Schriftelijke Cursussen

Praktika Kurso de Esperanto

Een schriftelijke cursus voor beginners. De cursus bestaat uit 20 lessen en verschaft u een basis van het Esperanto. Het betreft een wat oudere cursus uit het jaar 1983. U kunt de cursus op elk moment beginnen. Er is geen examen aan verbonden. Kosten: eenmalig 16 euro (voor 20 lessen, lesboek en zakwoordenboekje) plus portokosten voor terugzending van de gecorrigeerde lessen.
Als u toch graag deze cursus wilt volgen, dan zal voor u een docent gezocht worden.
Neem daarvoor contact op met het secretariaat van:
Esperanto Nederland
Arubastraat 12
97154 RW Groningen
Tel: 050-5718842.
Of via een e-mail.
Bovenstaande cursus kunt u bestellen door storting van het cursusgeld onder vermelding "Praktika Kurso de Esperanto" op rekeningnummer 78.68.44.167 t.n.v. de penningmeester van Esperanto Nederland te Nijkerk. Vergeet niet om uw naam en adres te vermelden!

Esperanto programita

Een cursus voor zelfstudie volgens de methode van geprogrammeerd onderwijs.
De leerstof is verdeeld in kleine blokken, gevolgd door een controleopgave. U gaat pas verder als u het voorgaande blok hebt begrepen.
Er is geen cursusbegeleiding, maar u controleert uw eigen vorderingen.
Wel kunt u altijd hulp vragen bij de vakgroep Onderwijs van Esperanto Nederland.


Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj