Interessante zaken

De Esperantovereniging en het Esperantomonument in Bergen op Zoom

Het ontstaan en de geschiedenis van de Bergse Esperantovereniging door drs. Johanna Jacobs. In de groenstrook die Bolwerk-Noord van Bolwerk-Zuid scheidt en waarlangs aan de kop de Korneel Slootmanslaan loopt, staat een markant monumet, het zogeheten Esperantomonument. Uit het navolgende zal blijken dat dit monument op zich een opmerkelijke ontstaans- en bestaansgeschiedenis kent, maar tevens een tastbare herinnering is aan een Bergse afdeling van de wereldwijde Esperantovereninging.
Deel I en Deel II zijn hier te lezen.

Rob de Nijs

Rob de Nijs heeft in het verleden ook een lied in het Esperanto gezongen: Unu voĉ' tutmonda (Wereldwijd één stem), deels te beluisteren op MuziekWeb. (EMI CDR 12 7475 2)
De songtekst is hieronder te lezen.

Unu voĉ' tutmonda

Esperantoversie van het lied Wereldwijd één stem
Paul Field/Belinda Meuldijk/Attie Middelkoop

En silento de l' vespero
novaĵoj en seri'.
La bildoj de agreso
proksimas antaŭ mi.
Mia fil' trankvile dormas,
sen penso pri malic',
serenas la feliĉ'.

Unu voĉ' tutmonda.

Mi vidas tankojn, bombojn
brilantajn en la sun'
kaj pacon kalkulatan
en megatun'.
Oriente, okcidente
valoras nur la mon'
kaj en ilia saĝo
la pac' estas nur son'.

Unu voĉ' tutmonda.

Ne forgeseblas soldatoj
kun vizaĝoj sur la ter'
kun okuloj nekredemaj,
estis Di' ja ilia partner'.
Pravigas ni l' malamon,
esprimiĝas kondolenc'
kaj tro mallaŭte, tarde,
parolas la konscienc'.

Unu voĉ' tutmonda.

Vespere foje revas
mi pri futura tag'
de ĉies liberiĝo
el bombminaca plag'.
Mi iras al mia filo
kaj jen, en lia vizaĝ'
kviete dormanta, troviĝas
la de mi sopirata pac'.

Unu voĉ' tutmonda.

van Kooten & de Bie

In 1972 schreven Van Kooten en De Bie een twintigdelige cursus Esperanto voor de TELEAC.
Hierin speelden zij de schipbreukelingen Kornelio en Vilhelmo, die, aangespoeld op het eiland Mop, de wereldtaal Esperanto ontwikkelden.
De televisie-afleveringen zijn niet bewaard gebleven, maar er bestaat wel een lp-box met vijf lp's en een cursusboek.
Op de website van de Esperantojongeren kun je zowel de 2 cursusboeken als de geluidsfragmenten downloaden.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj