Nieuws

Harry Mulisch overleed 10 jaar geleden

Oktober 2020 - Op 30 oktober 2020 is het 10 jaar geleden dat Harry Mulisch is overleden. Eén van zijn boeken: ‘Twee vrouwen’ is vertaald in het Esperanto. Het boek is te koop bij de boekendienst van UEA.

Nieuws over studiemiddag in Amsterdam

Oktober 2020 - Beste deelnemers,
Hierbij willen we jullie bijpraten over de studiemiddag die gepland staat voor 21 november.
Toen we begonnen met de organisatie hiervan, was de Corona-situatie wel ernstig, maar onder controle. Maar sindsdien is deze helaas flink verslechterd. Het gebouw dat we hebben besproken ligt in het zwaarst getroffen gebied van Nederland, namelijk Amsterdam Nieuw-West. Het bestuur van het gebouw heeft het gebruik van mondmaskers verplicht gesteld.
We hebben nog even en het is te vroeg voor een definitieve beslissing. Toch willen we jullie alvast laten weten: als er vier weken voor de bijeenkomst geen duidelijke verbetering zichtbaar is, zou het naar onze mening onverantwoord zijn om mensen naar Amsterdam te laten reizen. In dat geval hebben we geen andere keus dan ook de studiemiddag te annuleren.
We houden jullie op de hoogte. Blijf gezond!
Hartelijke groet,
Arjen-Sjoerd de Vries en Ineke Emmelkamp

Ondanks Corona: Esperanto-studiemiddag op 21 november 2020

Augustus 2020 - Esperantolessen in Coronatijd? Het gebeurt natuurlijk virtueel, maar fysieke bijeenkomsten zijn nu lastig te organiseren. Zo hebben wij als organisatoren van het traditionele studieweekend van Esperanto Nederland al tot twee keer toe moeten besloten de geplande weekends af te blazen. Heel jammer voor de trouwe bezoekers!
Maar... we zijn op zoek gegaan naar een alternatief en dat kunnen we nu aankondigen. Op zaterdag 21 november vindt in Amsterdam een Esperanto-studiemiddag plaats. Daar zullen lessen worden gegeven op twee niveaus: niveau A voor leerlingen die met een beginnerscursus bezig zijn of deze net hebben afgerond, en niveau B voor gevorderden. Het wordt dus een bijeenkomst van kortere duur dan anders, en ook op kleinere schaal: er is plaats voor in totaal 25 deelnemers, zodat we op veilige afstand van elkaar kunnen blijven.
We zullen het deze keer helaas moeten doen zonder de gezellige pauzes en avonden en de mooie landelijke omgeving. Maar er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en les te krijgen van uitstekende Esperantodocenten.
De locatie bevindt zich in Amsterdam-West, op loopafstand (ca. 10 minuten) van treinstation Lelylaan. Het is ook per auto goed te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid (echter wel met betaald parkeren).
De kosten bedragen €15 voor leden van Esperanto Nederland of NEJ of andere landelijke Esperanto-vereniging, en €20 voor niet-leden. Als je niet kunt komen vanwege (mogelijke) Covid-symptomen krijg je dit bedrag terug.
Aanmelding is geldig na betaling van het bedrag voor deelname (€ 15,-- of € 20,--). Het bedrag dient uiterlijk 12 november 2020 overgemaakt te zijn op bankrekening NL 10 TRIO 078.68.44.167 ten name van Esperanto Nederland te Capelle aan den IJssel o.v.v. ‘studiemiddag 21/11’.
Zonder gehele betaling is deelname niet mogelijk. Als je je wilt aanmelden na 12 november 2020, neem dan contact op met de organisatoren. Misschien is er nog wel plaats.
Er kan geen contante betaling plaatsvinden tijdens de bijeenkomst zelf!
Meld je hier aan.
Ineke, Lilian en Arjen-Sjoerd

Esperanto en de wetenschap

September 2020 - In Esperantoland zijn veel wetenschappers. Twaalf jonge Esperantisten vertellen over hun vakgebied astrofysika, moleculaire medicijn, robots en veel andere onderwerpen.

Zang-video ‘Sen Timo’ van Kajto

September 2020 - Ankie en Nanne, die samen Kajto vormen, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan deze zang-video. Veel bekende gastmuzikanten hebben hieraan meegewerkt.

Iedereen zou Esperanto moeten spreken

September 2020 - Tot de jaren zestig telde Zeeland een groot aantal Esperantoclubs. Nu spreekt nog maar een handjevol Zeeuwen de kunsttaal. Als het aan Simon Smits ligt, komt daar verandering in. Hij wil, bij voldoende animo, een cursus geven.
Lees en luister naar zijn verhaal op de website van de Provinciale Zeeuwse Courant.
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij Simon Smits

Een vruchtbaar Esperantojaar

September 2020 - 2020 is een vruchtbaar jaar voor het Esperanto. Hoe kan dat nou, zou je denken. Bijna alle op locatie geplande internationale Esperantobijeenkomsten zijn geannuleerd vanwege corona. Zelfs reizen naar een lokale Esperantoclub in je eigen stad of land was even niet mogelijk vanwege de lockdown.
Maar de Esperantowereld heeft laten zien mee te gaan met zijn tijd. Er werd door de Esperanto-organisaties UEA en E@I een compleet digitaal platform ingericht voor een, de hele zomer durend, wereldfestival Mondafest' 2020.
Het UK Wereldcongres van Esperanto dat oorspronkelijk in Montreal (Canada) gepland stond, werd nu digitaal gehouden als VK (Virtueel Congres) van Esperanto op internet, met een rechtstreeks programma de klok rond. Immers, als de ene helft van de wereld slaapt, is de andere helft wakker.
Met één klik op een programmaonderdeel zat je midden in een Zoom- of Jitsi-lezing, workshop, film of concert en kon je live vragen stellen aan de spreker. Zelfs het nog even napraten met elkaar in de wandelgangen of in het kafejo (drankje moest je wel zelf uit je eigen keuken halen) blijkt in de digitale zoomruimtes prima mogelijk.
In Eventa Servo heb je elke dag de keuze uit minstens vijf Esperantobijeenkomsten om thuis vanuit je comfortable coronavrije stoel virtueel naar toe te gaan.
De maandelijkse Amsterdama Rondo bijvoorbeeld, had opeens ook bezoekers uit andere delen van de wereld, van Brazilië tot aan Siberië.
Reistijd en de bijbehorende CO2-uitstoot: nagenoeg nul.

PIV-ido

September 2020 - Het was ondanks de coronabeperkingen een vruchtbaar jaar voor Esperanto, niet alleen wat een nieuwe wijze van ontmoeten betreft, ook kwamen er dit jaar meerdere nieuwe papieren versies uit van belangrijke Esperanto-naslagwerken, een welkome afwisseling van het getuur op een beeldscherm.
Neem bijvoorbeeld het standaardwerk van de Esperantogrammatica, de PMEG 2020 (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko) en de ‘Van Dale’ van het Esperanto: de PIV 2020 (Plena Ilustrita Vortaro) die beide overigens ook uitstekend op internet te gebruiken zijn.
En de Nederlandstalige Esperantosprekers vielen dit jaar al helemaal met de neus in de boter. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er recent een compleet nieuw en zeer uitgebreid woordenboek Esperanto-Nederlands is geboren, getiteld: PIV-ido. Het is een zwaargewicht: 1160 gram en 1040 bladzijden.

De kroon op het werk van auteur Petro Desmet'

De PIV-ido is de kroon op het werk van auteur Petro Desmet’ uit België. In een van zijn andere woordenboeken, het prima en veelgebruikte woordenboek Nederlands - Esperanto / Esperanto - Nederlands van FEL vind je de betekenis van het woord ‘ido’: kind, afstammeling (niet te verwarren met de kunsttaal Ido).
De vader/moeder van dit nieuwe woordenboek is de PIV (Plena Ilustrita Vortaro), het meest uitgebreide verklarende eentalige Esperanto-woordenboek. Desmet’ heeft gedurende achttien jaar bijna elke dag wel woorden aan PIV-ido toegevoegd. Kortom, meteen bij de geboorte heeft het woordenboek de volwassen leeftijd bereikt.
In deze recensie van Esperantoloog Bernardo Pabst (Berlijn) wordt dit uitgebreide woordenboek: “rijk, betrouwbaar, slim, klassiek en toch zeer actueel” genoemd. Download hier de pdf van de recensie Bernardo Pabst.
Tot slot hieronder de vertaling van de omschrijving van het boek zoals te vinden op de website van internetwinkel van Flandra Esperanto Ligo, waar het boek te bestellen is.
Je moet er even diep voor in je buidel tasten, maar het is het dubbel en dwars waard, en voor je kinderen heb je natuurlijk alles over.
Het PIV-ido woordenboek is overigens ook te verkrijgen bij de boekendienst van UEA in Rotterdam.
Zie verder ook dit artikel (in Esperanto) uit het tijdschrift Horizontaal van mei-juni 2020, het verenigingsblad van de Vlaamse Esperantobond.

Informatie over het woordenboek PIV-ido
* Auteur: Petro Desmet'
* Bijdragers: Rob Moerbeek, Yves Nevelsteen, Lode Van de Velde
* Soort: boek, met garen gebonden € 59,00
* Pagina's: 1040
* Jaar van publicatie: 2020
* Gewicht: 1160 gram
* ISBN: 978-90-77066-65-2
* Klik hier voor een presentatie in het Esperanto van Petro Desmet'.

De VN 75 jaar

Augustus 2020 - “Nooit meer oorlog!”, besloten de oorlogsmoede landen in 1945 na het verlies van 19 – 25 miljoen militairen en 14-47 miljoen burgers; nauwkeurige cijfers zijn alleen geleverd door Duitse bureaucraten: 6 miljoen joden, 6 miljoen zigeuners, homo's, gehandicapten, politieke tegenstanders. Al in 1942 bespraken 26 landen een wereldorganisatie. Zodoende is in 1945 de naam “Verenigde Naties”, voorgesteld door pres. Roosevelt, aanvaard. Het Handvest en de Universele Verklaring van Mensenrechten zijn al officieel in het Esperanto verschenen. In democratische trant heeft elk land in de Algemene Vergadering één stem, aanvankelijk 51, na aansluiting van voormalige koloniën 193. De zittingsperiode duurt de hele herfst, Besluiten worden bij twee derde meerderheid genomen. Voor veiligheid en vrede moet de Veiligheidsraad zorgen, bestaande uit vijf permanente leden met vetorecht (China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verengde Staten) en 10 andere landen die twee jaar zitting hebben. In beginsel worden conflicten vreedzaam via onderhandelingen opgelost. Maar er doen zich gevallen voor waarbij “Blauwhelmen” moeten optreden, hoewel niet overal gerespecteerd. Pas na de genocide in Ruanda kwam “Het recht van verdediging” ter sprake. De Sociaal-Economische Raad (ECOSOC) is voor ons van bijzonder belang, want behalve zorg voor Unicef (kinderfonds) en UNHCR (vluchtelingen) laat deze ook NGO's vergaderen, zoals UEA (de Wereld Esperanto-Vereniging) en TEJO (Esperanto-Jongeren); hun missie is bij gelegenheid opkomen voor de taalrechten van minderheden: dat verhoogt het aanzien (dankzij de diplomatieke activiteiten van Rakoen Maertens). De Algemeen Secretaris werkt met duizenden ambtenaren (“bureaucratie” was het verwijt, maar een metropool als New York heeft er zelf nog meer). Dag Hammerskjold is omgekomen bij een bezoek aan Congo. Niets ontziende mijnbouw- ondernemers worden hiervan terecht verdacht. Over de Educatieve, Wetenschappelijk en Culturele UNESCO worden we goed op de hoogte gehouden door brochures en de “UNESCO-Koerier” die sinds 2017 in Esperanto verschijnt. Maar ook voor het algemene publiek bestaat de UNESCO-bibliotheek (bij EMMA in Utrecht) en het kwartaalblad UN-Forum van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN).

In Den Haag hebben we het Vredespaleis met het Internationaal Gerechtshof, maar ook het Internationale Strafhof, dat niet erkend wordt door de “democratische” VS, die zelfs met een invasie dreigen mocht een Amerikaanse militair hier terechtstaan. En die lui hebben hun licht opgestoken bij Nazi-folteraars. Van belang zijn de Wereld-Voedsel en Landbouworganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie, waarvan de richtlijnen (bijv. over tabak) door de Europese Commissie worden overgenomen en via deze door landsregeringen.

Het is eigenlijk een groot wonder dat de VN met een erg krap budget erin geslaagd zijn temidden van elkaar betwistende lidstaten verscheidene doeleinden te verwezenlijken, massa's mensenlevens te redden, ook meisjes te laten leren, hoewel nog niet overal. In Esperanto-land beschikken we over het Handvest, de Universele Verklaring van Mensenrechten (al in 1948), zelfs mét de plichten op voorstel van Jo Haazen; de UNESCO-Koerier sinds 2017 en binnen kort verschijnt het gedenkboek over de eerste 70 jaren van de VN (“Van ideeën tot daden”). Een mooie opdracht gaf de voorzitter van de onderwijzersbond ILEI, Mireille Grosjean: de drie belangrijkste rechten uit te kiezen én de drie minst belangrijke. Voor mij hangt alles met alles samen: dus een beetje lastige taak. En van de 19 nijpende activiteiten voor duurzame ontwikkeling heeft Humphrey Tonkin de nadruk gelegd op de laatste: het sluiten van partnerschappen om de 16 overige waar te maken: voor internationale samenwerking is een neutraal communicatiemiddel een eerste vereiste: ons Esperanto. Maar hij heeft ook ieder van ons opgeroepen de VN-enquête in te vullen over de toekomstige activiteiten van de VN: wat verkiezen wij? Voor het eerst is deze officieel in het Esperanto verschenen. Ik heb zelf geopperd dat er een “UNESCO-Koeriertje” zou moeten komen, dat vermakelijk maar geregeld kinderen op de hoogte houdt, zodat ze de voortdurende arbeid leren waarderen van mensen die zich opofferen voor een betere wereld. (Misschien zou de publieke informatie gebaat zijn bij bezoldiging van journalisten uit de publieke middelen, i.p.v. af te hangen van magnaten.)
Rob Moerbeek

De Stadskok drinkt koffie met…..

Augustus 2020 - Deze week dronk de Stadskok een bakkie koffie met Marc Konijnenberg. Ik ontmoette Marc op zijn studentenkamertje in Arnhem zuid omdat ik zeer benieuwd was naar zijn verhaal. Marc spreekt namelijk Esperanto en zit in de wereldwijde organisatie, waarmee ze allerlei activiteiten organiseren. Dit jaar zou er een groots evenement plaats vinden in ons land, maar Corona gooide roet in het eten. Ondanks dat heeft hij met een aantal andere enthousiaste vrijwilligers een online evenement kunnen organiseren. Een paar weken lang sloot Marc zich op, op zijn kamertje. Respect hiervoor! Op zulke evenementen praten de deelnemers Esperanto met elkaar, deze Wereldtaal bestaat al sinds begin vorige eeuw. De taal was ontwikkeld om iedereen beter met elkaar te kunnen laten communiceren, vandaar dat hij gemakkelijker te leren is dan vele andere talen. Tijdens deze evenementen hebben zij het niet over koetjes en kalfjes, maar over bijvoorbeeld: Hoe onderwijs je kinderen over de democratie, zodat ze later weten hoe dit in elkaar steekt en erover mee kunnen praten. Of over Vrouwenrechten, welke successen zijn er behaald en wat willen we nog halen. Hierover discussiëren ze dan. Top! Marc wil in onze buurthuizen vrijwillig mensen de taal gaan leren, ik vind dat een super leuk idee.
Maar kan u daar niet opwachten of bent u benieuwd wat ze nog meer doen, dan kan u contact opnemen met Marc.
Marc bedankt voor dit heel bijzondere verhaal, succes met alles!
De Stadskok (Martijn van Butselaar) is een activiteit van Stichting Project in Arnhem.

Twee interessante videoseries

Juli 2020 - Twee interessante videoseries door prof. Federico Gobbo:
De eerste videoserie (in 64 delen) over het leven van een Esperantist tijdens de Coronavirus lockdown in Amsterdam vanaf maart 2020 is inmiddels afgerond en overgegaan in de tweede videoserie met dagelijkse meditaties aan de hand van teksten/citaten/brieven van Zamenhof. Deze serie is voor iedereen gratis te volgen op het platform Patreon (voor donateurs al drie dagen eerder).
Videoserie: Kronvirustempevivi esperantisto en Amsterdamo. De hele serie :(64 afleveringen) op Youtube.
En op de pagina op facebook.
Zamenhof meditaties (366 meditoj) op zamenmed.
En een video over hoe Federico er toe gekomen is deze twee videoseries te gaan maken.

Jaarvergadering Esperanto Nederland

Juli 2020 - Onze jaarvergadering had plaats moeten hebben in mei 2020. Het virus verhinderde dat. Nu hebben we gekozen om een vergadering te houden op zaterdag 7 november 2020 in Utrecht, in het gebouw ‘Vergadercentrum Vredenburg’, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht. De agenda en andere documenten stonden al vermeld in Fenikso nr. 2 (maart/april 2020) en eerdere nummers. Afhankelijk van de situatie zullen we deze agenda gaan aanpassen. Informatie is dan te vinden op de website en in Fenikso. Je bent welkom vanaf 13.00 uur. De vergadering begint vervolgens om 13.15 uur, tot maximaal 16.30 uur. We organiseren alleen de officiële vergadering. Er is deze keer geen aanvullend programma. In de zaal kunnen maximaal 30 personen (volgens de 1,5 m regels).
Kom alleen als je gezond bent! Laat ons weten of je wilt komen, graag bericht aan de secretaris.
Volg ook de website en komende Fenikso. Het kan immers zijn dat de situatie omtrent het coronavirus wijzigt.

Nieuwe redacteur

Juni 2020 - In de Fenikso nr. 2/2020 werd aangekondigd dat Frank van Hertrooij en Marc Konijnenberg gaan stoppen met hun redacteurschap.
In hun leven zijn allerlei veranderingen opgetreden, waardoor zij nu geen tijd meer hebben om de Fenikso te redigeren. Ruim een jaar hebben zij het ledenblad verzorgd. Een kleurrijk ledenblad! Veel nieuws over de belevenissen van jonge esperantisten.
We bedanken hen voor hun werk!
Gelukkig kwam er meteen een nieuw voorstel. Foppe-Klaas Hovinga stelde voor om redacteur te worden! Een aanbod dat we graag aannemen. Hij is nu al druk bezig om het volgende nummer samen te stellen.
Samenwerking met Andries Hovinga, Bert de Wit, Alfonso Pijnacker, Ineke Emmelkamp, Marc Konijnenberg is al afgesproken. Frank blijft puzzels maken!

Vertaalklusje

Juli 2020 - De pagina's van de biografie van Zamenhof is nog niet vertaald naar het Nederlands.
Wie is bereid om de pagina's te vertalen naar het Nederlands? Het zijn ruim 8000 woorden!

Quarantaine Colleges

Juni 2020 - In 1887 verscheen er een onooglijk boekje met een plan voor een nieuwe taal die gemakkelijker te leren zou moeten zijn en internationale communicatie daarmee gemakkelijker moest maken. Er zijn nog altijd mensen die de taal spreken – zelfs baby's. Wat kunnen we daaruit leren?

Taal voor het nieuwe tijdperk

Juni 2020 - Een interview met Esperantokenner Ward. Hij krijgt het podium om ons mee te nemen in de wondere wereld van deze geconstrueerde taal die een rijke geschiedenis kent in de arbeidersbeweging.

Sumoo

Mei 2020 - Een Esperanto-boek in de kast staan? Haal het van de plank en doe mee met deze ‘wedstrijd’, die op 10 mei begint. Je kiest een boek uit, je kijkt hoeveel bladzijden je per dag wilt lezen, en je geeft het dan door aan HORI Jasuo in Japan. Als je het lukt om iedere dag je zelfgekozen aantal bladzijden te lezen, dan krijg je van de heer Hori een mooi diploma. Jasuo wil aan de buitenwereld laten zien dat Esperantisten houden van culturele zaken en van internationale cultuur.
Je meldt je aan bij hori-zonto@waterr.shoriannet.ne.jp en geeft op je naam, e-mailadres, titel van het boek en het aantal bladzijden dat je leest.
Meer informatie is te vinden op http://www.esperanto-sumoo.pl.

Informatie over Esperanto bij het Esperantomonument in Bergen op Zoom

December 2019 - Voor hun eindejaarsproject ‘Ontmoetingen’ bezochten scholieren van de Roncalli scholengemeenschap het monument. Er kwamen drie groepen die naar mijn verhaal over het monument en Esperanto luisterden.
De leraar zie later aan mij, dat tenminste 75 leerlingen nu iets wisten over de betekenis van het monument, dat zij waarschijnlijk tot nu toe voorbij reden zonder iets te weten over het monument of Esperanto.
Een goed resultaat!
Elke groep ontving een map met informatie over Esperanto. Elke leerling ontving een boekenlegger.
Korine

Jongeren en Zamenhofdag 2019

December 2019 - Ter gelegenheid van de Zamenhofdag in 2019 laten jonge Esperantisten weten wat zij belangrijk vinden in deze wereld.
(Esperanto gesproken)

Eventa Servo

September 2019 - Wil je weten waar een Esperanto-bijeenkomst is? In Nederland? Of ergens anders in de wereld?
Kies dan de item Agenda uit het menu van onze website. Je wordt dan doorgestuurd naar Eventa Servo, waar een volledig overzicht van allerlei bijeenkomsten op staan.
Elke club kan nu zijn eigen bijeenkomst registreren in deze agenda!

Twee nieuwe Esperanto-studieboeken

Augustus 2019 - Taalcursus Esperanto dé wereldtaal in 25 lessen van auteur Lode van de Velde.
Productbeschrijving:
Met deze taalcursus zul je snel en goed inzicht krijgen in het Esperanto. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de elementen die je reeds kent uit het Nederlands en af en toe vallen we terug op je (passieve) kennis van o.a. het Frans en Engels. Het Esperanto zelf is dan ook grotendeels gebaseerd op elementen uit Westerse talen. Verder worden er in de cursus ook zoveel mogelijk geheugensteuntjes gegeven. Is hier te bestellen.
En het boek Amikaro.
Een Esperanto- leerboek, geschreven door dr.F.Gobbo, werkzaam bij de UVA te Amsterdam.
En deze is hier te verkrijgen.

In juli 2019 veel belangstelling voor Esperanto in de media

Augustus 2019 - Op 21 juli 2019 verscheen er een artikel in het dagblad Trouw over het Centra Oficejo van Universala Esperanto-Asocio (UEA), dat in Rotterdam gevestigd is. De titel van het artikel ‘Bankroto’ dreigt voor de Esperanto-beweging was niet zo positief, maar in de tekst zelf daarentegen staan best veel positieve woorden. Het artikel trok ook de aandacht van de deelnemers van het Wereld-Esperanto-congres in Lahti (Finland), dat gehouden werd van 16 juli t/m 26 juli 2019. Het artikel werd daarom snel en kundig vertaald in het Esperanto door Joost Franssen en is hier te lezen.
Door dit artikel in Trouw was er ineens veel belangstelling voor Esperanto. Er kwamen meerdere verzoeken binnen voor interviews. Marc Konijnenberg, Marc van Oostendorp, Federico Gobbo en Saïd Balouchi gaven hun medewerking aan de radio-programma’s en kranten.
De volgende interviews werden gegeven:
Dinsdag 23 juli 2019 – Interview met Saïd Balouchi, Voorzitter Esperanto Nederland, in de krant Argus, jaargang 3, nummer 59
Woensdag 24 juli 2019 - Interview met Federico Gobbo in krant Folia
woensdag 24 juli 2019 - Esperanto te hulp schieten? Vraag in Onze Taal-nieuwsbrief.
Zondag 28 juli 2019 – OVT (radio NPO1) - Interview met Marc Konijnenberg.
Woensdag 31 juli 2019 – Spraakmakers (radio NPO1) – interview met Marc van Oostendorp.
Donderdag 1 augustus 2019 – Radio Rijnmond, interview met Marc Konijnenberg.

Esperanto lezen tijdens de vakantie?

Juli 2019 - Wil je graag een Esperanto-boek lezen tijdens de vakantie of tijdens een luie dag in de tuin? Kies dan een elektronisch boek uit! Keuze genoeg op deze lijst van internet-boeken.
Ga naar het dit internetadres voor de boeken.

Teksten beluisteren?

Juli 2019 - Op dit moment worden artikelen uit het tijdschrift ‘Esperanto’ uitgegeven door Universala Esperanto Asocio (UEA) ook in gesproken vorm beschikbaar gesteld.
Eén van onze leden werkt hieraan regelmatig mee. Een goede oefening om gesproken teksten te horen en te beluisteren!
Je kunt ze natuurlijk meerdere keren beluisteren. De teksten zijn te vinden op de website van UEA.
Vind je het leuk om zelf een tekst in te spreken? Neem dan contact op met Emilio Cid, bestuurslid UEA.

Esperanto zwart op wit

Maart 2019 - Voor niet-Esperantisten is het soms moeilijk om een idee te krijgen van wat Esperanto is, waarom mensen de taal gebruiken en wat ze ermee doen. Is er een Esperanto-cultuur, wat voor boeken komen er in Esperanto uit? Wat doen ze op internationale congressen? Daarom heeft Esperanto Nederland een aantal documenten verzameld die oorspronkelijk in het Esperanto zijn verschenen en nu vertaald zijn in het Nederlands. Het is een greep uit een enorme hoeveelheid artikelen en fragmenten uit boeken.

Wat vindt u zoal in deze collectie?
Allereerst een document van degene die met Esperanto is begonnen, Ludoviko Zamenhof, over hoe hij op het idee kwam om een neutrale internationale taal te ontwerpen. Dat staat in ‘Brief aan de heer N. Borovko’ (1895).
William Auld gaat in twee artikelen in op de relatie tussen taal en cultuur. Deze artikelen zijn oorspronkelijk verschenen in ‘Lingvo kaj Kulturo’, uitgegeven door uitgeverij Stafeto, 1974. Het eerste artikel is “Taal en cultuur” en het tweede “Een cultuur die insluit, niet uitsluit”.
Robert Phillipson gaat in op de relatie tussen taalpolitiek en mensenrechten in het artikel “Internationale talen en mensenrechten”. De positie van de Esperanto-beweging t.a.v. taalpolitiek en mensenrechten komt duidelijk naar voren in “Manifest van Praag” (1996).
De Esperanto-beweging heeft te lijden gehad onder diverse dictatoriale regimes. Esperantisten zijn vervolgd onder het Nazi- en Stalin-bewind. Daar geeft het boek “La danĝera lingvo” van Ulrich Lins een goed beeld van. Dat boek is vertaald in het Engels en te veelomvattend voor deze collectie. Hier vindt u twee verhalen van Esperantisten, een van Albin Makovski uit Polen die in het concentratiekamp Stutthof heeft gezeten, “Interview met Albin Makovski” en een van Armand Su over zijn belevenissen tijdens de z.g. culturele revolutie in China, “Een leven met en voor Esperanto”.
Dan komen er enkele fragmenten uit oorspronkelijk in Esperanto geschreven boeken. Het eerste fragment komt uit het boek “Metropoliteno” uitgegeven in 1933 in Amsterdam, geschreven door Vladimir Varankin, die de Stalin-terreur in de jaren dertig niet heeft overleefd en een belangrijk Esperantist was. Het fragment gaat over de bouw van metro in Berlijn en Moskou. Terloops komt de Proleta Esperanto Korespondado aan de orde. Het tweede fragment is uit “Amo inter ruinoj” van Trevor Steele (2016, Flandra Esperanto Ligo) en gaat over liefde tussen een Australiër en een Estse Esperantiste. De ruïnes zijn die van het vroegere Sovjetrijk in het begin van de jaren negentig. Corruptie en maffiose praktijken passeren de revue en het onafhankelijkheidsstreven van vele ex-Sovjet-republieken uit die tijd.
Waarom leren mensen Esperanto en hoe gebruiken ze het? Daarover is een aardig boekje verschenen van Jan Fetke (pseudoniem Jean Forge), getiteld “Mia verda breviero” (Mijn groene brevier, 1974), waaruit we de door hem gestileerde interviews hebben vertaald als “Bonte interviews”.
Tenslotte een scandaleus verhaaltje van Louis Beaucaire uit “El la vivo de Bervala sentaugulo” (Uit het leven van een Bervaalse nietsnut, 1974), getiteld: “Hoe je soms heel fijn kunt reizen zonder ster”.

Veel leesplezier tijdens uw ontdekkingsreis door Esperanto-land!

Esperanto: Een taal die van geen van allen is, en daarom van iedereen

Januari 2019 - Ingrid Glorie van ‘Voertaal’ ontmoette Esperantisten tijdens het Drongo-talenfestival in Nijmegen.
Vandaar dat er nu een artikel in hun blad is verschenen. Ward de Kock werd geïnterviewd. Een interessant artikel vooral over de geschiedenis van Esperanto, maar gelukkig wordt er aan het eind ook de praktijk van nu genoemd.

Marc van Oostendorp over de internationale taal Esperanto

Januari 2019 - Dit is een fragment van Wilde Haren de Podcast S04E03 Met Marc van Oostendorp.
Bekijk en of beluister de hele aflevering hieronder.

Bierviltjes

Oktober 2018 - Esperanto is een gemakkelijke taal, de grammatica-regels passen op een bierviltje. Enkelen van jullie wisten al dat ik bezig was om bierviltjes of onderzettertjes te regelen naar een Duits voorbeeld. Het idee is om zoveel mogelijk van deze onderzetters te verspreiden. Vooral daar waar men wat drinkt – en je kunt eigenlijk overal wel wat drinken. De eerste exemplaren zijn al uitgereikt tijdens het talenfestival in Leeuwarden.
Waarom deze oproep? Ik heb 5000 exemplaren besteld. Esperanto Nederland ondersteunt mijn idee en is bereid om de verspreiding te doen. De voorraad staat nu bij Ineke Emmelkamp. Wil jij ook helpen om deze bierviltjes te verspreiden? Hoeveel pakjes wil je ontvangen? In één pakje zitten 100 exemplaren. Stuur Ineke Emmelkamp een e-mail en doe je bestelling. Hoeveel pakjes wil je hebben? En vergeet ook niet om naam en adres te melden.
Dit alles is voor jou gratis!
Maar financiële ondersteuning aan Esperanto Nederland is natuurlijk altijd welkom. De bankrekening is NL10 TRIO 0786 8441 67, Esperanto Nederland, Capelle ad IJssel.
Ik hoop van harte dat jij ook wilt meewerken aan dit projekt,
Met vriendelijke groeten
Marulino

Een week vol met Esperanto-activiteiten in Leeuwarden

Augustus 2018 - Concerten door Kajto en Radio Esperanto. Katalin gaf Esperantoles tijdens het concert. Klik hier voor een impressie op Edukado.net (In het Esperanto). Lezingen en andere activiteiten. Zoals concert van Jonny M. Deze foto’s geven een goede impressie van alles wat er gebeurd is tijdens Lân fan Taal.
In de te downloaden pdf staat nog meer over wat er tijdens die week werd georganiseerd.
Aan de hand van het programma van de Esperantoweek is zowel in het Nederlands als in het Esperanto goed te zien dat er veel werk en tijd aan is besteed.

Interview met Peter Ebenau

Juli 2018 - Op donderdagavond, 26 juli, was er op Radio 5 in het programma Thuis op 5 een interview over het Eperanto met Peter Ebenau.
Je kunt het fragment hieronder beluisteren.

Koninklijke onderscheiding voor Rob Moerbeek

Mei 2018 - Rob Moerbeek, erelid van UEA, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De burgemeester van zijn woonplaats, Beverwijk, was speciaal naar Rotterdam gekomen om de ridderorde te overhandigen en zijn plaatsgenoot te feliciteren tijdens de Open Dag van UEA op 28 april 2018.
Zie de video hieronder.

Amikumu

Oktober 2017 -Vind en ontmoet naburige mensen die een van meer dan 7000 talen spreken (inclusief 100+ gebarentalen), zoals Chinees, Nederlands, Esperanto, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Engels.
Met de app Amikumu voor Android en iOS kun je taalpartners bij jou in de buurt vinden. Bijvoorbeeld sprekers van het Nederlands als je in het Verre Oosten aan het backpacken bent.

Wekker Wakker

April 2017 - Vanmorgen om 8u10 belde Henk Mouwe van het programma 'Wekker Wakker' van NPO Radio 5 om te praten over het Esperanto. Het interview liep goed, maar snel: vijf minuten zijn immers zo voorbij. Aan bod kwam wat er zoal gebeurt op het gebied van Esperanto, zoals internetcursussen en onze studieweekends. Ter afsluiting zijn enkele woorden in het Esperanto gezegd. Henk kon het niet meteen vertalen, maar hij begreep het wel.
Het interview van vrijdag 28 april is hieronder te beluisteren​.
Ineke Emmelkamp

Panorama Mesdag in Den Haag

Oktober 2015 - Wist je dat er in dit museum voor de rondleiding een Esperanto-tekst beschikbaar is. Vraag er naar bij de kassa! Katalin Kovats heeft voor deze tekst gezorgd.

Waarom lid worden van UEA?

November 2014 - Misschien heb je al gemerkt, dat het bestuur van UEA ruim aandacht besteedt aan de toename van het ledenaantal van UEA. Dat is voor ons allen een gemeenschappelijke taak. Nu al kun je merken, dat het bestuur niet voor niets daartoe heeft opgeroepen​, omdat het ledenaantal van UEA opnieuw groeit. Laten we er samen werk van maken, dat het aantal leden in 2015 nog sterker groeit dan in dit jaar!

Om het effect van de ledenwerving te versterken heeft UEA een nieuwe kleurenfolder uitgebracht. Je kunt er hier mee kennismaken. De nieuwe wervingsfolder is bedoeld om te distribueren in Esperantoclubs en -verenigingen en allerlei Esperantobijeenkomsten, klein en groot, en is ook heel geschikt om mee te sturen met landelijke Esperantotijdschriften, clubbladen e.d.

Ik hoop dat jij of je vereniging om een hoeveelheid folders bij het Centra Oficejo vraagt. Schrijf dan naar sekretario@co.uea.org, onder vermelding van het gewenste aantal en het adres waarheen het CO de folders moet sturen. Behalve de wervingsfolder, kun je ook om een hoeveelheid aanmeldingsformulieren vragen met de contributielijst 2015 (die wordt meegestuurd met het oktobernummer van het tijdschrift Esperanto; natuurlijk hoef je het papieren aanmeldingsformulier niet in te vullen als je gebruik maakt van het online aanmeldingsformulier).
Hartelijk dank voor je medewerking en veel succes!

127 jaar geleden publiceerde L. Zamenhof in eigen beheer zijn eerste boekje over het Esperanto.

Augustus 2014 - Aan het eind van de negentiende eeuw gaf een joodse oogarts uit Warschau een onooglijke brochure uit over een nieuwe, door hemzelf ontwikkelde wereldtaal: het Esperanto. Binnen korte tijd lukte het Lejzer Zamenhof over de hele wereld bevlogen volgelingen aan te trekken. Na een paar jaar had hij een internationaal netwerk opgebouwd van sprekers van zijn taal.

Wat bewoog mensen zich belangeloos in te zetten voor een ideaal dat onhaalbaar leek? Waarom besloten sommigen hun hele leven door te brengen in een kleine, maar internationale kring van mede-esperantisten? Wie waren die mensen die romans schreven, oreerden, vergaderden en scholden in een taal die bijna niemand verstond? En wat voor bedreiging zagen Hitler en Stalin in het Esperanto?

Een wereldtaal vertelt de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die al ruim een eeuw verwondering en bewondering wekt. We maken kennis met de belangrijkste ideologen, dichters, leraren, dwepers en volksmenners en met enkele 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto kwamen beconcurreren. Even leek het erop dat het Esperanto vooral in Nederland een kans maakte. Mensen als Willem Drees zorgden ervoor dat Nederland al snel een van de centra van de beweging werd. Kees van Kooten en Wim de Bie brachten zelfs de beoogde wereldtaal in een Teleaccursus aan de man. Maar wat is er nog over van het ideaal?

Marc van Oostendorp (1967) werkt als taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij leerde het Esperanto als kind en was de eerste Nederlandse hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een vaste medewerker van het tijdschrift Onze Taal, en publiceerde eerder onder meer Tongval. Hoe klinken Nederlanders? (1996) en Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging (2002).
Je kunt het boek Een wereldtaal Geschiedenis van het Esperanto lezen in pdf.

Muzaiko

Maart 2014 - Wist je dat Muzaiko, het webradiostation dat fulltime in het Esperanto uitzendt, als app te downloaden is op je Android smartphone? Klik hier om die te installeren op je Androidapparaat.

Gratis proefnummer Esperanto

​Januari 2014 - Het januarinummer van het tijdschrift Esperanto, uitgegeven door UEA onder redactie van Fabrício Valle, kan gratis worden gedownload.
De kersverse redacteur heeft nieuwe ideeën over inhoud en uiterlijk van ​ ​​​​het tijdschrift en geeft iedereen, leden en niet-leden, op deze manier de gelegenheid ermee kennis te maken.

125 jaar Esperanto op zegel

Februari 2013 - Afgelopen december was het 125 jaar geleden, dat de internationale taal Esperanto voor het eerst werd uitgebracht. Daarom is de jubileumzegel ‘Esperanto 125' uitgebracht. De zegel werd gepresenteerd op 15 december, Zamenhofdag, de verjaardag van Esperanto-initiatiefnemer Zamenhof die 125 jaar geleden zijn eerste boek publiceerde. Op de zegel prijkt de boekomslag. Het velletje met tien zegels is voor € 6 + 10% verzendkosten verkrijgbaar bij de Boekendienst van UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, tel: 010-4361044.
Of via de webpagina van UEA.

1450 adressen in Pasporta Servo

Maak een reis door de wereld: gebruik Pasporta Servo!
Pasporta Servo is een dienst voor alle Esperantisten die graag reizen en nu gratis kunnen logeren bij Esperantisten. De enige voorwaarde is dat je Esperanto spreekt!
In de nieuwste uitgave van de brochure Pasporta Servo, uitgegeven door de Wereld Esperanto Jongeren Organisatie (TEJO), staan 1450 gastadressen uit 91 landen. In 2008 waren er 1225 adressen uit 90 landen. Frankrijk heeft het hoogste aantal gastadressen, nl. 177. Duitsland heeft er 117, Brazilië 84. Andere landen met veel gastadressen zijn Rusland (81), Polen (75), Oekraïne (65), Hongarije (53), Japan, Nederland, China en Senegal hebben elk 36 gastadressen. In Iran zijn er 34 adressen beschikbaar. In het boekje met 208 bladzijden staan, behalve uitgebreide informatie over de mensen die gasten ontvangen, ook kaartjes en andere nuttige informatie, zoals hoe het boekje te gebruiken is. Het idee van Pasporta Servo is van de Argentijn Ruben Feldman Gonzales en dateert van 1966. Het boekje met adressenbestand, zoals het nu verschijnt, kwam in 1974 voor het eerst uit onder leiding van Jeanne-Marie Cash uit Frankrijk. Beide initiatiefnemers zijn ook nu nog steeds gastadres!

In 2009 werd Pasporta Servo een sociaal netwerk, www.pasportaservo.org, waar gasten en gastadressen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Deze website vervangt niet de papieren uitgave, maar biedt nieuwe mogelijkheden, zoals alleen via het internet mogelijk is: een zoekmachine, wereldkaart, forum waar je over reizen informatie kunt vinden en een blogsite om over je reizen te vertellen. De website heeft nu 1200 gebruikers, waarvan 700 mensen die zich als gastadres beschikbaar hebben gesteld. Het boekje is te koop bij de boekendienst van UEA. De prijs is 9.00 euro (excl. 6% BTW en verzendkosten).

Muziekliefhebbers, opgelet!

Bij Vinilkosmo is Esperantomuziek te beluisteren en te koop in Mp3- en Ogg-formaat.
Klik op het plaatje. Veel luisterplezier!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio