voor beginners

November 2020 - Voor beginners is er een mogelijkheid om het spreken van Esperanto te oefenen, in alle rust en zonder interrupties van gevorderden. Ursula Niesert van het ZOOM-kanaal van Esperanto-Freiburg wil met jullie rustig praten op maandagen, te beginnen op 16 november tussen 19.30 en 20.10 uur.
Inlichtingen over de ZOOM-link en de toegangscode zijn aan te vragen via e-mail.

Esperanto en de wetenschap

September 2020 - In Esperantoland zijn veel wetenschappers. Twaalf jonge Esperantisten vertellen over hun vakgebied astrofysika, moleculaire medicijn, robots en veel andere onderwerpen.

Zang-video ‘Sen Timo’ van Kajto

September 2020 - Ankie en Nanne, die samen Kajto vormen, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan deze zang-video. Veel bekende gastmuzikanten hebben hieraan meegewerkt.

Iedereen zou Esperanto moeten spreken

September 2020 - Tot de jaren zestig telde Zeeland een groot aantal Esperantoclubs. Nu spreekt nog maar een handjevol Zeeuwen de kunsttaal. Als het aan Simon Smits ligt, komt daar verandering in. Hij wil, bij voldoende animo, een cursus geven.
Lees en luister naar zijn verhaal op de website van de Provinciale Zeeuwse Courant.
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij Simon Smits

PIV-ido

September 2020 - Het was ondanks de coronabeperkingen een vruchtbaar jaar voor Esperanto, niet alleen wat een nieuwe wijze van ontmoeten betreft, ook kwamen er dit jaar meerdere nieuwe papieren versies uit van belangrijke Esperanto-naslagwerken, een welkome afwisseling van het getuur op een beeldscherm.
Neem bijvoorbeeld het standaardwerk van de Esperantogrammatica, de PMEG 2020 (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko) en de ‘Van Dale’ van het Esperanto: de PIV 2020 (Plena Ilustrita Vortaro) die beide overigens ook uitstekend op internet te gebruiken zijn.
En de Nederlandstalige Esperantosprekers vielen dit jaar al helemaal met de neus in de boter. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er recent een compleet nieuw en zeer uitgebreid woordenboek Esperanto-Nederlands is geboren, getiteld: PIV-ido. Het is een zwaargewicht: 1160 gram en 1040 bladzijden.

De kroon op het werk van auteur Petro Desmet'

De PIV-ido is de kroon op het werk van auteur Petro Desmet’ uit België. In een van zijn andere woordenboeken, het prima en veelgebruikte woordenboek Nederlands - Esperanto / Esperanto - Nederlands van FEL vind je de betekenis van het woord ‘ido’: kind, afstammeling (niet te verwarren met de kunsttaal Ido).
De vader/moeder van dit nieuwe woordenboek is de PIV (Plena Ilustrita Vortaro), het meest uitgebreide verklarende eentalige Esperanto-woordenboek. Desmet’ heeft gedurende achttien jaar bijna elke dag wel woorden aan PIV-ido toegevoegd. Kortom, meteen bij de geboorte heeft het woordenboek de volwassen leeftijd bereikt.
In deze recensie van Esperantoloog Bernardo Pabst (Berlijn) wordt dit uitgebreide woordenboek: “rijk, betrouwbaar, slim, klassiek en toch zeer actueel” genoemd. Download hier de pdf van de recensie Bernardo Pabst.
Tot slot hieronder de vertaling van de omschrijving van het boek zoals te vinden op de website van internetwinkel van Flandra Esperanto Ligo, waar het boek te bestellen is.
Je moet er even diep voor in je buidel tasten, maar het is het dubbel en dwars waard, en voor je kinderen heb je natuurlijk alles over.
Het PIV-ido woordenboek is overigens ook te verkrijgen bij de boekendienst van UEA in Rotterdam.
Zie verder ook dit artikel (in Esperanto) uit het tijdschrift Horizontaal van mei-juni 2020, het verenigingsblad van de Vlaamse Esperantobond.

Informatie over het woordenboek PIV-ido
* Auteur: Petro Desmet'
* Bijdragers: Rob Moerbeek, Yves Nevelsteen, Lode Van de Velde
* Soort: boek, met garen gebonden € 59,00
* Pagina's: 1040
* Jaar van publicatie: 2020
* Gewicht: 1160 gram
* ISBN: 978-90-77066-65-2
* Klik hier voor een presentatie in het Esperanto van Petro Desmet'.

De Stadskok drinkt koffie met…..

Augustus 2020 - Deze week dronk de Stadskok een bakkie koffie met Marc Konijnenberg. Ik ontmoette Marc op zijn studentenkamertje in Arnhem zuid omdat ik zeer benieuwd was naar zijn verhaal. Marc spreekt namelijk Esperanto en zit in de wereldwijde organisatie, waarmee ze allerlei activiteiten organiseren. Dit jaar zou er een groots evenement plaats vinden in ons land, maar Corona gooide roet in het eten. Ondanks dat heeft hij met een aantal andere enthousiaste vrijwilligers een online evenement kunnen organiseren. Een paar weken lang sloot Marc zich op, op zijn kamertje. Respect hiervoor! Op zulke evenementen praten de deelnemers Esperanto met elkaar, deze Wereldtaal bestaat al sinds begin vorige eeuw. De taal was ontwikkeld om iedereen beter met elkaar te kunnen laten communiceren, vandaar dat hij gemakkelijker te leren is dan vele andere talen. Tijdens deze evenementen hebben zij het niet over koetjes en kalfjes, maar over bijvoorbeeld: Hoe onderwijs je kinderen over de democratie, zodat ze later weten hoe dit in elkaar steekt en erover mee kunnen praten. Of over Vrouwenrechten, welke successen zijn er behaald en wat willen we nog halen. Hierover discussiëren ze dan. Top! Marc wil in onze buurthuizen vrijwillig mensen de taal gaan leren, ik vind dat een super leuk idee.
Maar kan u daar niet opwachten of bent u benieuwd wat ze nog meer doen, dan kan u contact opnemen met Marc.
Marc bedankt voor dit heel bijzondere verhaal, succes met alles!
De Stadskok (Martijn van Butselaar) is een activiteit van Stichting Project in Arnhem.

Twee interessante videoseries

Juli 2020 - Twee interessante videoseries door prof. Federico Gobbo:
De eerste videoserie (in 64 delen) over het leven van een Esperantist tijdens de Coronavirus lockdown in Amsterdam vanaf maart 2020 is inmiddels afgerond en overgegaan in de tweede videoserie met dagelijkse meditaties aan de hand van teksten/citaten/brieven van Zamenhof. Deze serie is voor iedereen gratis te volgen op het platform Patreon (voor donateurs al drie dagen eerder).
Videoserie: Kronvirustempevivi esperantisto en Amsterdamo. De hele serie :(64 afleveringen) op Youtube.
En op de pagina op facebook.
Zamenhof meditaties (366 meditoj) op zamenmed.
En een video over hoe Federico er toe gekomen is deze twee videoseries te gaan maken.

Nieuwe redacteur

Juni 2020 - In de Fenikso nr. 2/2020 werd aangekondigd dat Frank van Hertrooij en Marc Konijnenberg gaan stoppen met hun redacteurschap.
In hun leven zijn allerlei veranderingen opgetreden, waardoor zij nu geen tijd meer hebben om de Fenikso te redigeren. Ruim een jaar hebben zij het ledenblad verzorgd. Een kleurrijk ledenblad! Veel nieuws over de belevenissen van jonge esperantisten.
We bedanken hen voor hun werk!
Gelukkig kwam er meteen een nieuw voorstel. Foppe-Klaas Hovinga stelde voor om redacteur te worden! Een aanbod dat we graag aannemen. Hij is nu al druk bezig om het volgende nummer samen te stellen.
Samenwerking met Andries Hovinga, Bert de Wit, Alfonso Pijnacker, Ineke Emmelkamp, Marc Konijnenberg is al afgesproken. Frank blijft puzzels maken!

Vertaalklusje

Juli 2020 - De pagina's van de biografie van Zamenhof is nog niet vertaald naar het Nederlands.
Wie is bereid om de pagina's te vertalen naar het Nederlands? Het zijn ruim 8000 woorden!

Quarantaine Colleges

Juni 2020 - In 1887 verscheen er een onooglijk boekje met een plan voor een nieuwe taal die gemakkelijker te leren zou moeten zijn en internationale communicatie daarmee gemakkelijker moest maken. Er zijn nog altijd mensen die de taal spreken – zelfs baby's. Wat kunnen we daaruit leren?

Taal voor het nieuwe tijdperk

Juni 2020 - Een interview met Esperantokenner Ward. Hij krijgt het podium om ons mee te nemen in de wondere wereld van deze geconstrueerde taal die een rijke geschiedenis kent in de arbeidersbeweging.

Informatie over Esperanto bij het Esperantomonument in Bergen op Zoom

December 2019 - Voor hun eindejaarsproject ‘Ontmoetingen’ bezochten scholieren van de Roncalli scholengemeenschap het monument. Er kwamen drie groepen die naar mijn verhaal over het monument en Esperanto luisterden.
De leraar zie later aan mij, dat tenminste 75 leerlingen nu iets wisten over de betekenis van het monument, dat zij waarschijnlijk tot nu toe voorbij reden zonder iets te weten over het monument of Esperanto.
Een goed resultaat!
Elke groep ontving een map met informatie over Esperanto. Elke leerling ontving een boekenlegger.
Korine

Jongeren en Zamenhofdag 2019

December 2019 - Ter gelegenheid van de Zamenhofdag in 2019 laten jonge Esperantisten weten wat zij belangrijk vinden in deze wereld.
(Esperanto gesproken)

Eventa Servo

September 2019 - Wil je weten waar een Esperanto-bijeenkomst is? In Nederland? Of ergens anders in de wereld?
Kies dan de item Agenda uit het menu van onze website. Je wordt dan doorgestuurd naar Eventa Servo, waar een volledig overzicht van allerlei bijeenkomsten op staan.
Elke club kan nu zijn eigen bijeenkomst registreren in deze agenda!

Twee nieuwe Esperanto-studieboeken

Augustus 2019 - Taalcursus Esperanto dé wereldtaal in 25 lessen van auteur Lode van de Velde.
Productbeschrijving:
Met deze taalcursus zul je snel en goed inzicht krijgen in het Esperanto. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de elementen die je reeds kent uit het Nederlands en af en toe vallen we terug op je (passieve) kennis van o.a. het Frans en Engels. Het Esperanto zelf is dan ook grotendeels gebaseerd op elementen uit Westerse talen. Verder worden er in de cursus ook zoveel mogelijk geheugensteuntjes gegeven. Is hier te bestellen.
En het boek Amikaro.
Een Esperanto- leerboek, geschreven door dr.F.Gobbo, werkzaam bij de UVA te Amsterdam.
En deze is hier te verkrijgen.

Esperanto lezen tijdens de vakantie?

Juli 2019 - Wil je graag een Esperanto-boek lezen tijdens de vakantie of tijdens een luie dag in de tuin? Kies dan een elektronisch boek uit! Keuze genoeg op deze lijst van internet-boeken.
Ga naar het dit internetadres voor de boeken.

Teksten beluisteren?

Juli 2019 - Op dit moment worden artikelen uit het tijdschrift ‘Esperanto’ uitgegeven door Universala Esperanto Asocio (UEA) ook in gesproken vorm beschikbaar gesteld.
Eén van onze leden werkt hieraan regelmatig mee. Een goede oefening om gesproken teksten te horen en te beluisteren!
Je kunt ze natuurlijk meerdere keren beluisteren. De teksten zijn te vinden op de website van UEA.
Vind je het leuk om zelf een tekst in te spreken? Neem dan contact op met Emilio Cid, bestuurslid UEA.

Esperanto zwart op wit

Maart 2019 - Voor niet-Esperantisten is het soms moeilijk om een idee te krijgen van wat Esperanto is, waarom mensen de taal gebruiken en wat ze ermee doen. Is er een Esperanto-cultuur, wat voor boeken komen er in Esperanto uit? Wat doen ze op internationale congressen? Daarom heeft Esperanto Nederland een aantal documenten verzameld die oorspronkelijk in het Esperanto zijn verschenen en nu vertaald zijn in het Nederlands. Het is een greep uit een enorme hoeveelheid artikelen en fragmenten uit boeken.

Wat vindt u zoal in deze collectie?
Allereerst een document van degene die met Esperanto is begonnen, Ludoviko Zamenhof, over hoe hij op het idee kwam om een neutrale internationale taal te ontwerpen. Dat staat in ‘Brief aan de heer N. Borovko’ (1895).
William Auld gaat in twee artikelen in op de relatie tussen taal en cultuur. Deze artikelen zijn oorspronkelijk verschenen in ‘Lingvo kaj Kulturo’, uitgegeven door uitgeverij Stafeto, 1974. Het eerste artikel is “Taal en cultuur” en het tweede “Een cultuur die insluit, niet uitsluit”.
Robert Phillipson gaat in op de relatie tussen taalpolitiek en mensenrechten in het artikel “Internationale talen en mensenrechten”. De positie van de Esperanto-beweging t.a.v. taalpolitiek en mensenrechten komt duidelijk naar voren in “Manifest van Praag” (1996).
De Esperanto-beweging heeft te lijden gehad onder diverse dictatoriale regimes. Esperantisten zijn vervolgd onder het Nazi- en Stalin-bewind. Daar geeft het boek “La danĝera lingvo” van Ulrich Lins een goed beeld van. Dat boek is vertaald in het Engels en te veelomvattend voor deze collectie. Hier vindt u twee verhalen van Esperantisten, een van Albin Makovski uit Polen die in het concentratiekamp Stutthof heeft gezeten, “Interview met Albin Makovski” en een van Armand Su over zijn belevenissen tijdens de z.g. culturele revolutie in China, “Een leven met en voor Esperanto”.
Dan komen er enkele fragmenten uit oorspronkelijk in Esperanto geschreven boeken. Het eerste fragment komt uit het boek “Metropoliteno” uitgegeven in 1933 in Amsterdam, geschreven door Vladimir Varankin, die de Stalin-terreur in de jaren dertig niet heeft overleefd en een belangrijk Esperantist was. Het fragment gaat over de bouw van metro in Berlijn en Moskou. Terloops komt de Proleta Esperanto Korespondado aan de orde. Het tweede fragment is uit “Amo inter ruinoj” van Trevor Steele (2016, Flandra Esperanto Ligo) en gaat over liefde tussen een Australiër en een Estse Esperantiste. De ruïnes zijn die van het vroegere Sovjetrijk in het begin van de jaren negentig. Corruptie en maffiose praktijken passeren de revue en het onafhankelijkheidsstreven van vele ex-Sovjet-republieken uit die tijd.
Waarom leren mensen Esperanto en hoe gebruiken ze het? Daarover is een aardig boekje verschenen van Jan Fetke (pseudoniem Jean Forge), getiteld “Mia verda breviero” (Mijn groene brevier, 1974), waaruit we de door hem gestileerde interviews hebben vertaald als “Bonte interviews”.
Tenslotte een scandaleus verhaaltje van Louis Beaucaire uit “El la vivo de Bervala sentaugulo” (Uit het leven van een Bervaalse nietsnut, 1974), getiteld: “Hoe je soms heel fijn kunt reizen zonder ster”.

Veel leesplezier tijdens uw ontdekkingsreis door Esperanto-land!

Marc van Oostendorp over de internationale taal Esperanto

Januari 2019 - Dit is een fragment van Wilde Haren de Podcast S04E03 Met Marc van Oostendorp.
Bekijk en of beluister de hele aflevering hieronder.

Amikumu

Oktober 2017 -Vind en ontmoet naburige mensen die een van meer dan 7000 talen spreken (inclusief 100+ gebarentalen), zoals Chinees, Nederlands, Esperanto, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Engels.
Met de app Amikumu voor Android en iOS kun je taalpartners bij jou in de buurt vinden. Bijvoorbeeld sprekers van het Nederlands als je in het Verre Oosten aan het backpacken bent.

Panorama Mesdag in Den Haag

Oktober 2015 - Wist je dat er in dit museum voor de rondleiding een Esperanto-tekst beschikbaar is. Vraag er naar bij de kassa! Katalin Kovats heeft voor deze tekst gezorgd.

Waarom lid worden van UEA?

November 2014 - Misschien heb je al gemerkt, dat het bestuur van UEA ruim aandacht besteedt aan de toename van het ledenaantal van UEA. Dat is voor ons allen een gemeenschappelijke taak. Nu al kun je merken, dat het bestuur niet voor niets daartoe heeft opgeroepen​, omdat het ledenaantal van UEA opnieuw groeit. Laten we er samen werk van maken, dat het aantal leden in 2015 nog sterker groeit dan in dit jaar!

Om het effect van de ledenwerving te versterken heeft UEA een nieuwe kleurenfolder uitgebracht. Je kunt er hier mee kennismaken. De nieuwe wervingsfolder is bedoeld om te distribueren in Esperantoclubs en -verenigingen en allerlei Esperantobijeenkomsten, klein en groot, en is ook heel geschikt om mee te sturen met landelijke Esperantotijdschriften, clubbladen e.d.

Ik hoop dat jij of je vereniging om een hoeveelheid folders bij het Centra Oficejo vraagt. Schrijf dan naar sekretario@co.uea.org, onder vermelding van het gewenste aantal en het adres waarheen het CO de folders moet sturen. Behalve de wervingsfolder, kun je ook om een hoeveelheid aanmeldingsformulieren vragen met de contributielijst 2015 (die wordt meegestuurd met het oktobernummer van het tijdschrift Esperanto; natuurlijk hoef je het papieren aanmeldingsformulier niet in te vullen als je gebruik maakt van het online aanmeldingsformulier).
Hartelijk dank voor je medewerking en veel succes!

127 jaar geleden publiceerde L. Zamenhof in eigen beheer zijn eerste boekje over het Esperanto.

Augustus 2014 - Aan het eind van de negentiende eeuw gaf een joodse oogarts uit Warschau een onooglijke brochure uit over een nieuwe, door hemzelf ontwikkelde wereldtaal: het Esperanto. Binnen korte tijd lukte het Lejzer Zamenhof over de hele wereld bevlogen volgelingen aan te trekken. Na een paar jaar had hij een internationaal netwerk opgebouwd van sprekers van zijn taal.

Wat bewoog mensen zich belangeloos in te zetten voor een ideaal dat onhaalbaar leek? Waarom besloten sommigen hun hele leven door te brengen in een kleine, maar internationale kring van mede-esperantisten? Wie waren die mensen die romans schreven, oreerden, vergaderden en scholden in een taal die bijna niemand verstond? En wat voor bedreiging zagen Hitler en Stalin in het Esperanto?

Een wereldtaal vertelt de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die al ruim een eeuw verwondering en bewondering wekt. We maken kennis met de belangrijkste ideologen, dichters, leraren, dwepers en volksmenners en met enkele 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto kwamen beconcurreren. Even leek het erop dat het Esperanto vooral in Nederland een kans maakte. Mensen als Willem Drees zorgden ervoor dat Nederland al snel een van de centra van de beweging werd. Kees van Kooten en Wim de Bie brachten zelfs de beoogde wereldtaal in een Teleaccursus aan de man. Maar wat is er nog over van het ideaal?

Marc van Oostendorp (1967) werkt als taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij leerde het Esperanto als kind en was de eerste Nederlandse hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een vaste medewerker van het tijdschrift Onze Taal, en publiceerde eerder onder meer Tongval. Hoe klinken Nederlanders? (1996) en Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging (2002).
Je kunt het boek Een wereldtaal Geschiedenis van het Esperanto lezen in pdf.

Muzaiko

Maart 2014 - Wist je dat Muzaiko, het webradiostation dat fulltime in het Esperanto uitzendt, als app te downloaden is op je Android smartphone? Klik hier om die te installeren op je Androidapparaat.

Gratis proefnummer Esperanto

​Januari 2014 - Het januarinummer van het tijdschrift Esperanto, uitgegeven door UEA onder redactie van Fabrício Valle, kan gratis worden gedownload.
De kersverse redacteur heeft nieuwe ideeën over inhoud en uiterlijk van ​ ​​​​het tijdschrift en geeft iedereen, leden en niet-leden, op deze manier de gelegenheid ermee kennis te maken.

1450 adressen in Pasporta Servo

Maak een reis door de wereld: gebruik Pasporta Servo!
Pasporta Servo is een dienst voor alle Esperantisten die graag reizen en nu gratis kunnen logeren bij Esperantisten. De enige voorwaarde is dat je Esperanto spreekt!
In de nieuwste uitgave van de brochure Pasporta Servo, uitgegeven door de Wereld Esperanto Jongeren Organisatie (TEJO), staan 1450 gastadressen uit 91 landen. In 2008 waren er 1225 adressen uit 90 landen. Frankrijk heeft het hoogste aantal gastadressen, nl. 177. Duitsland heeft er 117, Brazilië 84. Andere landen met veel gastadressen zijn Rusland (81), Polen (75), Oekraïne (65), Hongarije (53), Japan, Nederland, China en Senegal hebben elk 36 gastadressen. In Iran zijn er 34 adressen beschikbaar. In het boekje met 208 bladzijden staan, behalve uitgebreide informatie over de mensen die gasten ontvangen, ook kaartjes en andere nuttige informatie, zoals hoe het boekje te gebruiken is. Het idee van Pasporta Servo is van de Argentijn Ruben Feldman Gonzales en dateert van 1966. Het boekje met adressenbestand, zoals het nu verschijnt, kwam in 1974 voor het eerst uit onder leiding van Jeanne-Marie Cash uit Frankrijk. Beide initiatiefnemers zijn ook nu nog steeds gastadres!

In 2009 werd Pasporta Servo een sociaal netwerk, www.pasportaservo.org, waar gasten en gastadressen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Deze website vervangt niet de papieren uitgave, maar biedt nieuwe mogelijkheden, zoals alleen via het internet mogelijk is: een zoekmachine, wereldkaart, forum waar je over reizen informatie kunt vinden en een blogsite om over je reizen te vertellen. De website heeft nu 1200 gebruikers, waarvan 700 mensen die zich als gastadres beschikbaar hebben gesteld. Het boekje is te koop bij de boekendienst van UEA. De prijs is 9.00 euro (excl. 6% BTW en verzendkosten).

Muziekliefhebbers, opgelet!

Bij Vinilkosmo is Esperantomuziek te beluisteren en te koop in Mp3- en Ogg-formaat.
Klik op het plaatje. Veel luisterplezier!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio