Studiemateriaal

lernu!

Esperanto is leuk om te leren. Vooral, omdat de grammatica van deze taal heel eenvoudig is. Er zijn bijvoorbeeld geen lastige uitzonderingen of moeilijke werkwoordsvervoegingen.

Voor Nederlandstaligen bestaan verschillende mogelijkheden om de internationale taal Esperanto te leren.
De volgende studiematerialen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Esperanto

Voor het Centrum voor Mondiaal Onderwijs heeft Jan Bemelmans een brochure geschreven over de internationale taal Esperanto. Deze brochure is heel geschikt als basisinformatie voor een werkstuk op spreekbeurt over Esperanto.
De inhoud bestaat uit een aantal hoofdstukken:
Heel veel talen: dat is een probleem.
De oplossing: een neutrale internationale taal.
Esperanto – een plantaal.
Informatie over de grammatica.
De brochure is te koop bij de boekendienst van UEA te Rotterdam.
De prijs bedraagt € 8,70
Of als pdf hier te lezen.

Esperanto Leerboek

Door C.B. Zondervan en dr. W.J.A. Manders.
Compleet en geactualiseerd leerboek op voortgezet-onderwijsniveau en voor zelfstudie.
Is uitverkocht.
Download hier de pdf-versie.

La tuta Esperanto

Door Henrik Seppik.
Grammatica voor gevorderden.
Leidraad voor cursusleiders.
Ga naar La tuta Esperanto.

Esperanto Sleutel

Herziene en bijgewerkte uitgave van het oorspronkelijke taalsleuteltje.
Bevat een kort overzicht van de grammatica en geeft een vertaling van de 1500 meest gebruikte woorden (Esperanto-Nederlands).
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.
Hier vindt u de digitale versie.

Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko

Door B. Wennergren.
Zowel als boek en op internet.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Esperanto via de directe methode

Leer het Esperanto via de directe methode van Stano Marček. Met illustraties van Linda Marceková.
In het Nederlands vert. J. Bosse, M. v. Erp, Luc v.d. Hoek, R. Moerbeek. 114p. 25cm. ISBN 9788089312009.
Rijkelijk geïllustreerde cursus met 22 lessen voor Nederlandstaligen, met woordenboekje (NL-EO EO-NL). € 7,50.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.
Zoek je een cursusboek in het Nederlands?
Of wil je Esperanto leren vanuit het Frans of Chinees?
Of wil je een CD beluisteren met sprookjes van Grimm of Andersen?
Voor meer informatie lees de brochure.
Veel van deze boeken zijn ook te bestellen bij de boekendienst van UEA in Rotterdam.

Esperanto - Grammatica met oefeningen

Een volledig overzicht van de grammatica van Esperanto, met oefeningen en cd die o.a. uitspraakoefeningen en fragmenten uit het boek bevat.
Geschreven door Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries.
Het geheel is gebaseerd op modern taalgebruik.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.
Ook verkrijgbaar via de boekhandel. ISBN: 9062831443.

Tra la labirinto de la gramatiko

Een uitvoerige beschrijving met vele voorbeelden van de Esperantogrammatica.
Tot de uitgave van het hierbovengenoemde boek gold dit als het standaardwerk voor cursussen en zelfstudie.
Honderd vragen over grammatica en onderwijs ten dienste van kandidaten voor het - voormalige - M- en S-examen
Nog altijd een goed bruikbare controlelijst van de grammaticale kennis.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

La konsilanto pri la Esperanta gramatiko

Door G.J. Degenkamp.
Speciaal geselecteerde problemen en aspecten van de Esperantogrammatica, met uitgebreide uitleg en voorbeelden.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Post la kurso

Door G.P. de Bruin en F. Faulhaber.
Voor het opfrissen van de grammaticale kennis en het verhogen van de spreekvaardigheid.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Woordenboeken

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

Hét Esperanto woordenboek nu ook op internet.

Vortaro NL/EO

Woordenboek Nederlands-Esperanto op internet.

Etymologisch woordenboek

De oorsprong van de belangrijkste stamwoorden in het Esperanto
Via internet

Baza Esperanta radikaro

2700 basiswoorden worden in het Esperanto kort en bondig uitgelegd.
Handig voor iedereen die door middel van een Esperanto-Esperanto woordenboek wil leren denken in het Esperanto.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlands/Nederlands-Esperanto

Bevat ook een beknopte grammatica en uitspraakvoorbeelden.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Wurden-Vortoj


Het eerste Esperantowoordenboek voor Friezen.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.

Nederlands-Esperanto-Nederlands

In 2004 uitgegeven woordenboek met cd-rom
Hier treft u een beschrijving aan.
Te bestellen bij de boekendienst van UEA.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj