De belevenissen van Patricia-Verslag studieweekeinde november 2019

Onder de gebeurtenissen die je niet mag missen in ons Esperanto-milieu om je taalkennis te verbeteren, is een van de interessantste dat je deelneemt aan een weekeind met intensieve cursussen die Esperanto Nederland organiseert.
Die cursusmogelijkheid wordt ieder jaar aangeboden in de mooie landelijke omlijsting van het natuurvriendenhuis Krikkenhaar, in de buurt van Almelo. Deze keer, van 22 tot 24 november, was er een vijftigtal deelnemers met verschillende nationaliteiten en die het Esperanto in verschillende mate beheersten.

Ik had veel hoop gevestigd op het verbeteren van mijn taalkennis in dit cursusweekeind, waarvan bekend is dat men je aan het werk zet. Met name hoopte ik eindelijk over mijn schroom om te praten heen te komen dankzij een volledige onderdompeling in een internationale Esperanto- sprekende groep waar de mogelijkheden om te ‘krokodili’ (praten met anderen in je nationale taal) zich heel zelden voordoen. En ik ben niet teleurgesteld!

De warme ontvangst en de gastvrije sfeer deden niets af aan de regelmaat en serieuze aanpak waarmee men de cursussen gaf, ondanks heel democratische aanmeldingskosten (75 € voor de cursus, eten en verblijf van de vrijdagavond tot de zondagmiddag). Er waren vijf verschillende groepen, van het niveau van de echte beginner tot het vijfde niveau, waarop Federico Gobbo, professor aan de Universiteit van Amsterdam, les gaf en die ervoor had gekozen om de aandacht op de studie van de Esperanto-literatuur te concentreren. Op het vierde niveau gaf onze Vlaamse landgenoot Yves Nevelsteen les.

Ik heb gezeten in een groep op middenniveau, die de Nederlander Bert de Wit leidde met alle talent dat geschikt is voor dit stadium van het leren van een taal, wanneer vaak blokkades optreden bij het spreken. In zijn cursussen illustreerde Bert wat een positieve educatie inhoudt, die dicht bij de onderwijsmethode van Montessori komt:

- Het leren gebeurt voor alles door spel;
- Het zijn de leerlingen die het programma vaststellen en het werktempo;
- Op de fouten wordt niet al te veel nadruk gelegd, maar felicitaties bij successen.

Deze leraar, gepensioneerd bioloog, past intuïtief en misschien onbewust, toe wat de cognitieve neurowetenschappen (studie van de mechanismen in de hersenen die het leren sturen) vandaag de dag bewijzen: je leert beter als je je amuseert! Alles is een kwestie van hormonen!..

Zo maakten wij kennis met onze medeleerlingen door aan ieder een vraag te stellen over een onderwerp naar eigen keuze en aan een persoon die we zelf uitkozen. Wij speelden:

. een spel met woorden die verwant zijn aan elkaar (vind het ‘koekoeksei in het nest’)
. een spel waarbij je verborgen woorden in een zin moest vinden
. het spel ‘La nuda vero’, waarin je echt heel persoonlijke vragen mag stellen
. een spel waarin je moet raden wie of wat je bent (geschreven op een plakpapiertje op het voorhoofd)
. een taalkliniek (behandeling van grammaticale moeilijkheden)
. we behandelden een amusante tekst om te kijken of we die begrepen .. enz.

We hebben ook veel gelachen terwijl onze hormonen aan het werk waren... En resultaten kwamen er! Zo’n ontspannen manier van leren is nodig om mij te helpen om ‘vloeiend’ te praten, om moedig vooruit te gaan, ondanks alle fouten die ik her en der maak. Ik zie het komend jaar tegemoet om misschien andere niveaus te testen!
(overgenomen uit “Espéranto en Marche”).

Wat is er allemaal gebeurd tijdens het studieweekend dat werd gehouden op 16, 17 en 18 maart 2018?

Tweeënveertig mensen reisden naar het Nivonhuis Krikkenhaar in Bornerbroek.
Vier mensen kwamen vroeg. Zij, Arjen-Sjoerd, Lilian, Olga en ik, richtten de keuken en het gebouw in. Esperantovlaggetjes werden opgehangen bij de entree.
Een van de slaapkamers in het “Krikske” werd omgebouwd tot lesruimte. De schoolborden werden in de juiste ruimte gezet. De printer aangesloten. De soep werd gemaakt.
De naambordjes en sleutels lagen klaar. De deelnemers kunnen komen.
Eén deelnemer uit Berlijn was de eerste die aankwam. Zij wilde zoveel mogelijk leren omdat ze naar het wereldcongres in Lissabon gaat.
Vijf docenten kwamen ’s middags en ’s avonds aan.
Dertig personen kwam na 17.00 uur.
Eén deelnemer kwam pas op zaterdagmorgen omdat hij een zakelijke, leuke, bijeenkomst had op vrijdagavond in Rotterdam.
Een andere deelnemer kwam ook pas op zaterdagmorgen, zij had pech gehad met de auto.
Er was ook nog een krokodil meegekomen, die Fransuaz gezelschap hield! Die sliep onder haar bed.
Op zaterdagmorgen was iedereen er, de lessen konden beginnen. De vijf groepen hadden elk hun eigen ruimte.
Tientallen boeken lagen uitgestald op tafels. Gerd en Yves brachten een gedeelte mee van de FEL-boekendienst.
Vijf was het cijfer op de lekkere worteltaart, gemaakt door Lillian. Het was immers het vijfde studieweekend dat georganiseerd werd door Arjen-Sjoerd, Lilian en mij.
En met de zesde zijn we alweer begonnen.
Het volgende weekend wordt gehouden op 19, 20 en 21 oktober 2018 in Krikkenhaar!

Studieweekend in Stevensbeek

In het weekend van 3 t/m 5 maart 2017 vond het studieweekend plaats, dat georganiseerd werd door Nederlandse esperantisten. De bijeenkomst wordt tweemaal per jaar georganiseerd, steeds in een andere plaats in Nederland, opdat er naast het praktisch gebruik van het Esperanto ook de gelegenheid is om iets van Nederland te zien. Soms zijn er ook uit andere landen deelnemers, wat het programma gevarieerder maakt en waardoor er minder Nederlands wordt gesproken. Gewoonlijk begint de bijeenkomst op vrijdagavond met een gezamenlijke maaltijd, en ’s avonds maakt men kennis met elkaar. Soms is er een korte lezing. Zaterdag wordt er de hele dag lesgegeven, tot 20.00 uur en op verschillende niveaus. Natuurlijk zijn er koffie- en theepauzes en maaltijden. ’s Avonds wordt er lekker gekletst of een spelletje gedaan. Op zondag worden er weer lessen gegeven en als het weer het toelaat, is er een wandeling.

De plaats van de bijeenkomsten is altijd een natuurvriendenhuis, met een minimum aan luxe in de slaapkamers, maar met goed uitgeruste gezamenlijke ruimten om te eten, te praten en om cursus te volgen. De deelnemersbijdrage, waaruit de kosten voor het gebouw en het eten worden betaald, is laag. Het organiserende team en de docenten geven gratis les. In maart 2017 vond de bijeenkomst plaats in Stevensbeek. Er waren ongeveer 50 deelnemers, onder hen een tiental echte beginners! Er waren niet genoeg slaapplaatsen: enkele deelnemers sliepen thuis of bij vrienden in de buurt. Er waren vijf verschillende groepen. De echte beginners kregen hun eerste Esperantolessen van Françoise Pellegrin uit België. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries gaven de middengroep les. Op een niveau hoger gaf Bert de Wit les. De gevorderden werden aan het werk gezet door Katalin Kováts, die op vrijdagavond iets vertelde over een onderwerp uit de Esperantobeweging, ‘De koffer van Andreo Cseh’ presenteerde en van de gelegenheid gebruikmaakte te informeren over de KER-examens en het project Ekparolu!.
Foto’s over dit weekeinde zijn te vinden op Facebook-pagina van edukado.net.
Auteur: Katalin Kováts.

Studieweekend in Schoonloo

In het eerste weekend van september 2016 vond er een studieweekend plaats, georganiseerd door Esperanto Nederland.
De organisatie werd verzorgd door het team Arjen-Sjoerd, Lilian en ik. De meeste deelnemers kwamen aan op vrijdagavond, twee deelnemers kwamen op zaterdagmorgen. Er waren weer verschillende lesgroepen. Simon en Wil gaven les aan degenen die nog geen enkele kennis van het Esperanto hadden, Roel en Arjen-Sjoerd aan deelnemers die al een beginnerscursus gevolgd hadden en deelnemers van niveau 3 kregen les van Katalin. De mensen die het Esperanto al goed spraken, zaten bij Federico. In totaal waren er 28 mensen inclusief de docenten en het organiserende team.
Op zaterdagavond gaf Katalin iedereen uitleg over haar nieuwste project ‘Ekparolu’.
Ken je dat al? Ervaren esperantisten geven les aan beginners, door middel van Skype.
Op zondagmiddag kon er helaas geen boswandeling plaatsvinden door de enorme regenbuien. In plaats daarvan toonden we een film over het Esperantocentrum in Herzberg.
In maart 2017 is er een nieuw studieweekend gepland.
Ineke Emmelkamp

Studieweekeinde in Buurse 4, 5 en 6 maart 2016

Het afgelopen jaar hebben Arjen-Sjoerd, Lilian en ik heel wat met elkaar gepraat, gemaild en vergaderd om het studieweekeinde in Buurse goed voor te bereiden. Arjen-Sjoerd zorgde voor de contacten met het gebouw en met de docenten, Lilian zorgde voor de inwendige mens en ik deed de administratie.
We hebben alle drie natuurlijk wel ervaring om congressen en bijeenkomsten te organiseren, maar als je aan iets nieuws begint is het altijd wel weer spannend. We vonden een gebouw in Buurse, ten zuiden van Enschede. Een mooi NIVON-huis midden in de bossen en vlakbij Duitsland!
Twee weken voor de bijeenkomst moesten we aankondigen dat alle slaap- en cursusplekken vol waren. Het gebouw was helemaal vol!
Lilian en ik waren er vrijdagmiddag op tijd in Buurse. Gelukkig was Andries bereid om ook vroeg te komen. De beheerders ontvingen ons met koffie en koek! De maaltijden waren door Lilian goed voorbereid. Ze had uitgerekend wat er allemaal nodig was. Ze had een heerlijke curry voor de zaterdagavond gemaakt. Maar waarom drinken Esperantisten zo weinig melk? Loes en zij hebben er dit weekeinde voor gezorgd dat het de maaltijden op tijd klaar waren.
Even een kleine paniek: ik had geen bereik met mijn telefoon. En juist mijn telefoonnummer stond in de uitnodiging om op het laatste moment nog gebeld te kunnen worden. Gelukkig lukte het Andries om alle emailadressen van de deelnemers te verzamelen en zo konden we de deelnemers op het laatste moment nog informeren dat ze rechtstreeks naar het gebouw konden bellen. Op deze manier kwam gelukkig het bericht binnen dat Chris in Haaksbergen stond en graag opgehaald wilde worden.
Alle deelnemers (uit Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Noord-Ierland) kwamen vrijdagavond aan. Het was een gezellige avond. Arjen-Sjoerd had de groepen ingedeeld en op zaterdagmorgen gingen ze onder leiding van de docenten Rob, Arjen-Sjoerd en Roel, Bert en Simon aan de slag.
Er waren enkele oude bekenden, maar gelukkig ook heel wat nieuwe gezichten. Iedereen volgde de lessen enthousiast. Als de tafels voor de lunch gedekt moesten worden, wilde iedereen eigenlijk nog wel even doorgaan! Natuurlijk had ik een corvee-lijst gemaakt, maar daarnaast was iedereen ook bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Na het avondeten werd er nog een les gegeven en daarna was het tijd om gezellig met elkaar te kletsen. Het was leuk dat er ook Esperantisten uit andere landen waren. Er moest dus meteen Esperanto gesproken worden. Enkele deelnemers hebben dat goed gedaan: ze gingen pas ver na middernacht naar bed! Maar iedereen was op tijd bij het ontbijt. En klaar voor de lessen! Na de lunch met heerlijke quiches, die Lilian thuis al had gebakken, konden de deelnemers kiezen: nog een les of een wandeling. De wandeling was door Bert en Johan voorbereid. Roel kon niet mee wandelen, hij moest nog een les geven!
Het overgebleven eten werd ‘te koop’ aangeboden. Rond 16.00 uur vertrok iedereen. Wij ruimden de keuken op. Het overgebleven brood en melk werd aan de beheerders gegeven, of voor eigen gebruik of voor de vogels! Lust een ‘sciuro’ ook brood?
Tot de volgende bijeenkomst!
Ineke

Het studieweekend van 2-4 november 2012 in Schoonloo

Drie weken voordat het weekend zou plaatsvinden waren we een beetje zenuwachtig. Er hadden zich nog maar drie personen aangemeld! Hadden wij het huis De Strubben met 35 bedden gehuurd voor maar drie personen? En moesten er vijf komen om hen les te geven, en nog twee om voor de maaltijden te zorgen? Zou het weekend wel kunnen doorgaan? Wij begonnen onszelf en de leraren al op een fiasco voor te bereiden. Maar gelukkig kwamen daarna de aanmeldingen onze brievenbus en mailbox binnenstromen. Er kwamen totaal 18 leerlingen. Dus we konden op 2 november vol goede moed naar Drenthe vertrekken. De leeftijden van de groep varieerden van 12 tot 84. Maar de verdeling mannen en vrouwen verbaasde ons: er kwamen maar vijf vrouwen! Maar esperantisten zijn één grote familie, en de sfeer leed niet onder de onevenwichtige verdeling. De lessen konden goed plaatsvinden, met één groep in de vierpersoonskamer die we niet nodig hadden. Positief was dat er zelfs zes beginners deelnamen. Een van de beginners was een twaalfjarige, die samen met haar nichtje van dezelfde leeftijd de kindergroep vormde. Het nichtje nam al voor de vierde keer deel aan ons studieweekend, en beëindigde vorige keer de videocursus 'Mazi en Gondolando'. Nu begonnen ze beiden met de 'Praktika Kurso de Esperanto', tussendoor spelletjes en zang, en bladzijden uit het plaatjesboek 'Mil Unuaj Vortoj en Esperanto'. We gebruikten nu de dvd met de Mazicursus als ontspanning tussendoor. En de meisjes leerden heel goed! Het was ook heel leuk dat er als beginners drie leden kwamen van de vereniging 'Onze Taal'. In het gelijknamige tijdschrift was een oproep verschenen voor ons weekend, met goed resultaat. Zij waren vol interesse voor de taal, en leerden deze graag. Zij beloofden de volgende keer terug te komen. Behalve de twee reeds genoemde groepen hadden we twee groepen gevorderden met ieder vijf personen. Het was nieuw voor ons dat nu de beginnersgroep het grootst was. Rest alleen nog te vermelden dat de maaltijden weer zeer goed waren, met dank aan de koks Sievert en Vinus, die ook ’s avonds de hapjes bij de drankjes verzorgden. Ondanks de trage start van de aanmeldingen kunnen we weer terugzien op een zeer geslaagd weekend.

Het volgende studieweekend zal zijn van 15 tot 17 maart 2013. Plaats: De Paasheuvel, groepshuis de Pinksterbloem, in Vierhouten.
Wacht niet te lang met aanmelden!
Marijke Lathouwers.

Verslag van het Studieweekeinde van 18 tot 20 maart in De Strubben in Schoonloo

Ans en ik begonnen redelijk vroeg aan onze reis van Leiderdorp naar Schoonloo, maar er waren zoveel files, dat we pas om half 7 aankwamen. Maar er stond lekkere soep klaar als begeleider van onze meegebrachte boterhammen. Wij installeerden ons in een andere dan de ons toegewezen kamer, want het rolgordijn daarvan werkte niet. De avond werd gezellig doorgebracht, met behulp van lekkere hapjes op de tafels en drankjes op de serveerwagen. Wij maakten kennis met elkaar en praatten over allerlei zaken, maar spraken niet steeds Esperanto! Zaterdagochtend, na een stevig ontbijt, verzorgd door onze koks Sievert en Vinus, begonnen we met de lessen. De grootste groep werd geleid door Rob, en daar zat ik ook in. Ans, als “komencinto”, volgde de lessen van Arjen-Sjoerd en Roel. Naar wat ik hoorde van Ans, werd er in de groep heel actief over veelsoortige onderwerpen gesproken. Johan verzorgde bijna privéles aan Vincent, die op een bepaald moment op alle aanwezigen etiketjes kwam plakken, zoals: leraar, beginner, of erudiet. Maar laat ik de klas voor kinderen of jongeren niet vergeten, waar Marijke met film en spel lesgaf aan de dochter van Wald. Na een smakelijke lunch gingen de lessen verder tot het avondeten, opnieuw een succesnummer van onze koks. ’s Avonds sprak een groepje mannen lang over hun diensttijd, moeilijk te omschrijven in het Esperanto. Zondagochtend na het ontbijt werden de laatste series lessen gevolgd. Na het middageten werden de leraren en koks bedankt, de officiële foto van het weekend werd gemaakt, en de vrijwilligers deden de nodige schoonmaakwerkzaamheden. Tenslotte kon men kiezen: of een wandeling, of voortzetting van de les. Het merendeel ging wandelen. Zo werd een fijn en succesvol weekend in Schoonloo beëindigd, waarvoor ook dank verschuldigd is aan de organisatoren. Rest mij nog te vermelden de besproken onderwerpen in mijn groep bij Rob: “vermijdenswaardigheden“ en “archaismen” in PIV, de openingsrede van Zamenhof bij het congres in Antwerpen van 1911, een vertaald gedicht van Truus Menger, een test over tabelwoorden, en bladzijden uit een roman van Claude Piron.
Tot zover het verslag van Kees Neeft, die aan het weekend deelnam samen met zijn vrouw Ans.

Roel en Arjen-Sjoerd gaven les aan de groep komencantoj en komencintoj (tussengroep op 2 niveau’s). Er waren maar twee beginnelingen (met pietsie ervaring), dus zij genoten de volle aandacht van de leraren, en moesten dientengevolge des te harder werken! Met Roel en Arjen-Sjoerd beoefenden zij de conversatie, grammatica en uitspraak. Er was gelukkig ook tijd voor wat spelletjes om een beetje te ontspannen. Later verdeelden zij de groep in tweeën. Wald kreeg privéles van Roel. En onze kok Sievert, die aardappelen zat te schillen, spitste zijn oren om ook wat Esperanto te leren! En Marijke zat met Shannon bij de dvd, om de videocursus Mazi in Gondoland voort te zetten. Shannon had zich al voorbereid met een schrift, verdeeld in de hoofdstukken: woordenboek (eigen), regels (van de grammatica), en te onthouden zinnen. Heel goed! Marijke had weer kopieën meegenomen van het werkboek voor kinderen, dat bij de cursus hoort. En een houten klok om de uren te oefenen (en de kwartieren en minuten begreep ze ook!). Kijkend, sprekend, lezend en spelend maakten ze het eerste deel van de cursus af. Zelfs het schema van de correlatieven werd behandeld. En in de pauzes liet ze aan haar vader horen wat ze allemaal geleerd had. Werd de cursus hier soms tot wedstrijd? Tijdens de pauzes kon je van tijd tot tijd zachte orgelklanken horen. Dat was Vincent, die de vlooienmars speelde op een groot elektronisch orgel, dat in een hoek van de zitzaal stond. Hij leerde dit melodietje aan Shannon, en samen oefenden ze tot Shannon zelf het hele wijsje kon spelen. Heel leuk.
Ondanks het kleine aantal deelnemers, 12, was het toch een succesvol weekend.

Het studieweekend van 12-14 maart 2010 in Schoonloo

Dit was weer erg gezellig. Het huis “De Strubben”is uitermate geschikt voor zo’n evenement. Het bestaat uit een eetzaal en een zitzaal, en in ieder kunnen er gemakkelijk twee groepen les krijgen, zonder elkaar te storen. Omdat er een groep “komencontoj”(onze term voor absolute beginners) ontbrak, hadden we maar 3 niveau-groepen. Roel en Arjen-Sjoerd gaven les aan de groepen 2 en 3, en Rob Moerbeek stortte zijn uitgebreide kennis uit in de groep van gevorderden. Ons terrein is altijd de keuken, die hier goed is uitgerust. Er is van alles hier om de maaltijden klaar te maken, zelfs een grote “au- bain- marie”, met schalen van diverse afmetingen. Hier konden we de gehaktballen in bewaren, terwijl de aardappelen en groenten op het vuur stonden. We hadden twee onverwachte helpers: Wil van Ganswijk kwam vrijdagavond uit Groningen, om een paar kennissen te ontmoeten. Er komen altijd een paar (ex) leerlingen van haar internetcursus. Zij en Gerard, die al vroeg aankwam, schilden de aardappelen voor ons, alvast voor de volgende dag. Het gezelschap was erg gevarieerd in leeftijd. Het liep van 12 tot 73 jaar. En tussen die uitersten waren ook een paar tieners, die er aan het einde van het weekend erg uitgeput uitzagen. Zouden die zelfs ’s nachts aan het studeren zijn geweest??? Ik zou het niet weten, ik heb gelukkig goed geslapen. Alle deelnemers deden zonder merkbaar protest hun corveebeurt na de maaltijden. En iedere ochtend hielpen er wel een paar vroege vogels met het dekken van de ontbijttafels. Er kwamen in totaal 29 mensen, dat was wat minder dan de vorige keer.
Het volgende studieweekend vindt plaats in NIVON- huis De Banjaert in Wijk aan Zee, van 19 tot 21 november 2010.
Nadere mededelingen zullen spoedig volgen.
Marijke en Vinus Lathouwers.

Klik hier om het fotoalbum te bekijken


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj